آیا در حقوق ترکیه، کسی که پس از طلاق متوجه خیانت همسرش می‌شود، می‌تواند درخواست غرامت کند؟

طبق ماده ۱۷۴ قانون مدنی ترکیه، اگر قبل از طلاق یکی از زوجین وظیفه وفاداری در ازدواج را نقض کند و این موضوع باعث خسارت معنوی به طرف دیگر شود، همسر آسیب‌دیده می‌تواند تقاضای جبران خسارت کند. حال اگر این نقض وظیفه بعد از طلاق مشخص شود چه اتفاقی می‌افتد؟

به کدام احکام فردی که بعد از طلاق متوجه خیانت شده می‌تواند تقاضای جبران خسارت کند؟

در مورد طلاق توافقی، فرض بر این است که طرفین از تعهدات خود نسبت به یکدیگر چشم‌پوشی کرده‌اند. اما در صورت کشف نقض وظیفه پس از طلاق، می‌توان براساس حقوق دیون، نه حقوق خانواده، درخواست جبران خسارت معنوی کرد. شاکی می‌تواند با استناد به مواد ۴۹ و ۵۸ قانون دیون ترکیه و تصمیمات دیوان عالی، برای جبران خسارت معنوی اقدام کند.

“ماده ۴۹- کسی که با عملی اشتباه و غیرقانونی به دیگری خسارت وارد می‌کند، موظف به جبران آن خسارت است. حتی اگر عمل مضر نقض قانون نباشد، کسی که به عمد با عملی غیراخلاقی به دیگری آسیب می‌زند، موظف به جبران آن است.”

“ماده ۵۸- کسی که حق شخصیت او آسیب دیده و از این بابت خسارت معنوی دیده، می‌تواند درخواست جبران خسارت معنوی به صورت مبلغی پول کند.”

دیوان عالی، عمل زنا را علاوه بر دلایل خاص طلاق، به عنوان حمله به حق شخصیت تلقی می‌کند.

نمونه‌ای از تصمیم دیوان عالی

” (…) بنابراین؛ بر اساس واقعیتی که پس از قطعی شدن حکم طلاق مشخص می‌شود… دعوی جبران خسارت معنوی ناشی از عمل اشتباه طبق مقررات عمومی قانون دیون ترکیه است. به همین ترتیب، شاکی نیز براساس عمل اشتباه درخواست جبران خسارت کرده و این درخواست را در مدت قانونی مطرح کرده است. در این حالت، دادگاه باید درخواست جبران خسارت معنوی که تابع حقوق جنبی طلاق نیست را طبق مقررات عمومی بررسی و تصمیم‌گیری کند (…) ” HGK, E. 2017/2493, K.2021/108, T. 18.02.2021

آیا کسی که به دلیل طلاق درخواست جبران خسارت معنوی کرده و بعدا متوجه خیانت شده می‌تواند براساس قانون دیون ترکیه درخواست جبران خسارت معنوی کند؟

اگر بعد از طلاق مواردی مانند خیانت مشخص شود، می‌توان براساس مقررات عمومی قانون دیون ترکیه درخواست جبران خسارت معنوی کرد. اما، اگر قبلا بر اساس ماده ۱۷۴/۲ قانون مدنی ترکیه درخواست جبران خسارت معنوی پذیرفته شده باشد، نمی‌توان مجددا براساس مواد مربوطه قانون دیون درخواست جبران خسارت کرد.

مراحل درخواست جبران خسارت بعد از طلاق به دلیل کشف خیانت

زوجینی که در زمان طلاق از خیانت همسر خود اطلاع نداشته و به همین دلیل درخواست جبران خسارت معنوی نکرده‌اند، می‌توانند با آماده کردن مدارکی که نشان‌دهنده خیانت است و قبل از پایان مهلت قانونی، براساس ماده ۵۸ قانون دیون ترکیه از دادگاه خانواده درخواست جبران خسارت کنند.

مهلت قانونی برای درخواست جبران خسارت چقدر است؟

براساس ماده ۷۲ قانون دیون ترکیه، درخواست جبران خسارت از تاریخی که زیان‌دیده از خسارت و شخص مسئول آن آگاه می‌شود، دو سال و در هر صورت ده سال پس از وقوع عمل اشتباه مشمول مرور زمان می‌شود.

آیا کسی که بعد از طلاق از خیانت همسر خود مطلع می‌شود، می‌تواند از شخص ثالثی که در خیانت شرکت کرده تقاضای جبران خسارت کند؟

درخواست جبران خسارت از شخص ثالث سال‌ها موضوع بحث در تصمیمات دیوان عالی و دکترین بوده است. با این حال، دیوان عالی در تصمیم شماره E. 2017/5, K. 2018/7 مورخ ۰۶/۰۷/۲۰۱۸ مشخص کرده که نمی‌توان از شخص ثالث تقاضای جبران خسارت کرد.

” (…) براساس این ماده، جبران خسارت معنوی تنها از همسر خطاکار و تنها با دعوی طلاق قابل درخواست است. حق مطالبه عدم خیانت توسط همسر به عنوان یک حق مطلق شخصیت در قوانین وجود ندارد و شخص ثالثی که در خیانت شرکت کرده، حقوق مطلق همسر خیانت‌دیده را نقض نکرده است. به عبارت دیگر، شخص ثالث که طرف قرارداد ازدواج نیست و بنابراین وظیفه وفاداری ندارد، ملزم به رعایت تعهدات ناشی از قرارداد ازدواج بین همسران نیست (…)”

فرآیند درخواست جبران خسارت

فرآیند درخواست جبران خسارت شامل ارائه درخواست به دادگاه مربوطه و ارائه مدارک لازم است. شاکی باید مدارک و شهادت‌هایی که خیانت را تایید می‌کند به همراه درخواست خود ارائه دهد. با توجه به پیچیدگی‌های قانونی، توصیه می‌شود این فرآیند با کمک یک وکیل انجام شود.

برای کمک یا مشاوره بیشتر در این زمینه، لطفاً با ما تماس بگیرید

 

آیا در حقوق ترکیه، کسی که پس از طلاق متوجه خیانت همسرش می‌شود، می‌تواند درخواست غرامت کند؟

 

Yazıyı paylaşın: