Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

istanbul miras avukatı

İstanbul Miras Avukatı

İSTANBUL MİRAS AVUKATI KİMDİR?

İstanbul miras avukatı, İstanbul il sınırları içerisinde cereyan eden miras hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlıkları çözmeye ehil avukatlardır. Hukukumuzda miras avukatı adında herhangi bir tanımlama yapılmamıştır. İstanbul miras avukatı genel olarak her davaya bakmaya ehil olmakla birlikte branşlaşmayı tercih etmiş avukatlardır. Bir kimsenin ölümüyle birlikte ardında bıraktığı aktif ve pasif malvarlığı değerlerinin mirasçılara intikali ve paylaştırılması Türk Medeni Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve miras hukukunu oluşturmuştur. Miras avukatları miraslarla ilgili uyuşmazlıklardan doğan davalar söz konusu olduğunda hukuki danışmanlık verirler ve geniş bir faaliyet alanına sahiptirler. Miras davaları çoğunlukla sıkı şekil şartlarına tabi kılınmış davalardır ve pek çok usuli işlemin yapılmasını ve belli prosedürlerin yerine getirilmesini gerekli kılar. Miras hukuku oldukça teknik bir alan olup avukatınızın bu alana yönelmiş ve kıdem sahibi olması büyük önem arz etmektedir. İstanbul miras avukatları öncelikle müvekkillerini aktif ve etkili şekilde dinleyerek onların hukuki statülerini tespit eder ve menfaatleri için onlara danışmanlık yaparlar.

İSTANBUL MİRAS AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKARLAR ?

1. Vasiyetname düzenleme ve iptali davası

Vasiyetnameler kural olarak miras bırakan kişinin son istek ve arzularıyla birlikte söz konusu mirasın paylaştırılma esaslarını içeren yazılı veya sözlü beyanlardır. Bu işlemle mirasçılardan biri veya birkaçı mirasçılıktan çıkarılabilmekte, mirasçılardan birine ve başkaca kimselere mal vasiyetinde bulunulabilmektedir. Vasiyetnameler resmi şekilde düzenlenmek zorunda değillerdir. Buna rağmen bu tür beyanların yazılı şekilde düzenlenmesi ve resmi şekilde yapılması ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları en aza indirebilecektir. İstanbul miras avukatı yardımıyla gelecekte herhangi bir sorun çıkarmaya mahal vermeyecek nitelikte vasiyetnameler hazırlayabilirsiniz.

Vasiyetnameler iptal davası açılarak iptal edilebilir. Ancak bu davanın açılması için bazı şartlar vardır ve bazı usul kuralları bulunmaktadır. İstanbul miras avukatlarından hukuki destek alarak konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz.

2. Miras sözleşmeleri hazırlama

Bu sözleşme miras bırakan ile karşı taraf arasında akdedilir ve ölüme bağlı bir tasarruf işlemidir. Hukukumuzda olumlu ve olumsuz miras sözleşmeleri bulunmaktadır. Olumlu miras sözleşmesi miras bırakanın sözleşmenin diğer tarafına mirasını veya belli bir kısmını bırakmayı borçlanırken olumsuz miras sözleşmesinde ise mirasçılardan biri veya birkaçının mirastan feragat etmesi söz konusudur. İstanbul miras avukatı sizler için ihtiyaç duyduğunuz miras sözleşmesini talepleriniz doğrultusunda eksiksiz şekilde hazırlayacaktır.

3. Mirasın reddi davası

Reddi miras uygulamada miras hukuku alanında sıklıkla rastlanılan bir hukuki müessesedir. Mirasçıların ölen kişinin kendilerine bıraktığı aktif ve pasif malvarlıklarını reddetmesi reddi miras olarak düzenlenmiştir. Bu işlem belli sürede yapılmalıdır.

Reddi Miras, Mirasın Reddi Davası konusunda daha detaylı bilgi için ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

4. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme

Bakım borçlusu, bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetme karşılığında bakım alacaklısının bazı malvarlığı değerlerini devren alma hakkını kazanır. Bu sözleşmenin hazırlanması taraflar için oldukça önemlidir. Gerekli şekil şartlarına uyularak hazırlanmalıdır. İstanbul miras avukatları sizin menfaatiniz doğrultusunda sözleşme hükümlerini hazırlayacak ve gerekli usul işlemlerini yerine getirecektir.

5. Tereke tespiti davası

Tereke, mirasbırakanın ölümüyle birlikte mirasçılara geçen hak ve borçlardır. Kimi durumlarda terekenin tespiti zor olabilir ve dava yolu gerekebilir. Aktif ve pasif malvarlığının denkleştirilmesinin ardından elde kalan değer terekeyi oluşturacaktır. Mirasçılar ölenin terekesi hakkında net bilgi sahibi olmak adına bu davayı açmaktadırlar. Bu dava süresince uzman bilirkişi tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda bilinmeyenler netleştirilir.

6. Tenkis davası

Tenkis davaları, miras bırakanın mirasçılarının haklarını aşacak kadar pay alması halinde yeterli payı alamayan saklı pay sahiplerinin açtıkları davadır. Bu davanın İstanbul miras avukatları eliyle açılması hak kaybına uğramamanız için elzemdir.

7. Ortaklığın giderilmesi davası

Mirasçılar mirasbırakanın ölümünden sonra terekede kalan hak ve borçlardan ortak sorumlu olurlar. Bu ortaklığın giderilmesi dava yoluyla mümkün olabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için miras avukatlarına danışabilirsiniz.

8. Muris muvazaası davaları

Mal kaçırma hususu miras hukuku alanında uygulamada karşımıza sıklıkla çıkmaktadır.  Murisin sırf mirasçısını mirasçılık hakkından yoksun kılmak saikiyle karşılıksız olarak başkalarına vermesi veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmasıdır. Burada önemli olan murisin saikidir. Söz konusu saik bir mirasçıyı bu haktan yoksun kılmak olmalıdır. İstanbul miras avukatları bu dava için elzem olan ispat külfetini titizlikle yerine getirecek ve hakkınızı koruyacaktır.

9. Veraset ilamı alma

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi), mirasbırakanın mirasçıların kim olduğunun ve bu mirasçıların sahip oldukları miras paylarını gösteren resmi bir belgedir. Kural olarak sulh mahkemesine veya notere başvuru yapılarak elde edilir.

”Mirasçılık Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

10. Veraset belgesinin iptali davası

Veraset belgesi iptal edilebilir. Bu işlem çekişmesiz bir yargı işidir. Söz konusu veraset ilamı hukuka veya gerçeğe uygun olmadığı takdirde dava yoluyla iptal edilebilir.

İSTANBUL MİRAS AVUKATININ ÖNEMİ NEDİR ?

Ölümle birlikte ölenin terekesinde bulunan aktif ve pasif malvarlıkları ölenin mirasçılarına geçer. Uygulamada genellikle ölenin hakları ve alacaklarını kapsayan aktif malvarlıkları hususunda bir uyuşmazlığa sıklıkla rastlanmasa da pasif malvarlıklarının geçişinde yani ölenin borçlarının mirasçılara geçişinde haklı bir kaos ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarla İstanbul miras avukatlarından hukuki destek talep etmek hak kaybına uğramanızı engelleyecektir. Miras hukukuna ilişkin davalarda avukat tayin etmeksizin de davanızı kendiniz yürütebilirsiniz ancak belirtmek gerekir ki miras hukuku oldukça sıkı şekil şartlarına tabi kılınmış teknik bir alandır. Süresi içinde yapamadığınız işlemler sizleri hak kaybına uğratabilir. Aynı şekilde görevli ve yetkili mahkeme de açmadığınız davanız sizi zaman kaybına uğratacak ve usul ekonomisi bakımından sorun yaratacaktır. İstanbul miras avukatları, müvekkillerinin üstün menfaatini gözeterek onlar için gerekli tüm prosedürleri süratli bir şekilde tamamlayarak müvekkillerinin yas süreçlerini daha sağlıklı şekilde geçirmelerine imkan tanırlar.

İSTANBUL MİRAS AVUKATI NASIL SEÇİLMELİDİR ?

Öncelikle her avukatın her davaya bakmaya ehil olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak miras hukuku gibi teknik ve uzmanlığı gerektiren alanlara ait davalar için bu alanda tecrübe sahibi avukatları vekil tayin etmeniz sizin lehinize olacaktır. İstanbul miras avukatları, miras hukuku alanına yönelmiş bu alanda faaliyet gösteren uzman kimselerdir. Avukatınızı seçerken bu alanda kıdem sahibi olup olmadığını araştırmanızı tavsiye ederiz.

İstanbul miras avukatları sizin menfaatinizi gözeten ve sizin haklarınız için mücadeleci karakteristik tutum sergileyen avukatlardır. Avukatınızı seçerken iletişim yetenekleriyle öne çıkabilen ve bu süreci profesyonellikle yürütebilen avukatları seçmelisiniz. Avukatınızla birebir görüşmeli ve mesleki birikiminin yeterliliğinden emin olmalısınız.

Miras hukuku ilgili daha detaylı bilgi için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

 

Yazıyı paylaşın: