Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

akıl sağlığı nedeniyle boşanma davası

Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Davası

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası, Medeni Kanun tarafından bazı haller belirtilerek mümkün hale getirilmiştir. Yani Kanun bazı hallerde akıl hastalığını boşanma nedeni olarak kabul etmiştir. Medeni Kanunun 165.maddesine göre ‘’ eşlerden biri akıl hastası olup da ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir’’ denmektedir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilmek için şartlar şu şekilde sıranabilir;

1. Eşlerden Birinin Akıl Hastası Olması

2. Hastalığın İyileşmesinin İmkansız Olması

3. Ortak Hayatın Çekilmez Hale Gelmiş Olması

Yukarıda sıraladığımız gibi akıl hastalığı nedeniyle belli şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Bu şartların daha detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.

EŞLERDEN BİRİNİN AKIL HASTASI OLMASI

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilmek için hastalık dendiğinde her türlü hastalık değil, sadece akıl hastalığı boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. Şu halde; her ne kadar tedavisi bulunmayan, ağır derecede bir hastalık olursa olsun akıl hastalığından başka bir hastalık, örneğin; kanser, frengi, AIDS gibi hastalıklar boşanma sebebi olamaz. Felç ve romatizma da boşanma sebebi sayılacak hastalıklar kapsamına girmemektedir. Akıl hastalıkları uzman kişilerce Tıp bilimine göre belirlenmektedir. Yargıtay’a göre sara (epilepsi) hastalığı da akıl hastalığı sayılmamaktadır.

Boşanma nedeni sayılacak akıl hastalığı, evlendikten sonra ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Yani çiftler evlendiği esnada bu hastalığın taraflardan birinde olmaması gerekmektedir. Zaten evlenmeden önce bir akıl hastalığının bulunması durumunda ve bu hastalık resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça kesin evlenme engellerinden birisidir. Yani nişanlılardan birinde kesin olarak evliliğe engel olacak bir akıl hastalığı mevcutsa, evlilik sözleşmesi yapılamayacaktır. Her nasılsa evlenmeden önce var olan ve evliliğe kesin olarak engel teşkil eden bir akıl hastalığı bulunan taraf evlenmişse, bu evlilik mutlak mutlan yaptırımına tabidir. Evlilik iptal ettirilebilir. Eşin akıl hastalığı evliliğe kesin olarak engel teşkil eden bir hastalık değilse evlilikten önce ya da sonra olmasının zaten önemi yoktur.

HASTALIĞIN İYİLEŞMESİNİN OLANAKSIZ OLMASI

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilmek için söz konusu akıl hastalığın tedavisi olmayan şifası bulunmayan bir akıl hastalığı olması gerekmektedir. Kanun ‘’geçmesine olanak bulunmayan’’ diyerek bunu belirtmiştir. Mevcut tıp bilimine göre tedavisi olmayan, tüm imkân ve araçlarla iyileşmeyecek türden bir akıl hastalığı olması gerekmektedir. Örneğin; şizofreni, paranoya gibi hastalıklar, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılacak hallerdendir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açıldığı zaman bu hastalığın mahkemenin talebi doğrultusunda resmi sağlık kurulunca belirlenmiş olması ve geçmesinin mümkün olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

ORTAK HAYATIN ÇEKİLMEZ HALE GELMESİ

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilmek için yukarıda saydığımız iki sebep dışında bir de şu vardır. Akıl hastalığı, ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getiriyor olmalıdır. Boşanma davası esnasında hakim, bu durumun mevcut olup olmadığının araştırmasını yapacaktır.

Ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelmiş olduğu durumlara örnek verecek olursak;

• ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluk

• arada sırada gelen krizler

• diğer eşe karşı hayatına tehlikeye atacak saldırılar

• diğer eşi korku altında bırakacak davranışlar

• akıl hastalığının sürekli olarak bir sağlık kurumunda tedavisi

Saydığımız bu hususlar akıl hastalığına dayalı olarak boşanma davası açılabilecek durumlardan bazılarıdır. Başkaca durumlara dayanarak da boşanma kararı alınabilir.

Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu, boşanma davaları konusunda ve diğer boşanma dava türlerinde hukuki danışmanlık vermekte ve dava süreçlerini yönetmektedir.

Boşanma Davası hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yazıyı paylaşın: