دادخواست ابطال فرزندخواندگی در ترکیه

دادخواست لغو رابطه فرزندخواندگی چیست؟ فرزندخواندگی به معنای ایجاد رابطه‌ای بین فرزندخوانده و فرزندپذیر است که مبتنی بر واقعیت ژنتیکی نیست بلکه مبتنی بر یک فرایند قانونی است. فرزندخواندگی به عنوان رابطه‌ای مصنوعی شناخته می‌شود. قانون مدنی ما دلایل لغو رابطه فرزندخواندگی را به دو دسته تقسیم کرده است: “نبود رضایت” و “نواقص دیگر”.

نبود رضایت

اگر کودک فرزندخوانده دارای قدرت تشخیص باشد، باید رضایت او برای فرزندخواندگی گرفته شود. همچنین رضایت والدین کودک فرزندخوانده نیز ضروری است. از سوی دیگر، فرد فرزندپذیر باید پنج سال ازدواج کرده باشد و همسرش نیز اجازه فرزندخواندگی بدهد. همچنین اگر فرزندخوانده بیش از ۱۸ سال سن داشته باشد و محدودیت قانونی داشته باشد، رضایت او نیز الزامی است.

در صورت نبود رضایت هر یک از افراد مذکور، رابطه فرزندخواندگی می‌تواند پایان یابد.

نواقص دیگر

به عنوان مثال، رابطه فرزندخواندگی؛

  • فردی که به تنهایی فرزندخوانده دارد، ۳۰ سال سن نداشته باشد
  • بین فرزندپذیر و فرزندخوانده ۱۸ سال اختلاف سنی نباشد
  • کودک فرزندخوانده توسط فرد فرزندپذیر به مدت یک سال نگهداری نشده باشد

در صورتی که نواقص مذکور وجود داشته باشد، دادستان یا افراد ذی‌نفع می‌توانند درخواست لغو رابطه فرزندخواندگی را مطرح کنند.

اگر نواقص مذکور بعداً برطرف شود یا این نواقص صرفاً به شکل ظاهری موجود باشد و منافع فرزندخوانده را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، لغو رابطه فرزندخواندگی نمی‌تواند انجام شود.

مدت زمان قطعیت رابطه فرزندخواندگی

حق اقامه دعوی برای لغو این رابطه، از زمان آگاهی از دلیل لغو به مدت یک سال و در هر صورت با گذشت ۵ سال از انجام فرزندخواندگی، ساقط می‌شود.

نتایج لغو رابطه فرزندخواندگی

با پایان یافتن رابطه فرزندخواندگی؛

  • فرزندخوانده از حضانت فرد فرزندپذیر خارج می‌شود.
  • اگر فرزندخوانده نام خانوادگی فرد فرزندپذیر را گرفته باشد، نام خانوادگی قبلی خود را باز می‌یابد.
  • فرزندخوانده از ارث قانونی فرد فرزندپذیر محروم می‌شود.
  • ممنوعیت قطعی ازدواج بین فرزندخوانده و فرد فرزندپذیر رفع می‌شود.

با لغو فرزندخواندگی، حضانت نیز پایان می‌یابد. حضانت دوباره به والدین قبلی بازنمی‌گردد. دادگاه می‌تواند حضانت را به والدین قبلی بازگرداند، اما در صورت لزوم، قیم جدیدی تعیین می‌کند.

پایان یافتن رابطه فرزندخواندگی به فرد فرزندپذیر حق درخواست نفقه گذشته یا هزینه‌های نگهداری و آموزش گذشته فرزندخوانده را نمی‌دهد.

واسطه‌گری در امور فرزندخواندگی

در قانون مدنی یک نهاد تحت عنوان “واسطه‌گری در روابط فرزندخواندگی” وجود دارد. این نهاد به منظور رفع مشکلات و سختی‌های موجود در فرزندخواندگی کودکان تشکیل شده است. تنها نهادها و سازمان‌هایی که توسط هیئت وزیران مجاز شده‌اند، می‌توانند این واسطه‌گری را انجام دهند. افراد خصوصی چنین حقی ندارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دادخواست لغو رابطه فرزندخواندگی می‌توانید از طریق صفحه تماس با ما تماس بگیرید

Yazıyı paylaşın: