جرایم و مجازات های مربوط به دخانیات در ترکیه

ماکارون چیست؟ جریمه ماکارون قاچاق چقدر است؟

ماکارون چیست؟

به کاغذ سیگار و فیلتری که توتون درون آن نیست و به صورت آماده برای فروش عرضه می‌شود، ماکارون گفته می‌شود. بر اساس قانون، پس از اخذ مجوزهای لازم، فروش ماکارون خالی جرم محسوب نمی‌شود.

جریمه ماکارون قاچاق

پر کردن ماکارون با توتون و فروش آن طبق قانون مبارزه با قاچاق شماره ۵۶۰۷ جرم محسوب می‌شود. پر کردن ماکارون با توتون و فروش آن طبق قانون تنظیم بازار توتون، توتون‌جات و الکل شماره ۴۷۳۳ نیز با جریمه نقدی اداری مجازات می‌شود.

معیارهای محسوب شدن پر کردن ماکارون به عنوان جرم قاچاق:

پر کردن ماکارون با توتون و تبدیل آن به سیگار

نبود برچسب TAPDK بر روی این سیگارها

عدم امکان مالیات‌گذاری

خرید ماکارون و توتون برای استفاده شخصی

خرید ماکارون و توتون توسط شهروند برای استفاده شخصی، پر کردن و کشیدن آن در خانه آزاد است. ماکارون‌های فروخته شده با فاکتور و مالیات پرداخت شده و تحت کنترل دولت هستند. توتون‌های داخل ماکارون نیز به صورت بسته‌بندی شده، با فاکتور و مالیات پرداخت شده و با برچسب فروخته می‌شوند.

نمونه حکم دیوان عالی

در حکمی که توسط دیوان عالی شماره ۷ صادر شده است، با وجود کشف ۱۳ جعبه ماکارون در دوچرخه برقی متهم، به دلیل ادعای او مبنی بر خرید این ماکارون‌ها برای استفاده شخصی و عدم کافی بودن تعداد ماکارون برای مقاصد تجاری، تبرئه او صورت گرفت.

جریمه پر کردن ماکارون به صورت تجاری

پر کردن ماکارون خالی با توتون و تبدیل آن به سیگار به صورت تجاری باعث ارتکاب جرم قاچاق می‌شود. بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق شماره ۵۶۰۷، این جرم با حبس از ۳ تا ۶ سال مجازات می‌شود.

مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد:

برای تجارت ماکارون و توتون، دریافت مجوز از سازمان تنظیم بازار توتون و الکل ضروری است.

پر کردن ماکارون با توتون و فروش آن جرم قاچاق محسوب می‌شود و تحت تحریم‌های قانونی قرار می‌گیرد.

اگرچه خرید ماکارون و توتون برای استفاده شخصی آزاد است، اما باید در مقادیر معقول باشد. در غیر این صورت، ممکن است به داشتن نیت تجاری مشکوک شود.

مقادیر جریمه‌ها طبق TAPDK:

– کسانی که از افرادی که مجوز ندارند محصولات خریداری کنند یا به آنها محصولات بفروشند: ۱,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ لیره.

کسانی که بدون داشتن مجوز فروش از وزارت غذا، کشاورزی و دامداری، به فروش عمده توتون، ماکارون، کاغذ سیگار، الکل اتیل، متانول و مشروبات الکلی می‌پردازند: ۵۰,۰۰۰ لیره.

فروشندگان عمده یا خرده‌فروشانی که خارج از محل کسب و کار مجاز محصولات توتون، ماکارون، کاغذ سیگار، الکل اتیل، متانول یا مشروبات الکلی می‌فروشند: ۱,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ لیره.

تولید کنندگان توتون خرد شده برای پر کردن به صورت تجاری و کسانی که به فروش یا عرضه فروش آن می‌پردازند، در توتونی که تولید، فروش یا عرضه می‌کنند، مشمول جریمه‌های اداری زیر هستند:

محدوده وزن جریمه
0 – 50 کیلوگرم (شامل) 3.351 لیره
50 – 100 کیلوگرم (شامل) 6.753 لیره
100 – 250 کیلوگرم (شامل) 20.325 لیره
250 – 500 کیلوگرم (شامل) 40.711 لیره
500 کیلوگرم و بیشتر 67.912 لیره

 

نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد

جریمه‌های اداری، در صورت تکرار تخلفات می‌توانند تا دو برابر افزایش یابند.

می‌توان به جریمه‌های پر کردن ماکارون اعتراض کرد. اعتراضات به مراجع قضایی اداری ارائه می‌شود.

فروش ماکارون پر شده جرم است؟

تنظیمات قانونی

با اضافه شدن بند شماره ۲۰ به ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق شماره ۵۶۰۷، از تاریخ ۰۱.۰۷.۲۰۲۰ فروش ماکارون پر شده به عنوان جرم تنظیم شده است. فروش ماکارون‌های قبل از این تاریخ جرم محسوب نمی‌شود و تنها به جریمه نقدی اداری ختم می‌شود.

اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که، جرایم انجام شده قبل از اجرای ماده ۳/۲۰ همیشه منجر به تبرئه نخواهند شد.

فروش توتون و ماکارون قاچاق

عرضه فروش توتون و ماکارون قاچاق که تحت عملیات گمرکی قرار نگرفته‌اند، بر اساس ماده ۳/۱ قانون شماره ۵۶۰۷، ۲ تا ۵ سال حبس را به دنبال دارد. حتی اگر به صورت قاچاق وارد کشور نشده باشد، اگر تجارت آن با علم به این موضوع انجام شود، ۱ تا ۳ سال حبس دارد. چون موضوع جرم توتون است، مجازات کمتر از ۳ سال نخواهد بود.

در صورتی که توتون و ماکارون دارای برچسب، اتیکت، هولوگرام، تمبر یا مشابه آنها نباشد یا گمراه‌کننده باشد، تجارت آن بر اساس ماده ۳/۱۸ به ۳ تا ۶ سال حبس محکوم می‌شود.

حکم دیوان عالی منطقه آنکارا شعبه ۷: در این حکم، اعلام شده است که داشتن و عرضه فروش ماکارون پر شده توسط متهم، جرم تعیین شده در ماده ۳/۲۰ قانون شماره ۵۶۰۷ است، اما به دلیل ارتکاب جرم قبل از تاریخ اجرای ماده ۰۱.۰۷.۲۰۲۰، متهم تبرئه شده است.

نتیجه‌گیری

فروش ماکارون پر شده، از تاریخ ۰۱.۰۷.۲۰۲۰ به عنوان جرم تنظیم شده است. فروش‌های انجام شده قبل از این تاریخ جرم محسوب نمی‌شوند و تنها به جریمه نقدی اداری ختم می‌شوند. اما، فروش توتون و ماکارون قاچاق که تحت عملیات گمرکی قرار نگرفته‌اند، همیشه جرم محسوب می‌شوند.

احکام دیوان عالی نیز نمونه‌های کاربردی در این زمینه ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که هر مورد باید به صورت جداگانه ارزیابی شود.

آیا پول‌های همراه با ماکارون توقیف می‌شود؟

عناصر مادی مانند ارز، طلا و نقدی که همراه با جرم‌هایی مانند ماکارون، دستگاه پر کردن ماکارون و کیسه‌های توتون کشف می‌شوند، به عنوان عواید حاصل از جرم تلقی شده و توقیف می‌شوند. این به توقیف عواید معروف است. در ماده ۵۵ قانون جزای ترکیه تنظیم شده است.

توقیف عواید چیست؟

توقیف عواید، عواید مادی که از ارتکاب جرم حاصل شده یا موضوع جرم بوده یا برای ارتکاب جرم تأمین شده و سود اقتصادی حاصل از ارزیابی یا تبدیل آنها، توقیف می‌شود.

نکات مهم ماده ۵۵ قانون جزا:

– منافع مادی نمی‌تواند به قربانی جرم بازگردانده شود.

اگر نتوان به توقیف اموال یا منافع مادی اقدام کرد یا تحویل آنها به مراجع ذی‌ربط ممکن نباشد، ارزش‌های معادل آنها توقیف می‌شود.

– برای توقیف اموالی که مشمول این ماده می‌شوند، شخصی که آنها را بعداً به دست آورده است، نمی‌تواند از قوانین حسن نیت قانون مدنی ترکیه بهره‌مند شود.

آیا دولت به پول توتون دست خواهد زد؟

بله، سود حاصل از جرم توتون قاچاق، مطابق با قوانین توقیف عواید که در بالا توضیح داده شد، توقیف می‌شود.

به طور خلاصه:

– پولی که همراه با ماکارون کشف شده، به عنوان عواید حاصل از جرم تلقی می‌شود و توقیف می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد توقیف عواید به ماده ۵۵ قانون جزا مراجعه کنید.

سود حاصل از جرم توتون قاچاق نیز توقیف می‌شود.

آیا پلیس می‌تواند جستجو انجام دهد؟

شرایط لازم برای جستجو

پلیس می‌تواند در صورتی که مجوزهای لازم و حکم دادگاه را دریافت کرده باشد، جستجو انجام دهد. در جرایم قاچاق معمولاً بر اساس گزارش جستجو انجام می‌شود.

جستجو بر اساس گزارش

– برای انجام جستجو بر اساس گزارش، باید شک منطقی وجود داشته باشد. شک منطقی یعنی وجود احتمال قوی در ارتکاب جرم.

گزارش باید قابل اعتماد باشد.

هویت فرد گزارش‌دهنده و منبع گزارش باید شناخته شده باشد.

حکم جستجو

– پلیس باید قبل از انجام جستجو طبق قانون آیین دادرسی کیفری حکم جستجو دریافت کند.

حکم جستجو توسط قاضی یا دادستان صادر می‌شود.

در مواردی که تأخیر در آنها ضرر دارد، فرمانده پلیس می‌تواند دستور کتبی صادر کند.

حکم جستجو باید شامل اطلاعاتی مانند محل جستجو، چه چیزی جستجو می‌شود و چه زمانی جستجو انجام می‌شود باشد.

جستجوی غیرقانونی

– نتایج جستجویی که بدون حکم جستجو انجام شده است غیرقانونی است و نمی‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد.

پلیس‌هایی که جستجوی غیرقانونی انجام داده‌اند، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

در حکمی که توسط شعبه ۷ دیوان عالی کشور صادر شده است، به دلیل عدم ذکر دلایل ضروری بودن تأخیر در حکم جستجو، جستجو غیرقانونی اعلام شده و تبرئه متهم لازم شناخته شده است.

نتیجه‌گیری

پلیس باید برای انجام جستجو مطابق با قوانین عمل کند. در غیر این صورت، دلایل به دست آمده غیرقانونی محسوب می‌شوند و ممکن است به تبرئه متهم منجر شوند.

حدود قانونی حمل سیگار

حد استفاده شخصی چیست؟

داشتن، کشیدن و حمل سیگاری که فرد برای استفاده شخصی خود پر کرده است جرم نیست. برای تشکیل جرم باید در مقیاس تجاری درآمد حاصل شود، نیت ارتکاب جرم، فرار مالیاتی، نیت تجارت غیررسمی وجود داشته باشد.

حمل چه مقدار سیگار جرم نیست؟

حمل ۱۵۰ بسته سیگار توسط فردی که روزانه ۳ بسته سیگار می‌کشد و برای کار فصلی سفر می‌کند، جرم نخواهد بود.

مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد:

– در صورتی که در حین حمل ۱۵۰ بسته سیگار گزارش داده شود و حکم جستجو صادر شود و توقیف صورت گیرد، این کار ممکن است به عنوان قاچاق تلقی شود.

باید ثابت شود که ۱۵۰ بسته سیگار برای استفاده شخصی نگهداری می‌شود که ممکن است نیاز به دادگاه داشته باشد.

با توجه به اینکه تصمیمات قضایی بسته به شرایط خاص هر پرونده متغیر است، تعیین یک رقم قطعی برای استفاده شخصی همیشه ممکن نیست.

داشتن، کشیدن یا حمل سیگار برای استفاده شخصی فرد جرم نیست. اما، اگر در مقیاس تجاری درآمد حاصل شود، نیت ارتکاب جرم، فرار مالیاتی یا تجارت غیررسمی وجود داشته باشد، جرم محسوب می‌شود.

برای مثال، حمل ۱۵۰ بسته سیگار توسط فردی که روزانه ۳ بسته سیگار می‌کشد و برای کار فصلی سفر می‌کند ممکن است جرم محسوب نشود. اما، اگر در حین حمل این سیگارها گزارش داده شود و حکم جستجو صادر شود و توقیف صورت گیرد، ممکن است به عنوان قاچاق تلقی شود. لازم است که ثابت شود ۱۵۰ بسته سیگار برای استفاده شخصی نگهداری می‌شود. با این حال، با توجه به تغییرات تصمیمات قضایی بر اساس شرایط خاص هر پرونده، تعیین یک رقم قطعی برای استفاده شخصی ممکن نیست.

حتی اگر در محدوده استفاده شخصی باشد، اگر در نتیجه گزارش، با حکم شنود ۱۵۰ بسته سیگار به عنوان تجارت تجاری ثابت شود، دفاعیه استفاده شخصی معتبر نخواهد بود. در این صورت باید سریعاً از کمک یک وکیل استفاده کرد، دلایل پرونده بررسی شود و برای کاهش مجازات در چارچوب عفو مؤثر اقدام کرد. بر اساس دلایل پرونده، اگر تجاری بودن کار و نیت قاچاق ثابت شود، ارزش کم کالا نیز می‌تواند برای کاهش مجازات مورد توجه قرار گیرد.

 

برای دریافت کمک یا مشاوره بیشتر در این زمینه، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

جریمه جرم توتون ماکارون

 

Yazıyı paylaşın: