Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu (TCK 116)

Konut Dokunulmazlığının İhlali Nedir?

Konut dokunulmazlığı, özel hayatın ve huzurun korunması için anayasal bir haktır. Bu hak, kişinin rızası olmadan konutuna girilmesinin yasaklanması anlamına gelir. Türk Ceza Kanunu Madde 116, konut dokunulmazlığının ihlalini düzenler.

Maddeye göre, bir kimsenin konutuna veya konutunun eklentilerine rızası olmadan girmek veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmamak suçtur. Bu suçun işlenmesi için konutun kapalı olması şart değildir. Bahçe, garaj, depo gibi konutun eklentileri de bu kapsamda değerlendirilir.

Suçun mağduru, konut sahibi veya konutun eklentilerini kullanan kişidir. Suçun şikayete bağlı olması nedeniyle mağdurun şikayeti olmadan soruşturma yapılamaz.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Cezası Nedir?

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işleyen kişilere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer suç, işyeri ve eklentilerine karşı işlenmişse, ceza altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası olabilir. Suçun cebir veya tehdit kullanılarak ya da gece işlenmesi durumunda ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olarak artırılır.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Şikayete Tabi midir?

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu (TCK m. 116) şikayete tabi bir suçtur. Bu suç, mağdurun şikayeti üzerine soruşturulabilir ve kovuşturulabilir. Şikayet süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren altı aydır. Mağdurun bu süre içinde şikayet hakkını kullanmaması durumunda, fail hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamaz.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunda Zamanaşımı Var mıdır?

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 116. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu suça ilişkin dava zamanaşımı süresi, TCK 66/1-e maddesi gereğince 8 yıldır. Ancak, suça nitelikli unsurların eklenmesi durumunda bu süre, TCK 66/3 hükmü uyarınca 15 yıla kadar uzayabilir​.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Uzlaşmaya Tabi midir?

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, CMK’nın 253. maddesi kapsamında uzlaşmaya tabidir. Suçun şikayete tabi olup olmadığına bakılmaksızın uzlaştırma hükümleri uygulanır. TCK 119. maddedeki nitelikli haller gerçekleşse bile suç yine uzlaşma kapsamında değerlendirilir.

 

Konut Dokunulmazlığının İhlali İle İlgili Örnek Durumlar:

Konut dokunulmazlığının ihlali, çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Bazı örnekler şunlardır:

Rızası olmadan eve girmek: Bir kişinin evine, ev sahibinin izni olmadan girmek konut dokunulmazlığının ihlalidir. Bu, evin kapısını kırmak veya pencereden girmek gibi zorla girilme şekillerinde olabileceği gibi, anahtarla açmak gibi izinsiz girişlerde de geçerlidir.

 

Rızası olmadan arama yapmak: Bir kişinin evine veya işyerine, ev sahibinin veya işyeri sahibinin rızası olmadan arama yapmak da konut dokunulmazlığının ihlalidir. Bu, polisin arama emri olmadan arama yapması veya ev sahibinin izni olmadan bir tamircinin eve girip eşyaları karıştırması gibi durumlarda olabilir.

 

Gizlice dinleme veya izleme: Bir kişinin evini veya işyerini gizlice dinlemek veya izlemek de konut dokunulmazlığının ihlalidir. Bu, kameralar veya dinleme cihazları yerleştirmek veya pencereden içeri bakmak gibi yöntemlerle yapılabilir.

 

Elektrik veya suyun kesilmesi: Bir kişinin evine veya işyerine elektrik veya suyun rızası olmadan kesilmesi de konut dokunulmazlığının ihlalidir.

 

Konut dokunulmazlığının istisnaları da vardır. Örneğin, polisin acil bir durum halinde arama emri olmadan eve girebilmesi veya bir suçlunun peşinde olması halinde eve girebilmesi mümkündür.

Ek Örnekler:

Bir apartmanın yöneticisinin, kiracıdan izin almadan daireye girip tadilat yapması

Bir komşunun, izinsiz olarak diğer komşunun balkonuna veya bahçesine girmesi

Bir işverenin, çalışanın izni olmadan çalışma masasını veya dolabını araması

Bir kamu görevlisinin, resmi bir görev için arama emri olmadan eve girmesi

 

 

Suçun Faili: Konut Dokunulmazlığını İhlal Eden Kimdir?

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) konut dokunulmazlığını ihlal suçunun faili özel olarak belirtilmemiş olsa da, suçu işleyen herkes fail konumundadır. Bu bağlamda, fail olabilecek kişiler şunlardır:

Yabancı Kişiler: Ev sahibinin veya kiracıların rızası olmadan konuta giren her türlü yabancı kişi bu suçun faili olabilir.

 

Aile Fertleri: Aynı konutta yaşayan aile fertleri arasında, birbirlerinin konutuna izinsiz girmek mümkün değildir. Bu durum, kanunun konutu koruması ve aynı yerde yaşayan tüm aile fertlerini kapsamasıyla ilgilidir. Dolayısıyla, aynı çatı altında yaşayan bir aile ferdi, konuta veya diğer aile fertlerinin odasına izinsiz girdiğinde, konut dokunulmazlığını ihlal etmiş olmaz.

 

Eşler: Eşler, evlilikleri devam ederken ve mahkeme tarafından ayrılık kararı verilmediği sürece birbirlerinin konutlarına karşı bu suçu işleyemezler. Ancak, mahkeme tarafından ayrılık kararı verilmesi veya Medeni Kanun’un 197. maddesinde belirtilen durumların gerçekleşmesi sonucunda ayrı yerlerde yaşamaya başlayan eşler, bu suçun faili olabilirler. Henüz resmi bir ayrılık kararı olmasa da, eşler evlilik birliği içinde fiilen ayrı konutlarda yaşıyorlarsa, bir eşin diğerinin konutuna izinsiz girmesi suç teşkil etmez. Ancak, kadın bağımsız bir konutta değil de başka birinin veya ailesinin yanında yaşıyorsa, kocanın rızası olmaksızın bu konuta girmesi, konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturur.

 

Ortak Yaşam Alanları: Aynı odada yaşayan birden fazla kişi, odalarına veya ortak kullanılan yerlere izinsiz girdiklerinde birbirlerine karşı konut dokunulmazlığını ihlal suçunun faili olamazlar. Ancak, müstakil odalarda yaşayan birden fazla kişi, birbirlerinin odalarına izinsiz girmeleri durumunda bu suçun faili olabilirler. Ancak, ortak kullanılan alanlarda bu suçu işlemezler.

 

Kiralık Evde Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu

Konut Dokunulmazlığı: Kiracının Hakları

Konut dokunulmazlığı, sadece ev sahibinin değil, aynı zamanda kiracıların da temel bir hakkıdır. Bu hak, Türk Ceza Kanunu’nun 116. maddesi ile korunmaktadır. Maddeye göre, bir kimsenin rızası olmadan konutuna veya eklentilerine giren veya rıza ile girip çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu bağlamda, ev sahibinin mülkiyet hakkı, kiracının konut dokunulmazlığını ihlal etmesini haklı çıkarmaz. Ev sahibi, kira sözleşmesi veya yasal düzenlemeler tarafından izin verilen haller dışında kiracısının konutuna giremez.

Kiracının Konut Dokunulmazlığını İhlal Eden Eylemler

Bir ev sahibinin kiracısının konut dokunulmazlığını ihlal edebileceği bazı durumlar şunlardır:

Rızası olmadan eve girmek: Ev sahibi, kiracıyı önceden haberdar etmeden veya rızasını almadan eve giremez. Bu durum, evin tadilatı veya onarımı için gerekli olsa bile geçerlidir.

 

Kira sözleşmesine aykırı olarak eve girmek: Kira sözleşmesi, ev sahibinin eve ne zaman ve hangi şartlarda girebileceğini belirleyebilir. Ev sahibi, sözleşmeye aykırı olarak eve girerse konut dokunulmazlığını ihlal etmiş olur.

 

Kiracının izni olmadan eve misafir getirmek: Ev sahibi, kiracının izni olmadan eve misafir getiremez. Misafirlerin eve girmesi için kiracının rızası olması gerekir.

 

Kiracının özel eşyalarına dokunmak: Ev sahibi, kiracının izni olmadan özel eşyalarına dokunamaz veya bunları kullanamaz.

 

Kiracının huzurunu bozacak şekilde davranmak: Ev sahibi, yüksek sesle müzik dinlemek, kavga etmek veya kiracının özel hayatına müdahale etmek gibi davranışlarda bulunarak kiracının huzurunu bozamaz.

 

Kiracının Hakları

Konut dokunulmazlığı ihlal edildiğinde kiracı şunları yapabilir:

Polis veya jandarmaya ihbarda bulunmak: Kiracı, ev sahibinin konut dokunulmazlığını ihlal ettiğini düşünüyorsa polise veya jandarmaya ihbarda bulunabilir.

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak: Kiracı, ev sahibinin konut dokunulmazlığını ihlal ettiğini savcılığa bildirebilir ve suç duyurusunda bulunabilir.

Kira sözleşmesini feshetmek: Kiracı, ev sahibinin konut dokunulmazlığını ihlal etmesi nedeniyle kira sözleşmesini feshedebilir.

Konut Dokunulmazlığında Rızayı Açıklama Yetkisi

Konut dokunulmazlığı suçunda rızayı açıklama yetkisi, aynı evde yaşayan herkes veya aile konutunda yaşayan her bir aile üyesine tek başına konuta girme hakkı verir. Ancak, bu rıza, meşru bir amaç için gösterilmelidir ve hukuka aykırı olmamalıdır. Ayrıca, diğer hak sahipleri tarafından kabul edilebilir nitelikte olmalıdır.

Rızayı Açıklamaya Yetkili Kişiler:

TCK’da rızayı açıklamaya yetkili olan kişi “kendisini oradan çıkartmak hakkına sahip kimse” olarak tanımlanır. Bu kapsamda, konut dokunulmazlığı suçunda korunan hukuki değer mülkiyet değil, konutta yaşayan kişilerin bireysel özgürlüğüdür. Bu nedenle, konutta halen oturan kişi veya kişiler, meşru bir nedene dayanarak rıza açıklama yetkisine sahiptir.

Konut Paylaşımı Durumu:

Eğer konut tek bir kişi tarafından kullanılıyorsa, rıza açıklama yetkiliyi belirlemek kolaydır. Ancak, konutta farklı kişilerin bulunduğu odalar varsa, her oda sahibi sadece kendi rızasını açıklamaya yetkilidir. Ortak kullanılan alanlar için ise her birinin tek başına rıza açıklama yetkisine sahip olduğu kabul edilmelidir.

Aynı Odayı Paylaşan Kişiler:

Eğer aynı odayı birden fazla kişi konut olarak kullanıyorsa, bu kişiler müştereken rıza açıklamaya yetkilidir. Ancak, bu kişilerden birinin rızası dışında konuta girilmesi veya girildikten sonra çıkılmaması konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturur.

Aile Üyelerinin Rızası:

Konutta oturanların aile olması durumunda, hangi aile üyesinin rıza açıklamaya yetkili olduğu incelenmelidir. Eski Medeni Kanun’da ailenin reisi olan koca rıza açıklamaya yetkili kabul edilirdi. Ancak, günümüzde eşler evlilik birliğini beraberce yönetir ve birbirlerinin meşru haklarını zedeleyecek şekilde rıza açıklama yetkisine sahip değildirler.

Misafirlerin Rızası:

Ailenin yanına misafir olarak gelen kişi, eve başka bir kişiyi alma konusunda rıza açıklamaya yetkili değildir. Çünkü kendisi de başkasının rızasına binaen orada bulunmaktadır.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunda Manevi Unsur

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun manevi unsuru kasttır. Bu suç taksirle işlenemez. Fail, başkasının konut dokunulmazlığını bilerek ve isteyerek ihlal etmiş olmalıdır.

Kast:

Failin, konut dokunulmazlığını ihlal ettiğinin ve bu eyleminin hukuka aykırı olduğunun farkında olması gerekir. Failin kastı, doğrudan veya dolaylı olabilir.

Doğrudan Kast:

Failin, konuta girmek veya rıza ile girdikten sonra çıkmamak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal etme niyeti açık ve net bir şekilde bellidir.

Dolaylı Kast:

Failin, konut dokunulmazlığını ihlal edeceğini öngörmesine rağmen, bu sonucu isteyerek veya kabullenerek eylemini gerçekleştirmesidir.

Hata:

Failin, konut dokunulmazlığını ihlal ettiğinin farkında olmaması veya eyleminin hukuka aykırı olduğunu düşünmesi halinde, kastın oluşması söz konusu değildir. Bu durumda, suçun manevi unsuru oluşmaz ve fail cezalandırılmaz.

Özel Kast:

Yasal düzenlemede, failin belirli bir amaçla hareket etmesi şartı aranmamıştır. Bu nedenle genel kast yeterlidir.

Suçun Özel Görünüş Şekilleri:

Konut Dokunulmazlığının İhlali Teşebbüs Aşamasında Kalırsa Ne Olur?

Konut dokunulmazlığını ihlal teşebbüs, bir kişinin konuta girmeye başlaması fakat tamamlayamaması anlamına gelir. Bu, kişinin konutun kapısını açması, pencereden içeri girmeye çalışması veya evin etrafında dolaşarak içeri girme imkanı araması gibi eylemleriyle gerçekleşebilir.

Teşebbüsten bahsedebilmek için failin konuta girme kastı taşıması ve bu kast doğrultusunda bir eyleme başlaması gerekir. Failin eylemi tamamlanamamış olsa da, konuta girme kastı ve eylem arasındaki bağlantı açıkça görülmelidir.

Konut dokunulmazlığını ihlal teşebbüs, TCK Madde 116‘da düzenlenen konut dokunulmazlığını ihlal suçunun teşebbüs aşaması olarak kabul edilir. Teşebbüs halinde fail, tam suçun yarısı kadar cezalandırılır.

Örnek:

1- Bir kişi, bir evin kapısını açmaya çalışır fakat ev sahibi tarafından yakalanarak engellenir. Bu durumda, fail konut dokunulmazlığını ihlal teşebbüsünde bulunmuş sayılır.

2 – Bir kişi, bir evin penceresinden içeri girmeye çalışır fakat dengesini kaybedip düşer. Bu durumda da, fail konut dokunulmazlığını ihlal teşebbüsünde bulunmuş sayılır.

İştirak

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunda iştirakin her şekli mümkündür. Azmettirme, yardım etme ve suç işlemede iştirak halleri bu suçta da uygulanabilir.

Evlilik Birliği ve İştirak:

Evlilik birliği devam ederken konuta sevgilisini alan kadının, sevgilisi bakımından gerçekleşen konut dokunulmazlığını ihlal suçuna iştirakten sorumlu olup olmayacağı uygulamada tartışılmıştır. Yargıtay bu konudaki kararında, evlilik birliği devam ederken karı-koca arasında işlenen “konut dokunulmazlığını bozma” eyleminin suç oluşturmadığını belirtmiştir. Bu nedenle, ortak yuvaya aldığı sevgilisiyle zina yapan müştekinin karısı olan sanığın, “geceleyin konut dokunulmazlığını bozma suçu”na azmettirme eylemi de suç oluşturmaz.

İçtima:

Bağımsız Suç:

Konut dokunulmazlığını ihlal, kendi başına bir suçtur ve başka bir suçla birlikte işlenmiş olsa bile ayrı değerlendirilir. Yani, hırsızlık veya gasp gibi başka bir suç işlemek için eve girmek bile 116. madde kapsamında değerlendirilir.

Ancak, failin amacı eve girerek işleyeceği suç ile konut dokunulmazlığını ihlal arasında bağ varsa (yani konut dokunulmazlığını ihlal, diğer suçun unsuru veya ağırlatıcı nedeniyse) 116. maddeye göre ceza tayin edilmez. Esas suçun tabi olduğu madde üzerinden ceza verilir.

Örnekler:

  • Bir hırsızın eve girmesi ve hırsızlık yapması
  • Bir kişinin eski sevgilisinin evine zorla girip onu tehdit etmesi

İstisna:

Yüksek Mahkeme, bir kararında bir gayrimenkule dair kendi hakkını arama (ihkak-ı hak) niyetiyle giren kişinin bu eylemine dair konut dokunulmazlığını ihlalin manevi unsurunun oluşmadığına ve bu nedenle 116. maddeye göre ceza tayin edilmemesi gerektiğine karar vermiştir.

Konut Dokunulmazlığı Suçunda Cezayı Artıran Nitelikli Haller Nelerdir?

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun cezası normalde altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, failin suç işlemedeki amacı ve kullandığı yöntemlere bağlı olarak ceza artabilir. Buna nitelikli haller denir. Konut dokunulmazlığı ihlali suçunda da kanun koyucu çeşitli nitelikli haller düzenlemiştir.

Konut dokunulmazlığı ihlali suçunda cezayı artıran nitelikli haller şunlardır:

1. Cebir veya Tehdit Kullanılması: Fail, konuta girmek için zor kullanma veya tehdit yoluyla mağduru korkutmuşsa ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çıkar.

2. Geceleyin İşlenmesi: Suçun gece vakti işlenmesi de cezayı artıran bir haldir. Bu durumda fail bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3. Silah Kullanılması: Fail suçu silah kullanarak işlemişse ceza bir kat artırılır.

4. Kişinin Kendini Tanınmayacak Hale Koyması: Fail, maske takmak veya tanınmayacak şekilde makyaj yapmak gibi yöntemlerle kimliğini gizleyerek suçu işlemişse ceza bir kat artırılır.

5. Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi: Suç, en az iki kişi tarafından birlikte işlenmişse ceza artırılır.

6. Suç Örgütünün Korkutucu Etkisinin Kullanılması: Fail, suçu bir suç örgütünün yarattığı korku atmosferinden yararlanarak işlemişse ceza bir kat artırılır.

7. Kamu Görevinin Sağladığı Gücün Kullanılması: Kamu görevlisi olan fail, yetkisini kötüye kullanarak suçu işlemişse ceza artırılır.

Konut Dokunulmazlığı Suçu Cezası ve Yaptırımları

Konut dokunulmazlığı suçunun ceza ve yaptırımları, işlendiği yer ve koşullara göre değişkenlik gösterir. İşte konut dokunulmazlığı suçu cezası ve yaptırımlarına ilişkin detaylar:

 

Hapis Cezasının Miktarı:

Konutta İşlenme Halinde: Bir kimsenin konutuna veya eklentilerine rızaya aykırı olarak giren ya da rıza ile girdikten sonra çıkmayan kişiye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

 

İşyerinde İşlenme Halinde: Açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentilerine rızaya aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra çıkmayan kişiye altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilebilir.

 

Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi:

Belirli koşulların varlığı halinde hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Kasten işlenen suçlarda 1 yıl ve daha az bir hapis cezası hükmedilmişse, failin pişmanlığı, sosyal ve ekonomik durumu gibi hususlar göz önüne alınarak hapis cezasının para cezasına çevrilmesine karar verilebilir. Konut dokunulmazlığı ihlali suçunda da eğer bir yıl hapis cezasına hükmedilmişse ve diğer koşullar da varsa bu hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi söz konusu olabilir.

 

Diğer Yaptırımlar:

Erteleme: Kanun cezanın ertelenmesine imkan tanımıştır. TCK madde 51’de yer alan şartların sağlanması halinde konut dokunulmazlığı ihlali suçunda cezanın ertelenmesi kararının verilmesi mümkündür.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanığa verilmiş olan cezanın sonuç doğurmamasını ifade eder. Sanık belirli süre boyunca denetime tabi tutulur bu sürede koşullara uyması halinde hakkında verilen ceza düşecektir. Konut dokunulmazlığı ihlali suçunun bütün hallerinde HAGB kararının verilmesi mümkündür.

 

Konut Dokunulmazlığı Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Konut dokunulmazlığı ihlali suçu bakımından görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesidir. Yetkili mahkeme, yargılamanın nerede gerçekleştirileceğini belirler. Ceza yargılamalarında genel yetki kuralına göre, suçun işlendiği yerdeki mahkeme yetkilidir. Dolayısıyla, konut dokunulmazlığı ihlali suçlarına ilişkin yargılamalar, suçun işlendiği yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülür.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Özelinde Hırsızlık Suçu

Türk Ceza Kanunu (TCK)‘nun 142/1-b maddesinde, “herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında” işlenen hırsızlık, nitelikli hırsızlık kapsamında değerlendirilir. Bu madde, hırsızlığın işlendiği yerin özel bir alan olması nedeniyle suçu daha ağır hale getirir.

Bileşik Suç: TCK’nın 42. maddesi, bir fiilin birden fazla suçun unsurlarını oluşturması halinde bileşik suç oluşacağını tanımlar. Bu durumda, içtima hükümleri uygulanmaz ve fail tek bir suçtan cezalandırılır.

Hırsızlık Suçunun Bileşik Suç Olarak İşlenmesi: Hırsızlık suçunun bileşik suç olarak işlenmesi mümkündür. Örneğin, hırsızlık bina içinde gerçekleştirilmişse, TCK’nın 142/1-b maddesi uyarınca nitelikli hırsızlık suçu oluşur. Bu durumda, fail ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da cezalandırılmaz.

Neden Ayrı Ceza Verilmez? Bileşik suçlarda, birden fazla suç tek bir fiil ile işlendiğinden, failin birden fazla suç işlediği kabul edilmez. Bu nedenle, her suç için ayrı ayrı ceza vermek yerine tek bir ceza verilir.

Sonuç: Hırsızlık suçunun bina veya eklentileri içinde işlenmesi, TCK’nın 142/1-b maddesi uyarınca nitelikli hırsızlık olarak kabul edilir. Bu durumda, fail hakkında bileşik suç hükümleri uygulanır ve ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ceza verilmez.

 

TCK’nın 116’üncü maddesi, sadece konut (mesken) ve onun müştemilatını korunan yerler olarak belirtmiştir. Bu nedenle, kanunun hangi alanları kapsadığı ve koruduğu konut ve müştemilat kavramlarının ne anlama geldiği üzerinde durulması önemlidir.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunda Kovuşturma Usülü

Basit Şekil:

Kişilerin işledikleri konut dokunulmazlığını ihlal suçunun basit şeklinin takibi şikayete bağlıdır (TCK. m. 193/1). Bu bakımdan fiil neticesinde konut dokunulmazlığı ihlal edilmiş bulunan herkes şikayet hakkına sahiptir.

  • Konutta birden fazla kimse ikamet etmekte ise, her birinin şikayet hakkına sahip olduğu sonucuna varılır.
  • Mağdur bu suçu CMUK.’un 344. maddesi uyarınca şahsi dava yolu ile takip edebilir.

 

Ağırlaştırılmış Şekil:

Suçun ağırlaştırılmış şeklinin kovuşturması ise kendiliğinden yapılacaktır (TCK. m. 193/2).

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Konut Dokunulmazlığını İhlal

Yazıyı paylaşın: