i
  /  زمینه های فعالیت

موسسه حقوقی وکیل اوزان سویلو دارای چندین حوزه عملی مرتبط با دعوی است. او در زمینه هایی مانند دادرسی طلاق از قانون مدنی، حقوق جزا، قانون کار، حقوق شرکت ها، قانون املاک و مستغلات، حقوق مصرف کننده کار می کند. او همچنین برای افراد و شرکت های خصوصی مشاوره حقوقی ارائه می دهد. او همچنین به کار بر روی اختلافاتی که در داخل مرزهای ترکیه خارجی با آن برخورد می کند و درگیر آن است، ادامه می دهد.