“دادخواست مادری در حقوق ترکیه”

دعوی مادری و تعیین نسب:

 

دعوی مادری چیست؟

دعوی مادری که به طور گسترده به عنوان “دعوی تعیین نسب با مادر” نیز شناخته می‌شود، در واقع دعوی اصلاح سجل نفوس است.

دعوی مادری یک فرآیند حقوقی است که به هویت و نسب کودک مربوط می‌شود. طبق قواعد نسب قانون مدنی ترکیه، نسب بین کودک و مادر با تولد برقرار می‌شود (ماده 282 قانون مدنی ترکیه). این مقرره بیان می‌کند که شخصی که کودک را به دنیا می‌آورد، مادر بیولوژیکی او است. با این حال، در شرایط مختلف، ممکن است کودک در سجل نفوس به نام زنی غیر از مادر بیولوژیکی ثبت شده باشد. در این حالت، مادری که بیولوژیکی است، توسط دادگاه تعیین می‌شود و دعوی اصلاح سجل نفوس به عنوان دعوی تعیین مادری شناخته می‌شود.

چرا دعوی مادری مطرح می‌شود؟

دعوی تعیین نسب با مادر عموماً یک فرآیند حقوقی است که با هدف تعیین نسب مطرح می‌شود. این دعوی ممکن است به دلایل مختلفی بروز کند و معمولاً شامل موارد زیر است:

اشتباه در سجل نفوس: ممکن است ثبت سجل نفوس یک کودک به جای مادر بیولوژیکی به نام زن دیگری ثبت شده باشد. دعوی مادری برای اصلاح این ثبت نادرست و تعیین مادر بیولوژیکی کودک مطرح می‌شود.

اثبات هویت مادر بیولوژیکی: ممکن است شخصی که کودک را به دنیا آورده است، مادر بیولوژیکی او باشد اما این وضعیت در سجل نفوس به درستی منعکس نشده باشد. دعوی مادری برای اثبات هویت مادر بیولوژیکی و ثبت قانونی نسب آغاز می‌شود.

تعیین حضانت و حقوق ارثی: دعوی مادری اغلب شامل وضعیت حضانت، حقوق ارثی و سایر مسائل حقوقی نیز می‌شود. تعیین هویت مادر بیولوژیکی کودک، توزیع عادلانه این حقوق را فراهم می‌کند.

بررسی ادعاهای مادر بیولوژیکی: در برخی موارد، شخصی که ادعا می‌کند مادر بیولوژیکی کودک است، برای اثبات این وضعیت دعوی مادری مطرح می‌کند. در مقابل، ممکن است فرد دیگری نیز نسب کودک را مورد پرسش قرار دهد و این موضوع را به دادگاه بکشاند.

دعوی مادری کجا مطرح می‌شود؟

دعوی مادری در فرآیند تعیین نسب با ارائه درخواست در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود. دادگاه‌های حقوقی عمومی به عنوان دادگاه‌های صالح برای اکثر دعاوی حقوقی منصوب شده‌اند. بنابراین، دعاوی مادری نیز در این دادگاه‌ها مطرح و حل و فصل می‌شود. دادگاه صالح در دعوی مادری دادگاه محل اقامت خواهان است.

دعوی اصلاح سجل نفوس و آزمایش DNA

در دعوی اصلاح سجل نفوس، آزمایش DNA یک روش علمی مهم برای تعیین نسب بیولوژیکی است. این آزمایش معمولاً با نمونه‌های خون یا بزاق انجام می‌شود. آزمایش DNA که از مراحل تحلیل آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج عبور می‌کند، به دادگاه ارائه می‌شود و به تعیین قطعیت نسب و اصلاح سجل نفوس کمک می‌کند. آزمایش DNA در موسسات پزشکی قانونی یا آزمایشگاه‌های تشخیص ژنتیکی دارای مجوز وزارت بهداشت انجام می‌شود.

دعوی مادری علیه چه کسانی مطرح می‌شود؟

در دعوی مادری، طرف مقابل، شخصی است که به عنوان مادر در سجل نفوس دیده می‌شود و اداره سجل نفوس. این دعوی برای تعیین نسب کودک و اثبات اینکه آیا مادر بیولوژیکی است یا خیر مطرح می‌شود. بنابراین، در دعوی مادری، طرف مقابل شخصی است که در سجل نفوس به عنوان مادر دیده می‌شود و اداره سجل نفوس خواهد بود.

چه کسانی می‌توانند دعوی مادری را مطرح کنند؟

در دعوی مادری، خواهان می‌تواند اشخاص زیر باشند:

مادر بیولوژیکی: شخصی می‌تواند برای اثبات یا شناخت مادری بیولوژیکی خود دعوی مادری مطرح کند.

وارثان کودک: وارثان شخصی که ادعا می‌کند مادر بیولوژیکی کودک است، در صورت عدم وضوح نسب، می‌توانند دعوی مادری مطرح کنند.

کودک یا وارثان او که در سجل نفوس به نادرستی ثبت شده‌اند: در صورتی که ثبت سجل نفوس کودک به نام مادر بیولوژیکی نادرست باشد، کودک یا وارثان او می‌توانند با مطرح کردن دعوی مادری درخواست اصلاح را ارائه دهند.

شخص یا وارثانی که به عنوان مادر در سجل نفوس ثبت شده‌اند: شخصی که در سجل نفوس به عنوان مادر دیده می‌شود یا وارثان او می‌توانند برای تعیین هویت مادر بیولوژیکی واقعی کودک دعوی مادری مطرح کنند.

هزینه دعوی تعیین مادری چقدر است؟

هزینه‌های دعوی تعیین مادری بستگی به موضوع دعوی، روش‌های حقوقی استفاده شده و هزینه‌های وکیل دارد. هر دعوی منحصر به فرد است و عوامل مختلفی در تعیین هزینه‌ها تأثیر می‌گذارند. اما به طور کلی، عناصر زیر می‌توانند هزینه‌ها را تحت تأثیر قرار دهند:

هزینه‌های وکیل: دریافت حمایت حقوقی از یک وکیل در فرآیند دعوی مادری رایج است. هزینه‌های وکیل بسته به تجربه وکیل، پیچیدگی دعوی و مدت زمان فرآیند متغیر است.

هزینه‌های دادگاه: هزینه‌های پرداخت شده به دادگاه در هنگام ارائه درخواست، بسته به دعوی متفاوت است.

گزارش‌های کارشناس و متخصص: هزینه‌های گزارش‌های کارشناس و متخصص مورد نیاز برای بررسی‌های علمی مانند آزمایش DNA نیز می‌توانند هزینه‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.

هزینه‌های دادرسی و اجرای احکام: در صورت ورود دعوی به مرحله دادرسی، هزینه‌های دادرسی و اجرای احکام نیز می‌توانند هزینه‌های اضافی را ایجاد کنند.

نتیجه دعوی تعیین مادری چه می‌شود؟

جرم نشان ندادن کودک

دعوی تعیین مادری معمولاً با هدف حل یا روشن کردن وضعیت‌هایی که به دلایل مختلف حقوقی مبهم هستند، مطرح می‌شود. تصمیمات مربوط به این نوع دعوی بسته به موضوع دعوی متفاوت است. برخی از نتایج دعوی تعیین مادری عبارتند از:

تأیید یا رد ادعا:
دادگاه در دعوی تعیین مادری مدارک را ارزیابی کرده و بر اساس عوامل مختلف حقوقی تصمیم می‌گیرد. اگر خواهان درخواست شناسایی رابطه بیولوژیکی مادر-پدر را داشته باشد و دادگاه این را صحیح بداند، نسب تأیید می‌شود. در غیر این صورت، دادگاه دعوی را رد می‌کند.

اصلاح سجل نفوس:
دادگاه ممکن است بر اساس نتیجه دعوی، سجل نفوس را اصلاح کند. اگر رابطه بیولوژیکی مادر-پدر تأیید شود، اصلاحات لازم در سجل نفوس انجام می‌شود.

تعیین حقوق و مسئولیت‌ها:
دادگاه ممکن است در نتیجه دعوی تعیین مادری، حقوق کودک، وضعیت حضانت و مسائل مهم حقوقی دیگر را تعیین کند.

وضعیت حضانت:
دعوی مادری معمولاً بر وضعیت حضانت کودک تأثیر می‌گذارد. دادگاه پس از تعیین هویت مادر بیولوژیکی کودک، درباره حضانت تصمیم‌گیری می‌کند.

مدت زمان قابل اعتراض در دعوی مادری چقدر است؟

برای دعوی مادری در قانون مدنی ترکیه مدت زمان قابل اعتراض خاصی تعیین نشده است. یعنی برای مطرح کردن این نوع دعوی محدودیت زمانی وجود ندارد.

دعوی تعیین مادری چقدر طول می‌کشد؟

مدت زمان دعوی تعیین مادری در عمل بین 1 تا 3 سال متغیر است.

تصمیمات دادگاه عالی درباره دعوی تعیین مادری

‘’درخواست تعیین مادری، به عنوان استفاده از حقی که به شدت به شخص متصل است، تلقی می‌شود. در مواردی که دعوی توسط وکیل مطرح شده است، وکیل باید در این زمینه اختیارات خاصی داشته باشد (ماده 74 قانون دادرسی مدنی). بر این اساس، وکیل باید وکالتنامه‌ای با اختیارات خاص در این زمینه ارائه کند؛ دعوی، دعوی اصلاح سجل نفوس است و در این نوع دعاوی که به نظم عمومی مربوط می‌شود، قاضی باید واقعیت‌های مادی را به‌صورت آزادانه بررسی و ارزیابی کند. در دعاوی اصلاح سجل نفوس، با حفظ شرایط مذکور در ماده 284 قانون مدنی ترکیه، قانون دادرسی مدنی اجرا می‌شود. بر اساس ماده 292/1 قانون دادرسی مدنی، در صورتی که برای حل اختلافات ضروری و مطابق با داده‌های علمی باشد و همچنین از نظر سلامت تهدیدی ایجاد نکند، همه باید برای تعیین نسب از بدن خود نمونه خون یا بافت ارائه دهند، و در صورت عدم رعایت این الزام بدون دلیل موجه، قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد که بررسی با زور انجام شود. بنابراین، دادگاه باید بر اساس ماده مذکور، آزمایش DNA را در رابطه با ادعای مادری انجام داده و با توجه به گزارش دریافت شده تصمیم‌گیری کند.’’ (دادگاه عالی 8. HD. 2017/10381 E., 2019/4602 K.)

‘’در مورد خاص، با توجه به اینکه مدعی ادعا می‌کند که مادر متهمان است، دعوی برای تعیین شهروندی نیست بلکه به تعیین مادری مربوط می‌شود. در این صورت، مدعی برای طرح دعوی تعیین مادری دارای نفع حقوقی است. با توجه به اینکه مدعی قبل از طرح دعوی نیازی به مراجعه به هیچ مرجع اداری نداشته است؛ با ارزیابی مدارک جمع‌آوری شده و قابل جمع‌آوری، برای تصمیم‌گیری در مورد ماهیت موضوع، تصمیم دادگاه عالی در رد استیناف از اساس لغو شده و تصمیم دادگاه بدوی باطل می‌شود.’’ (دادگاه عالی 8. HD. 2020/625 E., 2021/5258 K.)

‘’دادگاه محلی با پیروی از نظر اصلاحی دادگاه عالی، در رسیدگی با ادعای “طبق گزارش DNA تاریخ 17.08.2021 موسسه پزشکی قانونی آنکارا، ادعای مادر بیولوژیکی به دلیل رد آن” دعوی را رد کرده است.
در اختلاف خاص، با توجه به اینکه درخواست‌های مدعی شامل تعیین نبودن مادر به عنوان مادر در سجل نفوس است، در دعاوی اصلاح سجل نفوس، دادگاه‌ها موظفند که بدون ایجاد شک و تردید، سجل صحیحی را ایجاد کنند، بنابراین دادگاه باید با انجام آزمایش DNA بین مدعی و مادری که به عنوان مادر در سجل نفوس دیده می‌شود و با توجه به گزارش دریافت شده، درباره این درخواست تصمیم‌گیری کند.’’ (دادگاه عالی 2. HD. 2022/6488 E., 2022/7402 K.)

‘’دادگاه خانواده مطابق با مواد 282 و بعدی قانون مدنی ترکیه مسئول بررسی دعاوی محدود به رد نسب (ماده 286 و بعدی قانون مدنی ترکیه)، دعوی پدری، شناخت و ابطال شناخت است. در مورد خاص، مدعیان ادعا می‌کنند که فرزند بی‌فرزند دختر ارشد … … از ایزت طلاق گرفته و … که گفته می‌شود فرزند او است، مادرش به عنوان … … دختر … دیده نمی‌شود و خواستار اصلاح سجل نفوس برای مطابقت با وضعیت واقعی هستند. در حقوق خانواده ترکیه، به جز فرزندآوری از طریق لوله‌های آزمایشگاهی و رحم اجاره‌ای، دعوی نسب برای مادر وجود ندارد. این دعوی به عنوان اصلاح نام مادر در سجل نفوس است و باید در دادگاه حقوقی عمومی به عنوان دعوی سجل مطرح شود.’’ (دادگاه عالی 20. HD. 2015/3983 E., 2015/9817 K.)

برای دریافت کمک یا مشاوره بیشتر در این زمینه، با ما تماس بگیرید.

تعیین نماینده در شراکت ارث

دعوی تعیین نسب با مادر

Yazıyı paylaşın: