آرای دیوان عالی کشور در خصوص محل پرداخت اجاره در حقوق ترکیه

تصمیم دیوان عالی کشور درباره محل پرداخت اجاره‌بها

تصمیم دیوان عالی کشور درباره محل پرداخت اجاره‌بها، تصمیمی است که پس از بررسی اعتراضات به تصمیمات دادگاه‌های پایین‌تر در مورد محل پرداخت اجاره‌بها توسط دیوان عالی کشور صادر می‌شود.

در زیر برخی از تصمیمات دیوان عالی کشور در این مورد بررسی شده‌اند.

“محل پرداخت”، اصطلاحی است که برای تعیین محل یک بدهی یا پرداخت استفاده می‌شود. این اصطلاح معمولاً در پرداخت‌های اجاره‌بها ظاهر می‌شود. تعیین محل پرداخت به معنای تعیین محل پرداخت اجاره‌بها توسط دادگاه است.

هنگامی که مستاجر می‌خواهد اجاره‌بها را پرداخت کند اما نمی‌داند به کجا باید پرداخت کند یا صاحبخانه پرداخت اجاره را قبول نمی‌کند، این روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. دادگاه‌های صلح اغلب به این نوع دعاوی رسیدگی می‌کنند و تصمیم به افتتاح حساب بانکی برای واریز اجاره‌بها می‌گیرند. به این ترتیب، پرداخت اجاره‌بها قبول شده و مستاجر از این طریق بدهی خود را پرداخت می‌کند.

 

می‌توانید مقاله ما را در مورد شرایط تعیین محل پرداخت، اعتراضات، طرفین دعوا، دادگاه‌ها و نمونه دادخواست بخوانید.

تصمیم دیوان عالی کشور درباره محل پرداخت اجاره‌بها (نمونه تصمیمات):

 


(…) کل اجاره‌بهای موضوع پیگیری در تاریخ 16.04.2015 به حساب بانکی اعلام شده در تصمیم تعیین محل پرداخت واریز شده است. به دلیل پرداخت اجاره‌بهای موضوع پیگیری، دعوای رفع اعتراض رد شده است، در مورد بدهی اصلی درست است، اما تصمیم رد در مورد الزامات بدهی صحیح نیست. بر این اساس، پرداخت در تاریخ 16.04.2015 پس از پیگیری و قبل از دعوی انجام شده است، بنابراین باید تصمیم به رفع اعتراض در مورد الزامات پیگیری گرفته شود. دادگاه باید با در نظر گرفتن پرداخت پس از تاریخ پیگیری، تصمیم به رفع اعتراض در مورد الزامات پیگیری بگیرد، در حالی که تصمیم به رد کامل دعوی به شکل نوشته شده صحیح نیست (…)
هشتمین شعبه حقوقی پرونده: 2017/12397 تصمیم: 2017/9996


(…) تحویل کلید به موجر به عنوان یک واقعیت مادی در فرآیند حقوقی قرار دارد، اما به دلیل اینکه به یک نتیجه حقوقی در جهت فسخ قرارداد منجر می‌شود، موضوع نحوه اثبات آن بر اساس مبلغ اجاره سالانه باید در چارچوب ماده 288 قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 200 و 201 قانون آیین دادرسی مدنی که در تاریخ 1.10.2011 به اجرا درآمده است) ارزیابی شود. به عبارت دیگر، اگر مبلغ اجاره سالانه بیشتر از حد نصاب اثبات با سند باشد و موافقت صریح موجر وجود نداشته باشد، این موضوع توسط مستاجر فقط با دلایل مکتوب قابل اثبات است و شاهدان نمی‌توانند شنیده شوند.

اگر موجر از پذیرش کلید خودداری کند، مستاجر باید از دادگاه درخواست تعیین محل پرداخت کند، کلید را به محل تعیین شده تحویل دهد و وضعیت را به موجر اطلاع دهد. بدهی مستاجر برای بازگرداندن ملک اجاره‌ای فقط در این صورت و در تاریخ اطلاع‌رسانی وضعیت به موجر به پایان می‌رسد. در غیر این صورت، تعهدات مستاجر از جمله پرداخت اجاره‌بها همچنان ادامه دارد.(…) ششمین شعبه حقوقی پرونده: 2015/4943 تصمیم: 2015/7513 تاریخ: 22.09.2015


(…) اگرچه اجاره‌بهای مورد اعتراض توسط همسر متهم، عارف یوچل برای پرداخت به مستاجر در محل مسکونی ارسال شده است، اما عارف یوچل شخص غیر قراردادی است و این پرداخت نمی‌تواند به عنوان پرداخت قانونی پذیرفته شود. متهم با تعیین محل پرداخت دوباره در تاریخ 16.6.2000 اجاره‌بهای مورد اعتراض را به محل پرداخت واریز کرده است، اما این پرداخت پس از گذشت مهلت قانونی 30 روز پس از ابلاغ اعتراض انجام شده است. بنابراین در هر دو مورد، موضوع تأخیر محقق شده است و باید به تخلیه ملک اجاره‌ای حکم داده شود، در حالی که دعوی رد شده است، این حکم به دلیل این اشتباه باید لغو شود.(…) ششمین شعبه حقوقی پرونده: 2000/10370 تصمیم: 2000/10553 تاریخ: 12.12.2000


(…) اجاره‌بهای ماه ژوئیه در تاریخ 28.7.2000 و اجاره‌بهای ماه اوت در تاریخ 3.8.2000 به بانک تعیین شده به عنوان محل پرداخت واریز شده است، در این صورت قبل از پیگیری اجرایی، اجاره‌بهای تعیین شده توسط دادگاه واریز شده است، بنابراین نمی‌توان از تأخیر متهم سخن گفت. بنابراین باید دعوی رد شود، در حالی که حکم به شکل نوشته شده صحیح نیست.(…)
ششمین شعبه حقوقی پرونده: 2001/4982، تصمیم: 2001/5147، تاریخ: 18.06.2001


(…) توسط … در تاریخ 12/03/2012 از طریق دفتر اسناد رسمی با شماره 1576 و درخواست واریز اجاره‌بها به حساب شعبه …، به دلیل این که محل پرداخت تعیین نشده است، درخواست شده است که محلی برای واریز اجاره‌بها تعیین شود، به نحوی که اجاره‌بها به حساب … یا بانکی که مناسب تشخیص داده می‌شود واریز شود.

به دلیل اینکه اختلاف به درخواست تعیین محل پرداخت مطابق با ماده 362/چ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می‌شود، حکم قابل تجدیدنظر نیست.

نتیجه: درخواست تجدیدنظر وکیل درخواست‌دهنده رد شده است(…)(ششمین شعبه حقوقی) پرونده: 2012/18768، تصمیم: 2013/110، تاریخ: 14.01.2013


(…) اگرچه فیش‌های پرداختی توسط متهم پس از تعیین محل پرداخت انجام شده است، در این صورت باید پرونده دادگاه صلح … و مدارک مربوط به محل پرداخت تعیین شده توسط دادگاه بررسی شود، و فیش‌های پرداختی متهم با محل پرداخت تعیین شده توسط دادگاه مقایسه شود و مشخص شود که آیا دوبار محاسبه شده است یا خیر. در نتیجه، باید با توجه به نتیجه بررسی، حکم داده شود که آیا متهم بدهی اجاره‌ای دارد یا خیر، در حالی که حکم به شکل نوشته شده بر اساس گزارش ناکافی کارشناسی صحیح نیست.

این حکم به همین دلیل باید لغو شود(…) (ششمین شعبه حقوقی) پرونده: 2016/2368، تصمیم: 2016/4857، تاریخ: 21.06.2016


(…) شاکی تا تاریخ ابلاغ تصمیم تعیین محل پرداخت به موجر مسئول اجاره‌بهای مربوط است. پس از تحقیقات انجام شده پس از لغو، مشخص شد که تصمیم تعیین محل پرداخت در تاریخ 17.06.2009 به موجر ابلاغ شده است.

در حالی که محاسبه اجاره‌بها تا این تاریخ و صدور حکم صحیح است، اما؛ همانطور که در دلایل حکم نیز ذکر شده است، در محاسبه دادگاه اشتباه شده است و به دلیل اینکه حکم کوتاه قابل تغییر نیست، در حکم مستدل نیز به همان میزان حکم داده شده است.

در این صورت، دادگاه باید اجاره‌بهای مربوط تا تاریخ 17.06.2009 را محاسبه کند و مقدار اضافی پرداخت شده را بازگرداند، در حالی که به دلیل محاسبه اشتباه به شکل نوشته شده حکم داده شده است که صحیح نیست و لغو حکم را الزامی می‌کند(…).(سومین شعبه حقوقی) پرونده: 2017/8840، تصمیم: 2018/4241، تاریخ: 19.04.2018


(…) متهم، در طول محاکمه ادعا کرده است که 2.918.000.000 لیر از اجاره‌بهای سالانه را با تعیین محل پرداخت به حساب واریز کرده است، اما دادگاه به این دفاع توجه نکرده و بررسی لازم را انجام نداده است.

به دلیل تعیین بانک شعبه مرکزی بانک وقفیان آنتالیا به عنوان محل پرداخت با پرونده شماره 003/91-61 دادگاه صلح آنتالیا، باید از شعبه مربوطه سوال شود که آیا مبلغ ذکر شده به حساب بانکی به نام شاکی واریز شده است یا خیر، و در صورت عدم پرداخت حکم به شکل کنونی داده شود، در صورت پرداخت، باید با محاسبه مبلغ از اجاره‌بهای سالانه، حکم داده شود، در حالی که دادگاه بدون بررسی کامل به شکل نوشته شده حکم داده است که برخلاف قانون است و لغو حکم را الزامی می‌کند(…) (سیزدهمین شعبه حقوقی) پرونده: 2004/14880، تصمیم: 2004/16009، تاریخ: 08.11.2004


(…) اگرچه دادگاه با در نظر گرفتن تاریخ فسخ به بازگرداندن اجاره‌بها حکم داده است، ملک در تاریخ فسخ تخلیه نشده است. اثبات تاریخ تخلیه بر عهده مستاجر است. اگر مستاجر به مالک اعلام کرده است که ملک را در تاریخ 06.10.2011 فسخ کرده است، اما کلید ملک را از طریق محل پرداخت تحویل داده است.

در پرونده مدرکی مبنی بر ابلاغ تصمیم محل پرداخت وجود ندارد. بنابراین، دادگاه باید تاریخ ابلاغ تصمیم محل پرداخت را بررسی کند، مستاجر را تا تاریخ ابلاغ تصمیم محل پرداخت مسئول اجاره‌بها بداند و اجاره‌بها را پس از این تاریخ به شاکی بازگرداند، در حالی که اجاره‌بهای پس از تاریخ 06.10.2011 به شاکی بازگردانده شده است که صحیح نیست و لغو حکم را الزامی می‌کند.(…) (ششمین شعبه حقوقی) پرونده: 2013/10911، تصمیم: 2014/3338، تاریخ: 19.03.2014


برای کمک یا مشاوره بیشتر در این مورد، با ما تماس بگیرید.

مشاوره

تصمیم دیوان عالی کشور درباره محل پرداخت اجاره‌بها

Yazıyı paylaşın: