AİLE HUKUKU ÇALIŞMA ALANI

Türk Medeni Kanunu’nun başlıklarından olan ve kendi içerisinde geniş bir alana sahip olan Aile Hukuku’nu ayrıca incelemek gerekmektedir. Bu inceleme yapılırken içinde bulunduğu Medeni Kanun’dan ayrılamaz bir parça ve doğuştan bir bağa sahip olduğunu da bilmek gerekir.

Aile Hukuku, Medeni Kanun içerisinde ikinci kitap olarak belirlenmiştir. Aile Hukuku bölümü içerisinde yer alan konuları sıralayacak olursak başlıcaları şunlardır;

 • Nişanlanma
 • Evlenmenin koşulları ve hükümleri
 • Boşanmanın koşulları ve hükümleri
 • Mal rejimleri
 • Aile konutu
 • Soybağı
 • Evlat Edinme
 • Velayet
 • Çocuğun nafaka hakkı
 • Vesayet
 • Kayyımlık, yasal danışmanlık
 • Yardım Nafakası

BOŞANMA DAVASI

Aile Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar dendiğinde en çok rastlanılan dava boşanma davasıdır. Boşanma davası, tarafların evliliklerini sona erdirmek amacıyla alanında uzman bir boşanma avukatı ile sonuca kavuşturmaları gereken bir dava türüdür. Nişanlılık, evlenme gibi gibi süreçlerin kanunda düzenlenmesi gibi boşanma kurumu da Medeni Kanunumuzca düzenlenmiştir.  Boşanma davası ve boşanmadan kaynaklanan davalar; iştirak nafakası davası, yoksulluk nafakası davası, velayet davası, boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası Aile Hukukunun büyük ölçüde konusunu oluşturmaktadır. Boşanma davası, çekişmeli boşanma davası olabileceği gibi anlaşmalı boşanma davası da olabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI 

Boşanma davasında taraflar boşanma ve feri konularda anlaşmış, süreci sonlandırmak niyetinde olabilirler. Anlaşmalı boşanmak için tarafların aralarında anlaşmalı boşanma protokolü yapmış olmaları ve mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların üzerinde anlaştıkları hususları belirten maddelerin yer aldığı, anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davalarında, anlaşmalı boşanma protokolü mevcut olmalıdır. Bu protokolle birlikte taraflar, boşanma ile ilgili olarak bütün hususlarda anlaştıklarını, uyuşmazlık konusu herhangi bir şey olmadığını kabul ederler. Anlaşmalı boşanma protokolünde yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat konuları varsa çocuk ya da çocukların velayeti konusu ve çocuklar adına iştirak nafakası konularında, diğer ilgili konularda taraflar anlaşmış durumda olmalıdırlar. Hakim, anlaşmalı boşanma davası dilekçesini ve anlaşmalı boşanma protokolünü inceleyerek tarafları da dinleyip boşanma kararını verecektir. 

Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davası ya da anlaşmalı boşanma davasını, alanında yetkin bir boşanma avukatı ile sürdürmek ve sonuçlandırmak önemli bir husustur. Kişiye sıkı sıkıya bağlı olan boşanma hususunda uğranılacak hak kaybı, kişinin maddi ve manevi durumunu kötü bir şekilde etkileyecektir. Boşanma avukatı süreçle ilgili olarak, müvekkilini aydınlatmalı, bilgilendirmeli ve sağlıklı bir hukuki yol izlemelidir. Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu, boşanma davası konularından çekişmeli boşanma ya da anlaşmalı boşanma davası durumlarında alanında uzman boşanma avukatı ve ekibiyle müvekkillerine hukuki danışmanlık vermektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesinde tarafların mevcut veya ileride doğabilecek hak kayıplarının önlenmesini sağlamaktadır.