دعوای توهین در اینستاگرام در حقوق ترکیه

مقدمه:

در این مقاله، بررسی خواهیم کرد که پست‌های توهین‌آمیز در اینستاگرام چگونه بر اساس قانون مجازات ترکیه ارزیابی می‌شوند و در صورت وقوع این جرم، قربانی چه حقوقی دارد.

جرم توهین چیست؟

بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات ترکیه، نسبت دادن یک عمل یا واقعیت ملموس که باعث تحقیر، شرافت و حیثیت شخص شود یا حمله به شرافت، شرافت و حیثیت شخص از طریق فحاشی، به عنوان جرم توهین محسوب می‌شود. برای تشکیل این جرم، کافی است که اظهارات توهین‌آمیز به سمت قربانی انجام شود یا قربانی از این اظهارات مطلع باشد.

جرم توهین در اینستاگرام چگونه مرتکب می‌شود؟

جرم توهین در اینستاگرام می‌تواند از طریق ارسال پیام‌های توهین‌آمیز، نوشتن نظرات یا توهین از طریق عکس‌ها و ویدیوها توسط یک کاربر به کاربر دیگر انجام شود. انجام اظهارات توهین‌آمیز به صورت عمومی یا خطاب به تعداد معینی از دنبال‌کنندگان، شکل مشدده جرم را تشکیل می‌دهد و در این صورت مجازات افزایش می‌یابد.

حقوق فردی که در اینستاگرام مورد توهین قرار گرفته است

فردی که در اینستاگرام مورد توهین قرار گرفته است، از حقوق زیر برخوردار است:

ثبت شکایت: قربانی می‌تواند به نزدیکترین کلانتری یا دادستانی مراجعه کرده و شکایت کند.
جمع‌آوری مدارک: قربانی می‌تواند پیام‌های توهین‌آمیز، نظرات، اسکرین‌شات‌ها، عکس‌ها و ویدیوها را به عنوان مدرک ارائه دهد.
اقامه دعوای جبران خسارت: قربانی می‌تواند برای خسارت معنوی وارد شده دعوای جبران خسارت مطرح کند.
اقامه دعوی برای جلوگیری از حمله به حقوق شخصیت: قربانی می‌تواند برای جلوگیری از تکرار حمله به حقوق شخصیت خود دعوا کرده و درخواست تدابیر کند.

مجازات جرم توهین در اینستاگرام

مجازات جرم توهین، حبس از ۳ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی قضایی است. در صورت انجام اظهارات توهین‌آمیز به صورت عمومی یا خطاب به تعداد معینی از دنبال‌کنندگان، مجازات افزایش می‌یابد.

نمونه موردی:

در صورت نوشتن نظرات توهین‌آمیز مانند “بی‌عقل”، “احمق” و “خائن به وطن” توسط یک کاربر به کاربر دیگر در اینستاگرام، جرم توهین محقق می‌شود. قربانی می‌تواند از این وضعیت شکایت کند و مجرم بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات ترکیه مجازات می‌شود.

آیا دعوای توهین در اینستاگرام قابل سازش است؟

جرایم قابل سازش در قانون به صورت مشخص شمارش شده‌اند. جرم توهین نیز جزو این جرایم است. تنها استثناء جرم توهین علیه کارکنان دولتی است.

در صورت توافق در مورد جرم توهین از طریق اینستاگرام، اگر پرونده در مرحله تحقیق باشد، تصمیم به عدم پیگرد اتخاذ می‌شود و اگر پرونده در مرحله دادگاه باشد، تصمیم به رد پرونده گرفته می‌شود.

نتایج دعوای توهین در اینستاگرام

روند دادرسی:

در مرحله دادگاه، متهم دفاعیه خود را آماده می‌کند، مدارک ارائه می‌شود، شهود استماع می‌شوند و طرفین دفاعیات خود را مطرح می‌کنند. دادگاه با بررسی تمامی مدارک و اظهارات تصمیمی اتخاذ می‌کند.

شناسایی متهم و جلوگیری از تصمیم عدم پیگرد

با توجه به اینکه اینستاگرام در ترکیه نمایندگی ندارد، یافتن صاحبان حساب‌های جعلی بسیار دشوار شده است. بنابراین، برای جلوگیری از تصمیم احتمالی عدم پیگرد، باید در شکایت‌نامه هر گونه اطلاعاتی که می‌تواند به شناسایی متهم کمک کند، آورده شود.

اگر بتوان شناسایی کرد، آدرس متهم و سایر اطلاعات به همراه مدارک جمع‌آوری شده و نسخه‌ای از پست توهین‌آمیز موضوع شکایت به شکایت‌نامه ضمیمه شود. به این ترتیب، امکان شناسایی متهم و اجرای عدالت فراهم می‌شود.

نتایج تصمیم:

در صورت مجازات متهم: متهم ممکن است به حبس یا جزای نقدی قضایی محکوم شود. قربانی می‌تواند برای خسارت معنوی وارد شده درخواست جبران خسارت کند. همچنین ممکن است تصمیم به حذف پست‌های توهین‌آمیز گرفته شود.
در صورت عدم مجازات متهم: قربانی حق اعتراض به حکم تبرئه را دارد.

تجدیدنظر:

حکم صادره توسط هر دو طرف قابل تجدیدنظر است. دادگاه تجدیدنظر (دادگاه منطقه‌ای عدلیه) حکم دادگاه محلی را بررسی کرده و تایید یا ابطال می‌کند.

مدت زمان دعوای توهین در اینستاگرام چقدر است؟

مدت زمان دعوای توهین در اینستاگرام بستگی به ویژگی‌های حادثه، پیچیدگی مدارک و حجم کاری دارد. به طور متوسط، تکمیل یک دعوای توهین در اینستاگرام بین ۶ ماه تا ۲ سال طول می‌کشد.

عوامل مؤثر بر روند دادرسی:

مرحله تحقیق: جمع‌آوری مدارک و انجام بررسی‌های کارشناس در مرحله تحقیق ممکن است زمان ببرد.
مرحله دادگاه: مرحله دادگاه ممکن است به دلیل شناسایی شهود توسط دادگاه و جمع‌آوری مدارک طولانی شود.
مرحله تجدیدنظر: حکم صادره توسط هر دو طرف قابل تجدیدنظر است. مرحله تجدیدنظر نیز می‌تواند مدت زمان دعوا را افزایش دهد.

نمونه احکام دیوان عالی کشور درباره دعوای توهین در اینستاگرام


(… ) در مورد خاص، در شکایت شاکی مبنی بر اینکه متهم از حساب کاربری اینستاگرام با نام کاربری “serenege35” با پست‌هایی مانند “به عنوان مرد، اصلاً به تو نمی‌آید که بی‌عقل باشی”، “می‌گویم بی‌عقل، برایت سنگین است” و “بی‌ادب” علیه او جرم توهین را مرتکب شده است، دادستانی عمومی مرسین به دلیل عدم شناسایی کاربر به دلیل مخفی بودن حساب اینستاگرام تصمیم به عدم پیگرد گرفته است، اما در شکایت‌نامه شاکی، نام متهم به وضوح مشخص شده و شماره تلفن متهم نیز در ضمیمه شکایت آمده است، اما هیچ تحقیقی در این باره انجام نشده است و باید تحقیق منبع باز در مورد حساب کاربری مذکور انجام شود، شناسایی اطلاعات هویتی متهم، در صورت شناسایی، گرفتن دفاعیات متهم و اتخاذ تصمیم بر اساس نتیجه آن، به جای رد شکایت به این ترتیب، صحیح دیده نشده است.” اتاق جنایی هیجدهم، پرونده: ۲۰۱۹/۱۷۸۹۸ حکم: ۲۰۲۰/۴۸۵۳ تاریخ: ۲۴.۰۲.۲۰۲۰


در مورد خاص، در جریان تحقیقات آغاز شده بر اساس شکایت وکیل شاکی، به دلیل عدم پاسخ مقامات قضایی ایالات متحده به درخواست‌های استنابول مربوط به سایت‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام، تصمیم به عدم پیگرد گرفته شده است، اما باید اطلاعات پروفایل در سایت اجتماعی توییتر و موارد دیگر بررسی شود، تلاش شود تا هویت متهم یا متهمان شناسایی شود، استنابول با مقامات قضایی ایالات متحده انجام شود و بر اساس نتیجه تصمیم‌گیری شود، به جای پذیرش اعتراض به این ترتیب، صحیح دیده نشده است.”

(…)

اگرچه تصمیم به عدم پیگرد به دلیل عدم پاسخ ایالات متحده به درخواست‌های استنابول مربوط به جرایم توهین گرفته شده است، اما بر اساس ماده ۱۷۲/۱ قانون مجازات کیفری، شرایطی که در آن پیگرد امکان‌پذیر نیست در مورد خاص وجود ندارد، بنابراین، پس از انجام تمامی اقدامات تحقیقاتی لازم برای شناسایی متهم، در صورت شناسایی متهم، تنظیم کیفرخواست و در صورت عدم شناسایی متهم، ادامه تحقیقات تا مدت زمان انقضای دعوا لازم است، بنابراین به جای رد اعتراض، پذیرش اعتراض صحیح دیده نشده است. اتاق جنایی هیجدهم، پرونده: ۲۰۱۹/۲۳۵۹۹ حکم: ۲۰۲۰/۶۸۷۳ تاریخ: ۱۰.۰۶.۲۰۲۰


برای دریافت کمک یا مشاوره بیشتر در این زمینه، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دعوای توهین در اینستاگرام

Yazıyı paylaşın: