آیا در حقوق ترکیه قیم می‌تواند ملک تحت سرپرستی خود را بفروشد؟

طبق قانون مدنی ترکیه ماده ۴۱۳، اختیارات وصی تعیین شده برای مدیریت و تصرف در اموال محجور محدود است و به ویژه برای تصمیمات مهمی مانند فروش املاک، به مقررات قانونی و مجوزهای مقامات وصایت نیاز دارد. در اینجا اطلاعات دقیق درباره این فرآیندها آمده است:

چه شرایطی سرپرست می تواند اموال فرد تحت سرپرستی را بفروشد؟

وصی می‌تواند ملک محجور را بفروشد اما این تنها در صورتی ممکن است که به نفع محجور باشد و بر اساس دستورالعمل‌های مقامات وصایت انجام شود. فروش توسط فرد تعیین شده از سوی مقامات وصایت انجام می‌شود و مزایده با تأیید مقامات وصایت تکمیل می‌شود​​.

برای فروش ملک به کدام دادگاه باید اجازه گرفته شود؟

برای فروش ملک باید از دادگاه حقوقی عمومی اجازه گرفته شود. همچنین، در این فرآیند، دادگاه ویژگی‌های ملک و شرایط فروش را در نظر می‌گیرد​​.

چه مدارکی برای گرفتن اجازه فروش لازم است؟

برای گرفتن اجازه فروش، معمولاً مدارکی لازم است که ارزش ملک، نیازهای محجور و مناسب بودن فروش برای منافع محجور را تعیین کنند. این مدارک شامل گزارش ارزش‌گذاری ملک، گزارش‌های مربوط به وضعیت سلامت و مالی محجور و برنامه مدیریتی تهیه شده توسط وصی می‌شود​​.

دادگاه در هنگام دادن اجازه فروش به چه مواردی توجه می‌کند؟

دادگاه در هنگام دادن اجازه فروش به ویژه ویژگی‌های ملک، ارزش آن، نیازهای فعلی و آینده محجور و مناسب بودن فروش برای منافع محجور را ارزیابی می‌کند. همچنین، شرایط فروش و اعلامیه‌های فروش را بررسی می‌کند​​.

پس از صدور اجازه فروش، چه روش‌هایی دنبال می‌شود؟

پس از گرفتن اجازه فروش، فروش معمولاً از طریق مزایده عمومی انجام می‌شود و این فرآیند تحت نظارت مقامات وصایت انجام می‌شود. مزایده با حضور وصی و مسئول تعیین شده انجام می‌شود. مزایده با تأیید مقامات وصایت تکمیل می‌شود و تأیید باید ظرف ده روز از تاریخ مزایده داده شود. مبلغ فروش باید ظرف ده روز پس از تأیید مزایده توسط خریدار پرداخت شود​​.

چگونه مبلغ فروش تعیین می‌شود و چگونه باید استفاده شود؟

مبلغ فروش بر اساس ارزیابی بازار و ارزش تعیین شده توسط کارشناسان ارزش‌گذاری تعیین می‌شود. مبلغ فروش با توجه به شرایط مزایده و شرایط بازار تعیین می‌شود و در یک بانک ملی تعیین شده توسط مقامات وصایت سرمایه‌گذاری می‌شود​​.

چگونه باید درآمد حاصل از فروش برای محجور استفاده شود؟

درآمد حاصل از فروش باید برای نگهداری، نیازهای بهداشتی، آموزش و سایر نیازهای زندگی محجور استفاده شود. مقامات وصایت می‌توانند در مورد نحوه استفاده از این درآمدها راهنمایی کنند و دستورالعمل‌هایی برای اطمینان از استفاده بهینه از منافع محجور ارائه دهند​​.

وصی در هنگام فروش چه مواردی باید رعایت کند؟

وصی در هنگام فروش باید به موارد زیر توجه کند:

  • پیوسته بررسی کند که فروش به نفع محجور است،
  • اطمینان حاصل کند که فرآیند مزایده به طور عادلانه و شفاف انجام می‌شود،
  • اطمینان حاصل کند که خریداران قدرت مالی کافی دارند و شرایط مزایده را رعایت می‌کنند،
  • اطمینان حاصل کند که نتایج مزایده به موقع به مقامات وصایت گزارش می‌شود​​.

وصی بعد از فروش چه گزارش‌هایی باید ارائه دهد؟

پس از اتمام فروش، وصی باید گزارشی از جزئیات فروش، درآمد حاصل و نحوه استفاده از این درآمد را به مقامات وصایت ارائه دهد. این گزارش برای مستندسازی شفافیت فرآیند و مناسب بودن آن برای منافع محجور اهمیت دارد​​.

چگونه حقوق محجور در صورت فروش ملک محافظت می‌شود؟

حقوق محجور از طریق انجام فرآیند فروش تحت نظارت مقامات وصایت و اجرای هر گام از این فرآیند مطابق با مقررات قانونی محافظت می‌شود. فرآیند فروش به گونه‌ای تنظیم شده است که منافع محجور را حفظ کند و توسط وصی و مقامات وصایت به دقت پیگیری می‌شود. مجوز فروش تنها در صورتی داده می‌شود که فروش به نفع محجور باشد و شرایط فروش به صورت عادلانه تعیین شود​​.

آیا محجور می‌تواند به تصمیم فروش اعتراض کند؟

بله، محجور می‌تواند به تصمیم فروش اعتراض کند. اعتراض‌ها به مقامات وصایت انجام می‌شود و در صورت لزوم مسیر قضایی باز است. اگر محجور معتقد باشد که تصمیمات وصی به نفع او نیست، می‌تواند این موضوع را به مقامات وصایت اعلام کرده و اعتراض خود را مطرح کند​​.

در صورت آسیب به محجور در اثر فروش چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

در صورت آسیب به محجور در اثر فروش، محجور یا سایر افراد مرتبط می‌توانند برای جبران خسارت، دادخواست قضایی ارائه کنند. همچنین، می‌توانند تحقیقات درباره وصی آغاز شود و در صورت اثبات تقصیر، وصی از سمت خود عزل شود. در صورت انجام فروش به نفع منافع محجور، دادخواست ابطال فروش نیز می‌تواند مطرح شود​​.

در صورت سوءنیت وصی، محجور چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

در صورت سوءنیت وصی و آسیب به منافع محجور، محجور یا نزدیکان او می‌توانند به مقامات وصایت مراجعه کرده و وضعیت را گزارش دهند و درخواست تحقیق درباره وصی کنند. همچنین، می‌توانند تقاضای تغییر وصی یا اقدام‌های قانونی علیه وصی را مطرح کنند​​.

آیا می‌توان دادخواست ابطال فروش به نفع محجور مطرح کرد؟

بله، می‌توان دادخواست ابطال فروش به نفع محجور مطرح کرد. اگر فرآیند فروش به گونه‌ای انجام شده باشد که به منافع محجور آسیب زده باشد یا تخلفاتی وجود داشته باشد، می‌توان به مقامات وصایت یا دادگاه‌های حقوقی مراجعه کرده و درخواست ابطال فروش را داد. این دادخواست در صورت اثبات عدم تطابق فروش با حقوق و منافع محجور موفقیت‌آمیز خواهد بود​​.

در صورت بروز مشکل در طی فرآیند فروش یا بعد از آن چه باید کرد؟

در صورت بروز هرگونه مشکل، وصی باید بلافاصله وضعیت را به مقامات وصایت گزارش دهد. بر اساس ماهیت مشکل، راه‌حل‌های قانونی می‌تواند جستجو شود یا مقامات وصایت دستورالعمل‌هایی برای حل مشکل ارائه کنند. اگر مشکل ناشی از تخلف وصی باشد، وصی ممکن است مسئولیت قانونی داشته باشد و از سمت خود عزل شود​​.

آیا روش‌های جایگزین به جای فروش ملک (اجاره دادن، رهن کردن و غیره) قابل بررسی است؟

بله، روش‌های جایگزین به جای فروش ملک قابل بررسی است. سایر گزینه‌هایی که ممکن است به نفع محجور باشند، شامل اجاره دادن ملک، رهن کردن یا ایجاد سایر حقوق عینی می‌شود. این تصمیمات نیز نیاز به مجوز مقامات وصایت دارند و باید با توجه به منافع محجور انجام شود. استفاده از ملک به عنوان یک منبع درآمدی می‌تواند تصمیم مالی کمتری باشد و درآمد مستمری برای محجور فراهم کند​​.

هزینه‌های نگهداری و تعمیر ملک چگونه تأمین می‌شود؟

هزینه‌های نگهداری و تعمیر ملک از دارایی‌های محجور تأمین می‌شود. وصی می‌تواند برای این هزینه‌ها از مقامات وصایت مجوز بگیرد و باید از بودجه مناسب استفاده کند. هزینه‌های نگهداری و تعمیر برای حفظ و افزایش ارزش ملک ضروری است و این هزینه‌ها در چارچوب حفاظت از دارایی‌های محجور ارزیابی می‌شود​​.

در صورت وجود بدهی مالیاتی برای ملک محجور چه می‌شود؟

در صورت وجود بدهی مالیاتی برای ملک محجور، این بدهی‌ها نیز از دارایی‌های محجور پرداخت می‌شود. وصی مسئولیت مدیریت صحیح و به موقع پرداخت‌های مالیاتی را دارد. مدیریت بدهی‌های مالیاتی در چارچوب مدیریت مالی وصی به نفع محجور ارزیابی می‌شود و توسط مقامات وصایت نظارت می‌شود​​.

انتقال ملک محجور از طریق ارث چگونه است؟

ملک محجور در صورت فوت محجور مطابق قوانین ارث به وارثان منتقل می‌شود. وصی ممکن است مسئول انجام امور مربوط به ارث باشد و در این فرآیند نیز نیاز به نظارت و تأیید مقامات وصایت دارد. امور مربوط به ارث بر اساس وصیت‌نامه محجور یا احکام قانونی ارث انجام می‌شود​​.

در صورت مصادره ملک محجور چه می‌شود؟

در صورت مصادره ملک محجور، مبلغ مصادره باید به نفع محجور مدیریت شود. مبلغ مصادره با تأیید مقامات وصایت می‌تواند برای نیازهای دیگر محجور استفاده شود یا سرمایه‌گذاری شود. فرآیند مصادره توسط وصی و مقامات وصایت به دقت نظارت می‌شود و برای حفظ حقوق قانونی محجور اقدامات لازم انجام می‌شود​​.

دیوان عالی کشور در این باره چه می‌گوید؟

تصمیمات دیوان عالی کشور تأکید می‌کند که فرآیندهای فروش ملک و به طور کلی وصایت باید به نفع محجور انجام شود. تصمیمات انجام شده توسط وصی را از نظر تطابق با منافع محجور ارزیابی می‌کند و در صورتی که هرگونه تخلف یا قصور از سوی وصی وجود داشته باشد، مجازات‌های قانونی برای وصی اعمال می‌شود. به ویژه، اگر وصی دارایی محجور را به طور نادرست مدیریت کند، دیوان عالی کشور می‌تواند تصمیم به عزل وصی بگیرد

​​.

برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد فروش ملک توسط وصی، با ما تماس بگیرید.

آیا در حقوق ترکیه قیم می‌تواند ملک تحت سرپرستی خود را بفروشد؟

Yazıyı paylaşın: