اموال قبل از ازدواج به چه کسی تعلق می‌گیرد؟

اموال اکتسابی و اموال شخصی

اموال اکتسابی

در طول مدت ازدواج، اموال اکتسابی تحت رژیم مال اکتسابی قرار می‌گیرند و در صورت طلاق به صورت نصف به نصف بین زوجین تقسیم می‌شوند. اما اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده‌اند، به طور کلی به عنوان اموال شخصی محسوب می‌شوند و شامل رژیم مال اکتسابی نمی‌شوند.

استفاده اختصاصی

استفاده اختصاصی یک شیء توسط یک زوج همیشه آن را به اموال شخصی تبدیل نمی‌کند. مهم، هدف استفاده از آن شیء است. اگر یک شیء توسط یک زوج استفاده شود، حتی اگر این استفاده به نفع اتحاد ازدواج باشد (به نفع زوج دیگر یا فرزندان مشترک)، آن شیء اموال شخصی محسوب نمی‌شود. در این صورت، به گروه اموال اکتسابی اضافه می‌شود.

اثبات اموال شخصی

مسئولیت اثبات اینکه یک مال قبل از ازدواج به دست آمده است، بر عهده زوجی است که ادعای آن را دارد. در غیر این صورت، مال به عنوان اکتساب شده در ازدواج تلقی می‌شود. برای این کار می‌توان از فاکتورها، صورت‌حساب‌های بانکی، سوابق املاک، و اسناد به ارث رسیده استفاده کرد.

نمونه حکم دیوان عالی

(…) طبق ماده 219 قانون مدنی ترکیه، هر مال که در طول مدت این رژیم مال توسط هر یک از زوجین به دست آمده است، مال اکتسابی محسوب می‌شود. طبق ماده 222/1 قانون مدنی ترکیه، کسی که ادعا می‌کند یک مال متعلق به یکی از زوجین است، موظف است ادعای خود را اثبات کند. در این مورد خاص؛ نمی‌توان ثابت کرد که مال مورد دعوا، مال شخصی متهم است. اگرچه؛ متهم ادعا کرده است که مال از محل کار خود قبل از ازدواج و با کمک خانواده‌اش خریداری شده است، اما این ادعا ثابت نشده است. طبق حکم پاراگراف آخر ماده 222 قانون مدنی ترکیه، همه اموال یکی از زوجین تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده باشد، اکتسابی محسوب می‌شود.(…)

قرارداد رژیم اموال

زوجین می‌توانند با قرارداد ازدواج مقررات مختلفی برای تقسیم اموال اکتسابی قبل از ازدواج تعیین کنند. با این قرارداد، زوجین می‌توانند تصمیم بگیرند که همه یا بخشی از اموال قبل از ازدواج را تقسیم کنند یا هیچ یک را تقسیم نکنند.

درآمد اموال شخصی

اگرچه اموال شخصی شامل رژیم مال اکتسابی نمی‌شود، اما درآمد حاصل از این اموال در طول مدت ازدواج به عنوان مال اکتسابی محسوب می‌شود و در صورت طلاق تقسیم می‌شود. اما، زوجین می‌توانند در قرارداد رژیم اموال تعیین کنند که این درآمدها به عنوان مال اکتسابی محسوب نشوند.

مثال

فرد A قبل از ازدواج یک پرتفوی سهام خریداری می‌کند. در طول ازدواج با B ازدواج می‌کند. وقتی درخواست طلاق می‌دهد، پرتفوی سهام خریداری شده توسط A قبل از ازدواج به عنوان اموال شخصی محسوب می‌شود. اما سود و درآمد این پرتفوی در طول مدت ازدواج به عنوان مال اکتسابی محسوب می‌شود و با B تقسیم می‌شود.

دارایی‌های ناشی از حرفه یا فعالیت تجاری

یکی از تنظیمات ویژه‌ای که زوجین می‌توانند در قرارداد رژیم اموال انجام دهند، در مورد دارایی‌های ناشی از حرفه یا فعالیت تجاری است.

تفسیر گسترده

در تفسیر گسترده، تمامی درآمدها، سودها یا محصولات ناشی از حرفه یا فعالیت تجاری به عنوان اموال شخصی محسوب می‌شوند. این تفسیر با ایده «به دست آوردن با کار یا سرمایه‌گذاری» که شرط اصلی برای شامل شدن یک مال در گروه اموال اکتسابی است، مغایرت دارد. این تفسیر گسترده، رژیم اموال را از رژیم مال قانونی خارج کرده و به رژیم جدایی اموال تبدیل می‌کند.

تفسیر محدود

در تفسیر محدود، دارایی‌های ناشی از حرفه یا فعالیت تجاری شامل اموال مشخص شده برای انجام حرفه یا فعالیت تجاری است. به عنوان مثال، رایانه و کتاب‌های یک حسابدار در دفتر کار، وسایل پزشکی در مطب یک دکتر، یا چرخ خیاطی یک خیاط می‌توانند از این جمله باشند.

به طور خلاصه

زوجین می‌توانند در قرارداد رژیم اموال تعیین کنند که دارایی‌های ناشی از حرفه یا فعالیت تجاری به عنوان اموال شخصی محسوب شوند. دو تفسیر مختلف در این مورد وجود دارد:

  • تفسیر گسترده: همه درآمدهای ناشی از حرفه به عنوان اموال شخصی محسوب می‌شوند.
  • تفسیر محدود: اموال مشخص شده برای حرفه یا فعالیت تجاری به عنوان اموال شخصی محسوب می‌شوند.

اموال به ارث رسیده

در طول مدت ازدواج، اموالی که به یکی از زوجین از طریق ارث رسیده است نیز به عنوان اموال شخصی محسوب می‌شود و شامل رژیم مال اکتسابی نمی‌شود. اما، درآمد حاصل از این اموال در طول مدت ازدواج به عنوان مال اکتسابی محسوب می‌شود و در صورت طلاق تقسیم می‌شود.

مثال

فرد A قبل از ازدواج از عمه‌اش یک قطعه زمین به ارث می‌برد. در طول ازدواج با B ازدواج می‌کند. وقتی درخواست طلاق می‌دهد، زمین به ارث رسیده از عمه A به عنوان اموال شخصی محسوب می‌شود. اما، درآمد حاصل از اجاره این زمین در طول مدت ازدواج به عنوان مال اکتسابی محسوب می‌شود و با B تقسیم می‌شود.

وضعیت اموال خریداری شده با وام قبل از ازدواج

خریدهای اعتباری قبل از ازدواج

اموالی که قبل از ازدواج با وام خریداری شده‌اند، در صورت طلاق وضعیت خاصی در تقسیم اموال ایجاد می‌کنند. اگرچه مالکیت قبل از ازدواج تحقق یافته است، اما اگر پرداخت وام در طول مدت ازدواج ادامه یابد، بخشی از این پرداخت‌ها می‌تواند موضوع تقسیم اموال باشد.

مثال

فرد A قبل از ازدواج با وام یک آپارتمان خریداری می‌کند. در طول ازدواج با B ازدواج می‌کند و با همدیگر قسط‌های وام را پرداخت می‌کنند. وقتی درخواست طلاق می‌دهد، ارزش پرداخت‌های وام در طول مدت ازدواج به نسبت قیمت فروش آپارتمان محاسبه خواهد شد. B می‌تواند بر اساس مبلغ مشارکت، سهمی از قیمت فروش آپارتمان درخواست کند.

محاسبه پرداخت‌های وام

بخش‌هایی از وام که در طول مدت ازدواج پرداخت شده‌اند، به نسبت قیمت فروش مال محاسبه می‌شوند. در این محاسبه، کل مبلغ وام، مقدار پرداخت شده در طول مدت ازدواج و قیمت فروش مال در نظر گرفته می‌شوند.

فرمول محاسبه ممکن است پیچیده باشد، بنابراین دریافت کمک از یک متخصص در این مورد مفید خواهد بود.

فروش اموال در طول مدت ازدواج

درآمد حاصل از فروش مالی که یکی از زوجین قبل از ازدواج خریداری کرده یا از طریق ارث به دست آورده است، به عنوان مال شخصی محسوب می‌شود. اگر با این درآمد مالی جدید به دست آید، آن مال نیز به عنوان مال شخصی محسوب می‌شود.

خرید با پول ارث

اگر با اضافه کردن پول ارث باقی‌مانده به مبلغ دیگر مالی جدید خریداری شود و مبلغ اضافی از فروش یک مال شخصی تأمین نشده باشد، بخش اضافی نیز می‌تواند موضوع تقسیم اموال باشد.

تاثیر اموال به ارث رسیده و هدیه در طلاق

وضعیت اموال به ارث رسیده

طبق قانون مدنی ترکیه، در طول ازدواج اموالی که به یکی از زوجین از طریق ارث رسیده است، به عنوان مال شخصی آن زوج محسوب می‌شود و در صورت طلاق شامل تقسیم اموال نمی‌شود. این وضعیت بر این اساس است که ارث به عنوان مال به دست آمده خارج از اتحاد ازدواج تلقی می‌شود و زوج دیگر هیچ حقی بر این مال ندارد.

وضعیت درآمد حاصل از اموال به ارث رسیده

درآمد حاصل از اموال به ارث رسیده به عنوان مال اکتسابی محسوب می‌شود و در صورت طلاق شامل تقسیم می‌شود. به عنوان مثال، درآمد اجاره یک ملک به ارث رسیده به عنوان مال اکتسابی تلقی می‌شود و نیمی از این درآمد به زوج دیگر تعلق دارد.

وضعیت اموال هدیه شده

اموالی که در طول ازدواج به یکی از زوجین هدیه شده‌اند نیز به عنوان مال شخصی آن زوج محسوب می‌شوند و در صورت طلاق شامل تقسیم اموال نمی‌شوند. این وضعیت بر اساس این است که هدیه به عنوان یک کسب بدون عوض تلقی می‌شود و زوج دیگر هیچ حقی بر این کسب ندارد.

دلایل اینکه کسب بدون عوض به عنوان مال شخصی محسوب می‌شود

دلیل اصلی اینکه اموالی که یکی از زوجین از طریق کسب بدون عوض به دست آورده است به عنوان مال شخصی محسوب می‌شوند، این است که در کسب این مال زوج دیگر یا اتحاد ازدواج هیچ مشارکت یا تأثیری ندارد. این نوع کسب‌ها می‌توانند از طریق هدیه، جایزه لاتاری، غرامت و راه‌های مشابه به دست آیند. زیورآلاتی که در طول ازدواج به عروس داده می‌شود، به هر کس که داده شود به عنوان هدیه به زن تلقی می‌شود و به عنوان مال شخصی او محسوب می‌شود.

نمونه حکم دیوان عالی در مورد کسب بدون عوض

شورای هشتم حقوقی 2009/2348 2009/6173 17.12.2009

(…) طبق اطلاعات موجود در پرونده، زن شاکی در تاریخ 10.01.2004 خانه مشترک را ترک کرده است. زوجین هیچ رژیم مالی دیگری به غیر از رژیم مال اکتسابی قانونی انتخاب نکرده‌اند (ماده 202/2 قانون مدنی ترکیه).

زن شاکی ادعا کرده است که با فروش زیورآلات خود مبلغ 12.500 لیر و با دریافت 10.000 لیر از پدرش، مجموعاً 22.500 لیر برای خرید خودرو به همسر متهم داده است، بنابراین این درخواست به دلیل افزایش ارزش ناشی از مشارکت مالی شخصی او در مال اکتسابی مطرح شده است (ماده 227 قانون مدنی ترکیه).

طلای متعلق به شاکی ایرگه و پول دریافتی از پدرش طبق بند 2 ماده 220 قانون مدنی ترکیه به عنوان مال شخصی او محسوب می‌شود و پول فروش طلای آن نیز به عنوان ارزش جانشین مال شخصی طبق بند 4 همان ماده محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، وام‌های پولی که طرفین به یکدیگر قبل و بعد از ازدواج منتقل کرده‌اند باید به عنوان کسب حاصل از کار طبق بند 1 ماده 219 قانون مدنی ترکیه تلقی شود. یعنی به عنوان مال اکتسابی محسوب می‌شود.(…)

مطالبات غرامت معنوی

غرامت معنوی برای جبران درد، رنج و آزاری است که از حمله غیرقانونی به حقوق شخصیتی ناشی می‌شود و به شخصی که حقوق شخصیتی او آسیب دیده پرداخت می‌شود. بنابراین، حق مطالبه غرامت معنوی یکی از حقوق مرتبط با شخصیت است.

دلیل اصلی اینکه مطالبات غرامت معنوی به عنوان مال شخصی محسوب می‌شوند، این است که منبع این مطالبات حقوق شخصیتی فرد است. حقوق شخصیتی حقوقی اساسی است که برای حفاظت از وجود، حیثیت و عزت فرد در نظر گرفته شده است. مطالبات غرامت معنوی ناشی از حمله به این حقوق نیز به عنوان بخشی از حقوق شخصیتی فرد تلقی می‌شوند.

پرداخت‌های مؤسسات تأمین اجتماعی و کمک

پرداخت‌های مؤسسات تأمین اجتماعی یا کمک و همچنین غرامت‌های از دست دادن توانایی کاری تحت یک فرآیند محاسباتی مشخص قرار می‌گیرند. در این فرآیند، پرداخت‌های یکجا با توجه به طول عمر فرد محاسبه می‌شود و این پرداخت‌ها با توجه به هزینه‌های انجام شده در رژیم مال قانونی طبقه‌بندی می‌شوند.

فرآیند محاسبه

در محاسبه پرداخت‌های یکجا، طول عمر فرد و مبلغ سالانه این پرداخت‌ها در نظر گرفته می‌شود. این محاسبه توسط متخصصان انجام می‌شود و نسبت طبقه‌بندی این پرداخت‌ها به عنوان مال شخصی و مال اکتسابی را تعیین می‌کند.

طبقه‌بندی

بخشی از پرداخت‌هایی که در طول مدت رژیم مال قانونی انجام شده است، به عنوان مال اکتسابی تلقی می‌شود، در حالی که هزینه‌های انجام شده خارج از این رژیم به عنوان مال شخصی محسوب می‌شود.

تقسیم اموال در ازدواج‌های قبل از سال 2002

ازدواج‌های قبل از سال 2002

در زوج‌هایی که قبل از سال 2002 ازدواج کرده‌اند، تقسیم اموال طبق قانون مدنی قدیم شماره 743 با رژیم جدایی اموال انجام می‌شد. در این رژیم، تمامی اموال که قبل و در طول ازدواج به دست آمده‌اند به عنوان اموال شخصی زوجین محسوب می‌شد. در صورت طلاق یا فوت یکی از زوجین، اموال شخصی قابل تقسیم نبود و تنها بدهی‌ها و مطالبات به دست آمده تقسیم می‌شد.

تغییر رژیم مال در ازدواج‌های قبل از سال 2002

بله، زوج‌هایی که قبل از سال 2002 ازدواج کرده‌اند، می‌توانند با قرارداد ازدواج رژیم مال خود را تغییر دهند. برای معتبر بودن این قرارداد، باید توسط دفتر اسناد رسمی تأیید شود.

اموالی که در طلاق تقسیم نمی‌شوند

تقسیم اموال شخصی

اموال به دست آمده قبل از ازدواج، اموال به ارث رسیده یا هدیه شده، اموالی که برای استفاده شخصی به دست آمده‌اند و اموالی با ارزش معنوی در تقسیم اموال در طلاق شامل نمی‌شوند. به عنوان مثال، خودروی خریداری شده قبل از ازدواج، زمینی که یکی از زوجین از طریق ارث به دست آورده است، یا مبلمان آنتیکی که از خانواده به ارث رسیده است در میان اموال تقسیم نشده قرار می‌گیرند.

تقسیم بدهی‌ها

بدهی‌های به دست آمده قبل از ازدواج و بدهی‌های ناشی از استفاده شخصی (مثل بدهی‌های قمار، بدهی‌های کارت اعتباری) شامل تقسیم اموال در طلاق نمی‌شوند. این بدهی‌ها برای زوجی که بدهکار است باقی می‌مانند.

تقسیم مطالبات غرامت

مطالبات غرامت ناشی از آسیب‌های شخصی یا خسارات مالی و مطالبات غرامت معنوی شامل تقسیم اموال در طلاق نمی‌شوند. این مطالبات برای فردی که مستحق غرامت است باقی می‌مانند.

تقسیم اموال تحت مالکیت خصوصی

حقوق مالکیت فکری و صنعتی (مثل حق اختراع، حقوق نویسنده) و مشاغل شخصی شامل تقسیم اموال نمی‌شوند. این اموال برای مالک آنها باقی می‌مانند.

تقسیم برخی اموال به دست آمده در طول ازدواج

اموالی که با قرارداد ازدواج تصمیم گرفته شده که تقسیم نشوند و اموالی که با حکم دادگاه تصمیم گرفته شده که تقسیم نشوند، شامل تقسیم اموال نمی‌شوند. این اموال طبق قرارداد یا حکم دادگاه تسویه می‌شوند.

وضعیت خانه خریداری شده قبل از ازدواج

خانه‌ای که قبل از ازدواج با وام خریداری شده است، از تاریخ ازدواج به عنوان یک دارایی مهم در زندگی مشترک زوج‌ها محسوب می‌شود. پرداخت قسط‌ها در طول مدت ازدواج به این خانه ارزش اضافه می‌کند. اما نکته مهم در اینجا مشارکت زوجی است که نامش در سند نیست و این پرداخت‌ها چقدر به افزایش ارزش خانه کمک کرده‌اند.

پرداخت‌های قسط در طول مدت ازدواج می‌تواند به افزایش ارزش خانه کمک کند و در نتیجه ممکن است سهمی از افزایش ارزش خانه برای زوجی که نامش در سند نیست وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، کل مبلغ پرداختی در طول ازدواج به عنوان نشانه‌ای از افزایش ارزش خانه در نظر گرفته می‌شود و هر زوجی که در این افزایش مشارکت کرده باشد، حق دریافت سهمی از این افزایش را دارد.

شناسنامه خانواده و تقسیم اموال

برای خانه‌های خریداری شده قبل از ازدواج نیز می‌توان از شناسنامه خانواده استفاده کرد. این شناسنامه برای اثبات استفاده خانه توسط خانواده و اینکه ساکنین خانه اعضای خانواده هستند، استفاده می‌شود. شناسنامه خانواده می‌تواند در خانه‌های اجاره‌ای یا فروشی نیز اعمال شود و در این صورت، از فروش بدون مجوز خانه یا فسخ بدون مجوز قرارداد اجاره جلوگیری می‌کند.

وضعیت اموال در صورت فوت

اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده‌اند، در صورت فوت یکی از زوجین ممکن است به مراحل حقوقی پیچیده و نگرانی‌ها منجر شوند. در این صورت، مسائلی مانند اینکه اموال به چه کسی تعلق می‌گیرد، حق ارث و راه‌های محافظت مطرح می‌شود.

سهم ارث قانونی

تقسیم اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده‌اند در صورت فوت، بر اساس سهم ارث قانونی تعیین می‌شود. برای زوجینی که هنوز فرزندی ندارند، وارثان قانونی والدین زوجین هستند. بنابراین، در صورت فوت یکی از زوجین، وارثان خانه معمولاً والدین آن زوج خواهند بود. اما، خواهر و برادرهای زوج حق ارث ندارند.

راه‌های محافظت

در صورت فوت یکی از زوجین، نگرانی‌هایی مانند تقسیم خانه توسط وارثان دیگر یا درخواست اجاره از زوجی که در خانه زندگی می‌کند، وجود دارد. در این صورت، باید راه‌های محافظت جستجو شود. اولاً، مراجعه به دفتر اسناد رسمی و درخواست شناسنامه خانواده برای خانه اهمیت دارد. این اقدام حق سکونت زوج در خانه را در صورت فوت تضمین می‌کند و روند تقسیم را آسان‌تر می‌کند.

فرزندان و حق ارث

اگر زوجین فرزند داشته باشند، حق ارث تغییر خواهد کرد. پس از داشتن فرزند، حق ارث والدین زوج از بین می‌رود و وارثان جدید زوج و فرزندان خواهند بود. در این صورت، تقسیم خانه و حق ارث بر اساس تقسیم بین زوج و فرزندان تعیین می‌شود.

وضعیت اموال خریداری شده با فروش اموال قبل از ازدواج

اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده‌اند به عنوان اموال شخصی محسوب می‌شوند و در صورت طلاق شامل تسویه نمی‌شوند. اگر اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده‌اند به فروش برسند و با درآمد حاصل از فروش اموال جدیدی خریداری شود، آیا اموال جدید به عنوان اموال اکتسابی محسوب می‌شوند؟

ارزیابی قانونی در این وضعیت با توجه به مبلغ اموال جدید و مدت ازدواج انجام می‌شود.

اموال جدید به قیمت یا کمتر از اموال قبل از ازدواج

اموال جدید به عنوان جانشین اموال قبل از ازدواج به عنوان اموال شخصی محسوب می‌شود. در این صورت، اموال جدید در صورت طلاق شامل تسویه نمی‌شوند.

اموال جدید به قیمتی بیشتر از اموال قبل از ازدواج

تفاوت قیمت حاصل از فروش اموال قبل از ازدواج به عنوان مال اکتسابی محسوب می‌شود. این تفاوت قیمت در صورت طلاق به صورت نصف به نصف بین زوجین تقسیم می‌شود.

سوالات متداول

آیا همسر در اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده شریک می‌شود؟

خیر، اموالی که قبل از ازدواج به یکی از زوجین تعلق دارد، شامل دارایی‌های مشترک زوجین نمی‌شود. حتی اگر یکی از زوجین در طول مدت ازدواج با مشارکت مالی یا تلاش مشترک باعث افزایش ارزش مال شود، این وضعیت حقوق مالکیت را تغییر نمی‌دهد.

خودرویی که قبل از ازدواج خریداری شده در صورت طلاق به چه کسی تعلق می‌گیرد؟

مانند آنچه در بالا توضیح داده شد، خودرویی که قبل از ازدواج به دست آمده در صورت طلاق شامل تقسیم اموال نمی‌شود و به مالک اولیه باقی می‌ماند. حتی اگر یکی از زوجین در طول مدت ازدواج با مشارکت مالی یا تلاش مشترک باعث افزایش ارزش خودرو شود، این وضعیت حقوق مالکیت را تغییر نمی‌دهد.

خانه‌ای که قبل از ازدواج خریداری شده در صورت طلاق به چه کسی تعلق می‌گیرد؟

در صورت پایان ازدواج، خانه‌ای که قبل از ازدواج به یکی از زوجین تعلق دارد به عنوان اموال شخصی آن زوج باقی می‌ماند. تقسیم اموال در صورت طلاق فقط برای اموالی است که در طول مدت ازدواج به دست آمده‌اند. بنابراین، خانه‌ای که قبل از ازدواج به دست آمده شامل این تقسیم نمی‌شود.

وام خانه‌ای که قبل از ازدواج خریداری شده در صورت طلاق چه می‌شود؟

خانه‌ای که قبل از ازدواج با وام خریداری شده است، از تاریخ ازدواج به عنوان یک دارایی مهم در زندگی مشترک زوج‌ها محسوب می‌شود. پرداخت قسط‌ها در طول مدت ازدواج به این خانه ارزش اضافه می‌کند. بنابراین، کل مبلغ پرداختی در طول ازدواج به عنوان نشانه‌ای از افزایش ارزش خانه در نظر گرفته می‌شود و هر زوجی که در این افزایش مشارکت کرده باشد، حق دریافت سهمی از این افزایش را دارد.

آیا حقی بر خانه‌ای که همسر قبل از ازدواج خریداری کرده و قسط‌های آن را خودش پرداخت کرده دارم؟

طبق قانون مدنی ترکیه، اموالی که در طول مدت ازدواج به دست آمده‌اند به صورت نصف به نصف بین زوجین تقسیم می‌شوند. اما، اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده‌اند به عنوان اموال شخصی محسوب می‌شوند و شامل تقسیم اموال نمی‌شوند. بنابراین، خانه‌ای که همسر قبل از ازدواج خریداری کرده و قسط‌های آن را پرداخت کرده به عنوان اموال شخصی او محسوب می‌شود. به این ترتیب، نمی‌توان هیچ حقی بر این خانه ادعا کرد.

نکته: همسر غیرمالک می‌تواند با قرار دادن شناسنامه خانواده در خانه تا زمان طلاق در آن سکونت کند و از فروش آن جلوگیری کند.

درآمد اجاره‌ای

آیا درآمد اجاره‌ای مال اکتسابی است؟

درآمد اجاره‌ای که در طول مدت ازدواج به دست آمده است به عنوان مال اکتسابی محسوب می‌شود. بنابراین، می‌توان نیمی از درآمد اجاره‌ای که در طول مدت ازدواج به دست آمده است درخواست کرد.

آیا همسر در درآمد اجاره‌ای مشارکتی داشته است یا خیر؟

حتی اگر همسر در درآمد اجاره‌ای هیچ مشارکتی نداشته باشد، این وضعیت حق درخواست نیمی از درآمد اجاره‌ای را مانع نمی‌شود.

آیا اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده‌اند به همسر دوم تعلق می‌گیرد؟

اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده‌اند در صورت پایان ازدواج به همسر دوم تعلق نمی‌گیرد. این اموال به دلیل اینکه قبل از ازدواج به دست آمده‌اند و به عنوان اموال شخصی محسوب می‌شوند شامل تقسیم نمی‌شوند. زوجین برای تقسیم اموالی که در طول مدت ازدواج به دست آمده‌اند طبق قوانین رژیم مال اکتسابی عمل می‌کنند.

برای کمک یا مشاوره بیشتر در این مورد با ما تماس بگیرید.

Yazıyı paylaşın: