تنسیپ زپتی در حقوق ترکیه به چه معناست؟

صورتجلسه تنسیب (توتاناگی)

صورتجلسه تنسیب یا صورتجلسه انتصاب، سندی است که توسط قاضی دادگاه تهیه می‌شود. این سند شامل اطلاعات مهمی نظیر پیشرفت دادگاه، اقدامات انجام شده و تاریخ جلسه دادگاه می‌باشد.

نقش صورتجلسه تنسیب در دعاوی حقوقی

در دعاوی حقوقی مانند طلاق، خسارت، دعاوی ارث، صورتجلسه تنسیب جریان دادگاه را تعیین می‌کند. مراحل مهمی نظیر مهلت پاسخ‌گویی طرفین، جمع‌آوری ادله و اطلاع‌رسانی وظایف از طریق این سند مشخص می‌شود.

صورتجلسه تنسیب در دعاوی کیفری

در دادگاه‌های کیفری نیز پس از قبول کیفرخواست متهم، صورتجلسه تنسیب تهیه می‌شود. این سند جزئیات بسیاری نظیر فراخوانی متهم به جلسه دادگاه و تعیین شهود را در بر می‌گیرد.

فرآیند تهیه صورتجلسه تنسیب

صورتجلسه تنسیب به مرحله آماده‌سازی دادگاه اشاره دارد. در دعاوی حقوقی طی چند روز و در دعاوی کیفری بسته به فرآیند قبول کیفرخواست طی 15-20 روز تهیه می‌شود.

بعد از تهیه صورتجلسه تنسیب چه می‌شود؟

پس از تهیه صورتجلسه تنسیب، فرآیند حقوقی مراحل مشخصی را دنبال می‌کند. ابتدا، صورتجلسه تنسیب تهیه شده توسط دادگاه به طرفین ابلاغ می‌شود. این ابلاغیه، شامل اطلاع‌رسانی به طرفین درباره تاریخ جلسه دادگاه است.

طرفین باید تصمیمات موقت ذکر شده در صورتجلسه تنسیب را اجرا کنند. در این مرحله، ممکن است از حمایت وکیل استفاده شود تا نقص‌ها به‌طور صحیح برطرف شوند.

پس از تعیین تاریخ جلسه، طرفین باید در دادگاه حضور یابند و فرآیند دادرسی آغاز شود. ارائه ادله و دفاعیات در این مرحله انجام می‌شود.

صورتجلسه تنسیب و روز جلسه دادگاه

با تهیه صورتجلسه تنسیب، تاریخ جلسه دادگاه مشخص می‌شود. اما اگر تاریخ جلسه دادگاه مشخص نشده باشد، به معنای ادامه روند آماده‌سازی دادگاه است.

ابلاغ صورتجلسه تنسیب و روند اجرای آن

پس از تهیه صورتجلسه تنسیب، به طرفین ابلاغ می‌شود. در این مرحله، استفاده از وکیل می‌تواند در رفع نقص‌ها به‌طور صحیح موثر باشد.

اهمیت صورتجلسه تنسیب

صورتجلسه تنسیب سندی است که اساس روند حقوقی را تشکیل می‌دهد. فرآیند تهیه و محتوای آن از بررسی پرونده تا تعیین تاریخ جلسه دادگاه را در بر می‌گیرد. این سند ارتباط بین دادگاه و طرفین را فراهم کرده و آغاز یک فرآیند دادرسی عادلانه را نشان می‌دهد.

پرسش‌های متداول

پذیرش صورتجلسه تنسیب چه معنایی دارد؟

عبارت “صورتجلسه تنسیب پذیرفته شد” به این معناست که دادگاه مرحله مهمی از فرآیند دادرسی را تکمیل کرده و صورتجلسه تنسیب را تأیید کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که صورتجلسه تنسیب تهیه شده توسط دادگاه با بررسی پرونده و با توجه به درخواست‌ها و دفاعیات طرفین تأیید شده است.

تهیه صورتجلسه تنسیب چه معنایی دارد؟

این عبارت نشان می‌دهد که دادگاه پرونده را بررسی کرده و به منظور تعیین مراحل لازم، یک صورتجلسه تنسیب تهیه کرده است. طرفین باید پس از این مرحله مطابق با قوانین و روندهای تعیین شده توسط دادگاه عمل کنند.

تهیه صورتجلسه تنسیب در دعوای طلاق چه معنایی دارد؟

عبارت “صورتجلسه تنسیب در دعوای طلاق تهیه شد” نشان می‌دهد که صورتجلسه تنسیب تهیه شده توسط دادگاه در فرآیند دعوای طلاق تکمیل شده و مراحل خاصی، دستورالعمل‌ها یا تاریخ‌های جلسات در این سند درج شده است. این مرحله نشان‌دهنده تهیه یک سند است که روند دعوای طلاق و اقدامات لازم طرفین را تعیین می‌کند.

نمونه صورتجلسه تنسیب

(توتانک زیر متعلق به صورتجلسه تنسیب مربوط به دعوای طلاق در دادگاه خانواده است.)

جمهوری ترکیه
دادگاه خانواده
صورتجلسه تنسیب
شماره پرونده :
قاضی :
کاتب :
خواهان :
وکیل :
خوانده :
موضوع دعوی: طلاق (طلاق به دلیل فروپاشی اساس ازدواج (اختلافی))
تاریخ دعوی :
دادخواست ارائه شده به دادگاه ما در بالا شماره ثبت شده است.
تصمیم گیری:
1- قبول دادخواست بر اساس بندهای ب، ج، چ، غ، ه ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی،
2- جریان دعوی بر اساس مواد 118-186 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق روند دادرسی کتبی،
3- جریان دعوی بر اساس مواد 105-113 قانون آیین دادرسی مدنی به‌عنوان دعوی طلاق اختلافی،
4- به خوانده مهلت دو هفته‌ای برای ارائه یک دادخواست جواب بیشتر از تعداد خواهان از تاریخ ابلاغ دادخواست بر اساس ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی داده می‌شود و در صورت عدم ارائه دادخواست جواب در مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ، خوانده تمام ادعاهای مطرح شده در دادخواست خواهان را انکار می‌کند،
5- اخطار به خوانده که در دادخواست جواب باید بر اساس ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی نام دادگاه، نام و نام خانوادگی و آدرس‌های خواهان و خوانده، شماره شناسنامه خوانده، در صورت وجود، نام و نام خانوادگی و آدرس‌های نمایندگان قانونی و وکیل خواهان، خلاصه تمام ادعاهایی که به‌عنوان دفاع مطرح شده‌اند، ادله‌ای که برای اثبات هر یک از ادعاهای مطرح شده به‌عنوان دفاع استفاده می‌شوند، دلایل حقوقی مورد استناد، درخواست نهایی به‌طور واضح، امضا خوانده یا نماینده قانونی یا وکیل او، ذکر دقیق مدارک و اسنادی که به‌عنوان ادله ارائه می‌شوند، آدرس دقیق محل جمع‌آوری و جمع‌آوری آن‌ها و در صورت ذکر شاهد، آدرس دقیق شاهد به‌طور واضح ذکر شود و باید تمام اعتراضات اولیه به‌طور واضح در مدت زمان پاسخ به دادخواست جواب با دادخواست جواب ذکر شود،
6- ابلاغ دادخواست جواب به خواهان با پیش‌پرداخت از طرف خوانده،
7- به خواهان مهلت دو هفته‌ای برای ارائه دادخواست جواب به دادخواست جواب از تاریخ ابلاغ دادخواست جواب خوانده داده می‌شود،
8- ابلاغ دادخواست جواب خواهان به خوانده و مهلت دو هفته‌ای برای ارائه دومین دادخواست جواب از تاریخ ابلاغ داده می‌شود،
9- به طرفین اطلاع داده می‌شود که باید مدارکی را که به‌عنوان ادله ارائه می‌کنند به دادخواست‌های خود پیوست کنند و اطلاعات لازم درباره مدارکی که از محل دیگری آورده می‌شوند را ارائه دهند و پیش‌پرداخت هزینه‌های ادله خواهان استفاده می‌شود،
10- ارزیابی مدارکی که از محل دیگری آورده می‌شوند در صورت اعلام از طرف خوانده و پیش‌پرداخت هزینه‌های لازم از طرف خوانده،
11- تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا بررسی اولیه به‌صورت حضوری انجام می‌شود یا نه پس از تکمیل دادخواست‌ها و در صورت تصمیم به بررسی حضوری، تاریخ جلسه دادگاه پس از تکمیل دادخواست‌ها تعیین و از پیش‌پرداخت اعلام می‌شود،
12- استخراج نمونه‌های ثبت خانواده طرفین از سیستم اویپ،
نوشتن نامه به پلیس مربوطه برای تحقیق درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی طرفین و هزینه از پیش‌پرداخت،
اضافه کردن جداول خدمات SGK طرفین از سیستم اویپ به پرونده،
در نتیجه بررسی پرونده، تصمیم به تنسیب گرفته شد.

برای کمک یا مشاوره بیشتر در این زمینه، لطفاً با ما تماس بگیرید

 

تنسیپ زپتی در حقوق ترکیه به چه معناست

 

Yazıyı paylaşın: