Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

babalık davası

Babalık Davası Nedir?

Babalık Davası Nedir? Evlilik dışında doğmuş olan çocuğu, doğal yani genetik babası kendi isteğiyle her zaman tanıyabilir. Babanın çocuğu bu şekilde kendi isteğiyle tanıması, tanıma davasının konusudurAncak belli durumlarda babanın çocuğu tanıma yönünde herhangi bir isteği bulunmuyor. Babalık davası , babanın çocuğu kendi isteği ve arzusuyla tanımadığı ve çocuğun yararının göz ardı edildiği durumlarda, babaların babalıklarının mahkemelerce belirlenmesi sağlamaktadır.

Babalık davası sonunda mahkemece verilen hüküm, babalık hükmü anlamına gelmektedir. Bu şekilde doğal baba olan kimse, çocuğu için hukuki anlamda da baba haline gelmektedir.

BABALIK DAVASININ DAVACI TARAFI KİMLERDİR?

Babalık davasında, babalığa hükmedilebilmesi için dava açma hakkı, anne ve çocuğa verilmiştir. Anne ve çocuk davayı birlikte açabilecekleri gibi, bağımsız olarak ayrı ayrı da açabilirler. Dava herhangi biri tarafından açıldığında Cumhuriyet Savcısı’na ihbar edilecektir. Çünkü tanıma davası, kamu düzenini ilgilendiren davalardandır.

Anne, babalık davasını çocuktan ayrı olarak açma hakkına sahiptir. Bu hakkını çocuğun yasal temsilcisi olduğundan değil bizzat kendi dava açma hakkı olduğundan kullanmaktadır. Anne, bu hakkını kullanmanın yanında ayrıca tazminat da isteme hakkına sahiptir.  Anne, ayırt etme gücünden yoksun bulunuyorsa babalık davasını onun yerine yasal temsilcisi açma hakkına sahiptir.

Çocuk, ergin ise bizzat dava açma hakkına sahiptir. Bu dava ile hakimden babalığa hükmedilmesini isteyecektir. Çocuk ile annenin dava açma hakları birbirinden bağımsız olduğu için, herhangi birinin açtığı davanın reddedilmiş olması diğer tarafın dava açma hakkını etkilemeyecektir.

Kayyım tarafından babalık davası açılması ise çocuğun ergin olmadığı durumlarda söz konusu olur. Babalık davası çocuğun doğumundan önce ya da sonra açılabilir. Çocuk ergin oluncaya kadar bizzat dava açma hakkına sahip olamayacaktır. Bu durumda kendisine mahkeme tarafından kayyım atanacak ve dava o şekilde görülecektir. Annenin çocuk adına babalık davası açabilmesi ise Yargıtay tarafından olumsuz karşılanmış, anne ile çocuk arasında doğabilecek menfaat çatışmalarını engellemek için annenin çocuk adına dava açamayacağını vermiş olduğu kararlarla belirlemiştir.

Baba olan kişiye, babalık davası açma hakkı kanunca tanınmamıştır. Çünkü, babanın babalığını belirleyebilmesi için tanıma mümkündür. Tanıma yoluyla baba, babalığa hükmettirebilir.

BABALIK DAVASININ DAVALI TARAFI KİMLERDİR?

Babalık davasında davalı, doğal babadır. Dava sonucunda evlilik dışı çocuğun babası olarak hükmen belirlenecek kişi de kendisidir.

Doğal baba hayatta değil ise, babalık davası onun mirasçılarına karşı açılmaktadır.

BABALIK DAVASI AÇMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Babalık davası çocuk doğmadan önce veya sonrasında açılma hakkına sahiptir. Dava açma süresi, anne için çocuğun doğumundan itibaren 1 yıldır. Bu süreden sonra annenin dava açma hakkı düşmektedir.

Çocuk için ise süre ergin olmasından sonra başlayacaktır.

BABALIK DAVASINDA USUL

Babalık davası kamu düzenini ilgilendiren davalardandır. Bu sebeple mahkeme davadaki olguları, olayları, kendiliğinden araştıracak, ona göre takdir edecektir.

Dava tarafları hukuki gerçeğe ulaşmada, mahkemenin talep ettiği ve soybağının belirlenmesinde yardımcı olacak araştırma ve incelemeleri yaptırmaya rıza göstermekle yükümlüdürler. Eğer ki taraflar buna rıza göstermezse mahkeme, beklene sonucu onun aleyhine doğmuş sayılmaktadır.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Babalık davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir.

BABALIK DAVASINDA İSPAT

Babalık davasında asıl nokta babalığın mahkemece hükmen belirlenmesidir. Başka bir deyişle, evlilik dışı dünyaya gelmiş çocuğun, doğal baba olduğu iddia edilen davalıdan olup olmadığının saptanmasıdır.

Mahkemece saptanacak nokta, annenin, baba olduğu iddia edilen tarafla cinsel ilişkide bulunup bulunmadığı ve söz konusu çocuğunun bu ilişkinin ürünü olup olmadığının belirlenmesidir.

• Davacı, iddiasını Medeni Kanun Madde 302’ye yani babalık karinesine dayandırmak suretiyle ispat eder. Bu maddeye göre; doğumdan önceki, üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında davalının çocuğun anası ile cinsel ilişkide bulunduğunun ispatı, babalığa karine sayar.

• Davalı, babalık karinesini çürütmek suretiyle iddialarını ispatlayabilir ya da karşı iddiaları çürütebilir. Davalı ya çocuğun babası olmasının imkansızlığını ya da bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisinden fazla olduğunu ispat ederek babalık karinesini çürütür.

• Bilim ve teknolojide gösterilen önemli gelişmeler neticesinde, günümüzde babalığın ispatında güçlük ortadan kalkmış bulunmaktadır. Yeni metotlarla çocuğun çocuğun babası yüzde 99 oranında belirlenebilmektedir. Ayrıca mahkeme DNA testleri ile, tehlike yaratmayacak diğer araştırma ve inceleme talepleriyle babanın belirlenmesini isteyecektir.

BABALIK DAVASI SONUCUNDA NE OLUR?

• Babalık davası sonucunda çocuğun babası hükmen belli olur, soybağı oluşur.

• Evlilik dışında doğmuş ve yetişmiş çocuğun bakımı ve masrafları anneye aittir. Dava açılması ve hükmen babalık kararı verildiği takdirde anne, çocuk için nafaka isteme hakkına sahiptir. Söz konusu nafaka iştirak nafakasıdır.

• Anne bakımında birçok gideri talep hakkı doğar, doğum giderlerini, doğumdan önceki altı hafta ile altı hafta sonrası geçim giderlerini maddi tazminat davası ile isteme hakkına sahiptir.

Babalık davası hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yazıyı paylaşın: