دادخواست تعیین فوت در حقوق ترکیه

ثبت فوت چیست؟

ثبت فوت، سندی است که مرگ یک فرد را به صورت رسمی ثبت کرده و تاریخ، محل و علت مرگ را شامل می‌شود. این سند به‌طور قانونی مرگ فرد را تایید می‌کند و در موارد حقوقی، اداری و شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دادخواست اثبات مرگ: فرآیند حقوقی در مواقعی که فرد هنوز زنده به نظر می‌رسد

دادخواست اثبات مرگ، زمانی مطرح می‌شود که فردی که فوت کرده است، هنوز به‌صورت زنده یا سالم در ثبت‌های جمعیتی ثبت شده باشد. این دادخواست به منظور اثبات رسمی مرگ و اصلاح ثبت‌های جمعیتی آغاز می‌شود.

(…) دادخواست مورد بررسی در تجدیدنظر، علاوه بر اثبات مرگ فردی که در ثبت‌های جمعیتی به عنوان زنده درج شده است، اصلاح ثبت به‌صورت “فوت شده” را نیز مدنظر دارد؛ این دادخواست توسط وارث فردی که فوت کرده است برای اثبات مرگ وی مطرح شده است. دادخواست با این ماهیت حقوقی؛ چون بر حقوق وراثت تاثیر دارد به قانون مدنی ترکیه و چون اصلاح ثبت ناقص یا نادرست در ثبت جمعیت را هدف دارد به قانون خدمات جمعیت شماره 5490 مرتبط است. (…) شعبه دوم حقوقی 2009/17090 E., 2010/21855 K.

 

ثبت جمعیت و اعلام فوت: فرآیند ثبت‌های رسمی

ثبت جمعیت، سند رسمی است که تولد، ازدواج، مرگ و سایر رویدادهای مهم شهروندان یک کشور را ثبت می‌کند. در صورت وقوع مرگ در منزل، باید با خط خدمات تدفین تماس گرفته و سپس مرگ به اداره ثبت احوال اعلام شود. در بیمارستان یا در موارد قضایی، معمولاً نهادها مرگ را به اداره ثبت احوال اعلام می‌کنند.

در صورتی که فرد فوت شده در ثبت‌های خانوادگی به عنوان زنده درج شده باشد، افراد مرتبط می‌توانند با ارائه یک سند که مرگ را نشان می‌دهد به اداره ثبت احوال مراجعه کنند، برگه فوت تنظیم می‌شود و مرگ ثبت شده و در ثبت‌ها وارد می‌شود. اما اگر سندی که مرگ را نشان دهد ارائه نشود، اداره ثبت احوال پس از تحقیق مرگ را تایید کرده و ثبت انجام می‌شود.

علاوه بر این، برای دادخواست اثبات مرگ نیاز به مراجعه به اداره ثبت احوال نیست؛ فرد مربوطه می‌تواند مستقیماً به دادگاه مرتبط مراجعه کند.

دادخواست اثبات مرگ با حکم دادگاه به منظور تعیین حقوق وراثت و اصلاح ثبت‌های جمعیتی مطرح می‌شود. اداره ثبت احوال با بررسی اسناد مورد نیاز، تاریخ مرگ را در ثبت وارد می‌کند.

(…) در دعاوی اصلاح ثبت‌های جمعیتی، دادگاه‌ها موظفند که بدون هیچ شکی ثبت صحیح ایجاد کنند. به این منظور، قاضی اختیار جمع‌آوری دلایل به‌طور خودکار دارد. دادگاه باید با بررسی اسناد مرتبط از جمله برگه انتقال، سوابق ابتدایی، سوابق مالیاتی، سوابق انتخاباتی از سال 1982، تصمیم گیری کند، در حالی که تنها اثبات مرگ صحیح نیست. (…) شعبه هشتم حقوقی 2017/7383 E. , 2018/16089 K.

تنظیم و اجرای برگه فوت: روند و اجرا

برای تنظیم برگه فوت می‌توان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و در صورتی که اسناد معتبر ارائه شود، اصلاح ثبت انجام می‌شود. برای دادخواست اثبات مرگ، این نوع مراجعه لازم نیست زیرا با اثبات مرگ، برگه فوت توسط اداره ثبت احوال تنظیم می‌شود.

در ماده مربوط به قانون خدمات ثبت احوال، روند تنظیم برگه فوت برای افرادی که به عنوان زنده در ثبت‌های خانوادگی ثبت شده‌اند اما فوت کرده‌اند، توضیح داده شده است. در این روند، صحت مرگ توسط اداره ثبت احوال تحقیق شده و برگه فوت تنظیم شده، با دستور مقام اداری اجرایی می‌شود. تحقیقات ثبت شده‌ها با دستور مقام اداری توسط نیروهای انتظامی انجام می‌شود و پس از تأیید مرگ، فوت در ثبت‌ها ثبت می‌شود.

(…) بر اساس ماده 33 قانون ثبت احوال، حذف فرد فوت شده از ثبت احوال یک اقدام اداری است.
دادگاه تنها باید تصمیم به اثبات مرگ و تاریخ مرگ بگیرد و نمی‌تواند اداره را به اقدام اداری برای اصلاح ثبت وادار کند.
نتیجه: درخواست لغو حکم به نفع قانون از سوی دادستان کل با استناد به ماده 427/6 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شد و حکم بدون تأثیر بر نتیجه لغو شد (…) شعبه دوم حقوقی 2005/17894 E., 2006/2074 K.

 

شرکت طرفین و روند دادگاه در دعاوی اثبات مرگ: حقوق وراثت و روند اصلاح

در دعاوی اثبات مرگ، حضور تمام وراث فرد فوت شده در روند دادگاه مهم است. با این حال، عدم حضور طرفین لازم در طول روند دادگاه می‌تواند مانع از تصمیم‌گیری صحیح دادگاه شود. دادگاه باید اطمینان حاصل کند که تمامی طرفین در روند دادگاه شرکت می‌کنند؛ در غیر این صورت، این وضعیت خلاف قوانین و آیین دادرسی است.

(…) اصلاح ثبت مرگ به حقوق وراثت مربوط است و وراث باید در این دعاوی شرکت کنند. بنابراین، باید تمامی وراث در دادگاه حضور داشته باشند و بر اساس نتیجه تصمیم‌گیری شود؛ عدم توجه به این امر و صدور حکم با حضور ناقص طرفین خلاف قوانین و آیین دادرسی است.
نتیجه: درخواست لغو حکم به نفع قانون از سوی دادستان کل با استناد به ماده 427/6 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شد و حکم بدون تأثیر بر نتیجه لغو شد (…) شعبه دوم حقوقی 2005/17010 E., 2006/1130 K.

اثبات مرگ و سند وراثت

بر اساس ماده 598 قانون مدنی ترکیه، به وارثانی که مشخص شده‌اند، توسط دادگاه صلح یا دفتر اسناد رسمی سندی که نشان‌دهنده وضعیت وراثت آنهاست، داده می‌شود. با این حال، در دعاوی مربوط به درخواست سند وراثت، باید مرگ و تاریخ مرگ متوفی اثبات شود. این اثبات معمولاً با ثبت‌های جمعیتی انجام می‌شود و دادگاه بر اساس اصل تحقیقات خودکار در دعاوی غیرمنازع عمل می‌کند.

(…) اگرچه سن متوفی در زمان تولد فرزندان 93، 98، و 100 سال بوده است و بنابراین تناقضی بین تاریخ تولد متوفی و فرزندان وجود دارد، اما وارث باید مرگ و تاریخ مرگ متوفی و رابطه ارثی خود را اثبات کند و این موضوعات از ثبت‌های جمعیتی مشخص است.
دادگاه باید با توجه به دلایلی که خواهان ارائه می‌کند و بر اساس اصل تحقیقات خودکار در دعاوی غیرمنازع، بررسی کند که آیا متوفی وارث دیگری دارد یا خیر و بر اساس نتیجه تحقیقات، سند وراثت را صادر کند؛ عدم انجام تحقیقات کامل و صدور حکم ناقص صحیح نیست و بنابراین حکم لغو شود.
نتیجه: به دلایل فوق، حکم لغو شود (…) شعبه چهاردهم حقوقی 2016/6894 E. , 2017/8485 K.

دادگاه صالح و ذی‌صلاح در دعاوی اثبات مرگ

دادگاه صالح در دعاوی اثبات مرگ دادگاه حقوقی بدوی و دادگاه ذی‌صلاح محل اقامت فردی است که مرگ او باید اثبات شود یا محل اقامت خواهان است.

برای دادخواست اثبات مرگ هیچ محدودیت زمانی یا شرایط سقوط حقوقی وجود ندارد، بنابراین این نوع دادخواست‌ها در هر زمانی توسط ذینفعان قابل طرح است.

(…) بر اساس بند 1/a ماده 36 قانون خدمات ثبت احوال شماره 5490، دعاوی اصلاح ثبت احوال باید توسط دادستان‌های عمومی در محل اقامت فردی که خواستار اصلاح ثبت است یا اداره رسمی که نیاز را نشان می‌دهد، در دادگاه حقوقی بدوی مطرح شود. صلاحیت این دادگاه قابل اعتراض نیست و صلاحیت قطعی عمومی است. بنابراین دادگاه باید بدون توجه به اعتراض یا عدم اعتراض، به این موضوع رسیدگی کند.

با توجه به محتوای پرونده، درخواست اثبات مرگ و اصلاح ثبت احوال فردی که به عنوان مرده ثبت شده است، محل اقامت وی “بوزکورت / کاستامونو” است. بنابراین دادخواست باید در دادگاه حقوقی بدوی اینبولی بررسی و حل شود.

به دلایل فوق؛ بر اساس مواد 21 و 22 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 36/3 قانون شماره 5235، دادگاه حقوقی بدوی اینبولی به عنوان محل دادرسی تعیین می‌شود (…) شعبه پنجم حقوقی 2022/1040 E. , 2022/1412 K.

برای دریافت کمک یا مشاوره بیشتر، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

Danış

دادخواست اثبات مرگ

Yazıyı paylaşın: