نفقه فقر در قانون ترکیه چیست؟

نفقه فقر چیست؟ نفقه به معنای تأمین معیشت و هزینه‌های زندگی است. این مفهوم به ویژه در طول دعاوی طلاق و جدایی بین طرفین ظاهر می‌شود.

انواع نفقه چیست؟

در حقوق ما، ۴ نوع نفقه وجود دارد: نفقه موقت، نفقه مشارکت، نفقه فقر و نفقه کمک. در این مقاله بر روی نفقه فقر تمرکز خواهیم کرد.

نفقه فقر چیست؟

بر اساس ماده ۱۷۵ قانون مدنی ترکیه: «طرفی که به دلیل طلاق به فقر خواهد افتاد، در صورتی که تقصیر بیشتری نداشته باشد، می‌تواند از طرف دیگر به نسبت توان مالی او نفقه نامحدود درخواست کند. تقصیر طرف مکلف به پرداخت نفقه مد نظر قرار نمی‌گیرد.»

یعنی بر اساس این ماده، برخی شرایط برای دریافت نفقه وجود دارد. این شرایط عبارتند از:

  • درخواست یکی از طرفین
  • تقصیر کمتر طرف درخواست‌کننده
  • افتادن به فقر با طلاق
  • تناسب نفقه

قسمت مهم در مواد مربوطه این است که طرفین باید درخواست نفقه کنند. در نفقه موقت، قاضی به طور خودکار تصمیم می‌گیرد، اما در اینجا درخواست طرفین لازم است. همچنین، در تصمیم‌گیری، تقصیر طرفین در طول زندگی مشترک در نظر گرفته می‌شود. درخواست همسر با تقصیر بیشتر شنیده نمی‌شود.

مدت زمان نفقه فقر

حق درخواست نفقه فقر همزمان با دعوی طلاق وجود دارد. طرفین که درخواست طلاق می‌دهند، می‌توانند در همان دعوی نیز درخواست نفقه کنند. همچنین، می‌توانند در یک دعوی جداگانه ظرف مدت یک سال پس از طلاق، درخواست نفقه کنند.

نفقه فقر کی پایان می‌یابد؟

نهایتاً، نفقه در موارد زیر پایان می‌یابد؛

• ازدواج مجدد طرف دریافت‌کننده نفقه

• مرگ یکی از طرفین

علاوه بر این؛

  • زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی
  • برطرف شدن فقر
  • زندگی نامناسب از نظر اخلاقی و اجتماعی

نفقه با حکم دادگاه پایان می‌یابد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نفقه فقر می‌توانید از طریق صفحه تماس با ما تماس بگیرید.

Yazıyı paylaşın: