قرار نظارت قضایی در ترکیه چیست؟

قرار نظارت قضایی چیست؟

قرار نظارت قضایی، در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت زیر تعریف شده است: “در تحقیقات مربوط به یک جرم، در صورت وجود دلایل مذکور در ماده 100، به جای بازداشت متهم، می‌توان تصمیم به نظارت قضایی گرفت”. به همین دلیل، درباره متهم یا مظنون:

1. وجود دلایل قوی دال بر ارتکاب جرم،

2. وجود دلایل بازداشت،

3. در صورت عدم تناسب اقدامات بازداشت در مورد خاص، می‌توان تصمیم به نظارت قضایی گرفت.

اقدامات نظارت قضایی چیست؟

اقدامات نظارت قضایی در ماده 109/3 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:

1. ممنوعیت خروج از کشور. (این رایج‌ترین اقدام نظارت قضایی است و با اطلاع رسانی به واحدهای مربوطه از طریق یوآپی از فرار مظنون یا متهم جلوگیری می‌شود.)

2. مراجعه منظم به مکان‌های تعیین شده توسط قاضی در زمان‌های مشخص. (در عمل به عنوان تعهد امضا شناخته می‌شود. به مظنون یا متهم از طریق مدیریت آزادی مشروط اطلاع داده می‌شود.)

3. رعایت اقدامات نظارتی مربوط به فراخوانی از طرف مقامات یا افراد تعیین شده توسط قاضی و در صورت لزوم رعایت اقدامات نظارتی مربوط به شغل یا تحصیل.

4. عدم استفاده از هر گونه وسیله نقلیه یا برخی از آنها و در صورت لزوم تسلیم گواهینامه رانندگی به دفتر قضایی با رسید.

5. پذیرش و تبعیت از اقدامات درمانی یا معاینه از جمله بستری در بیمارستان به منظور رهایی از اعتیاد به مواد مخدر، مواد تحریک کننده یا الکل.

6. با در نظر گرفتن وضعیت مالی مظنون، پرداخت مبلغ تضمینی که توسط قاضی بر اساس درخواست دادستان تعیین می‌شود، به صورت یکجا یا به چند قسط.

7. عدم داشتن یا حمل سلاح و در صورت لزوم تسلیم سلاح‌های موجود به امانت قضایی با رسید.

8. ارائه تضمین مالی به مقدار و مدت زمان تعیین شده توسط قاضی بر اساس درخواست دادستان برای حفظ حقوق قربانی جرم.

9. ارائه تضمین برای انجام تعهدات خانوادگی و پرداخت منظم نفقه‌ای که بر اساس احکام قضایی تعیین شده است.

  • عدم ترک محل سکونت.
  • عدم ترک یک منطقه مشخص سکونت.
  • عدم رفتن به مکان‌ها یا مناطق مشخص شده.

گارانتی در اقدامات نظارت قضایی چیست؟

به جای بازداشت مظنون یا متهم می‌توان تصمیم به پرداخت پول تضمینی گرفت. مبلغ این پول تضمینی، تعداد و مدت پرداخت اقساط با در نظر گرفتن وضعیت مالی مظنون یا متهم توسط مقام قضایی تعیین می‌شود. مظنون یا متهمی که پول تضمینی پرداخت می‌کند، باید در تمامی مراحل دادرسی حضور داشته باشد، تعهدات خود را انجام دهد و در صورت صدور حکم محکومیت، در اجرای آن شرکت کند. در غیر این صورت، پول تضمینی به خزانه دولت واریز خواهد شد.

شخصی که دستور پرداخت پول تضمینی دریافت کرده است، اگر در تمامی مراحل دادرسی حضور داشته باشد، تعهدات خود را انجام دهد و در اجرای حکم محکومیت شرکت کند، مبلغ تضمین شده مربوط به این تعهدات به او بازگردانده می‌شود. در صورت صدور حکم بی‌گناهی یا قرار منع پیگرد، مبلغ تضمینی به مظنون یا متهم بازگردانده می‌شود. در صورت محکومیت، مبلغ باقی‌مانده از پول تضمینی بازگردانده می‌شود.

چه مقامی قرار نظارت قضایی را صادر می‌کند؟

در مرحله تحقیقات، قرار نظارت قضایی بر اساس درخواست دادستان توسط دادگاه صلح کیفری صادر می‌شود. در مرحله دادرسی، دادگاه به طور مستقل تصمیم‌گیری می‌کند.

چگونه به قرار نظارت قضایی اعتراض کنیم؟

اعتراض در آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از راه‌های معمول قانونی شناخته شده و بررسی تصمیمات دادگاه توسط دادگاه بالاتر است. در مرحله تحقیقات، به دادگاه صلح کیفری، و در مرحله دادرسی، به دادگاه، از روزی که فرد از تصمیم مطلع می‌شود، طی هفت روز با ارائه درخواست کتبی یا ثبت در دفتر دادگاه می‌توان اعتراض کرد.

چه کسی اعتراض به قرار نظارت قضایی را بررسی می‌کند؟

هنگام اعتراض به قرار نظارت قضایی، اگر قاضی یا دادگاه تصمیم را موجه بداند، تصمیم خود را اصلاح می‌کند؛ اگر موجه نداند، طی سه روز، تصمیم را به مرجع بررسی کننده اعتراض ارسال می‌کند. اعتراض به تصمیمات دادگاه صلح کیفری، در صورت وجود چندین دادگاه صلح کیفری در آن محل، به دادگاه بعدی از نظر شماره؛ برای دادگاه‌های آخرین شماره، به دادگاه شماره یک؛ در صورت نبود دادگاه‌های کیفری سنگین در آن محل، به دادگاه صلح کیفری در محل وجود دادگاه‌های کیفری سنگین نزدیک‌تر ارجاع می‌شود.

چه کسانی می‌توانند به قرار نظارت قضایی اعتراض کنند؟

به قرار نظارت قضایی می‌توانند:

1. دادستان (در صورتی که درخواست اعمال نظارت قضایی رد شده باشد)،

2. قربانی جرم (در مقابل رد یا لغو قرار نظارت قضایی)

3. مظنون و وکیل مدافع

4. نماینده قانونی و همسر مظنون اعتراض کنند.

سوالات متداول درباره قرار نظارت قضایی

آیا مظنون یا متهم می‌تواند درخواست تغییر محتوای قرار نظارت قضایی را بدهد؟

صلاحیت لغو یا تغییر محتوای قرار نظارت قضایی در مرحله تحقیقات با دادگاه صلح کیفری و در مرحله دادرسی با دادگاه است. مظنون یا متهم حق درخواست لغو یا تغییر محتوای قرار نظارت قضایی را دارد. در این صورت، نظر دادستان قبل از تصمیم‌گیری دریافت می‌شود. مقام قضایی باید طی پنج روز تصمیم‌گیری کند.

اگر مظنون یا متهم به قرار نظارت قضایی عمل نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟

بر اساس ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری، مظنون یا متهمی که به عمد به قرار نظارت قضایی عمل نکند، بدون توجه به مدت حبس احتمالی، توسط مقام قضایی صالح بازداشت خواهد شد. اما نباید فکر کرد که این حکم تمامی شرایط بازداشت برای کسانی که به قرار نظارت قضایی عمل نمی‌کنند را لغو می‌کند. در غیر این صورت، بازداشت فردی که به قرار نظارت قضایی عمل نمی‌کند، به عنوان یک مجازات و نه یک اقدام احتیاطی تلقی خواهد شد. به همین دلیل، دادگاه در صورت نقض، بررسی خواهد کرد که آیا شرایط بازداشت موجود است یا خیر.

آیا قرار نظارت قضایی در سابقه کیفری ثبت می‌شود؟

سابقه کیفری شامل اطلاعات مربوط به محکومیت‌های قطعی کیفری و اقدامات امنیتی است که توسط اداره کل سوابق و آمار کیفری نگهداری می‌شود. در این سابقه، تمامی محکومیت‌های افراد در دادگاه‌های ترکیه و دادگاه‌های کشورهای خارجی ثبت می‌شود. به همین دلیل، قرار نظارت قضایی که بر اساس یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده است، در سابقه کیفری ثبت نمی‌شود.

تفاوت‌های بین قرار نظارت قضایی و آزادی مشروط چیست؟

آزادی مشروط برای افرادی که محاکمه آن‌ها به پایان رسیده و حکم قطعی شده است، پس از گذراندن بخشی از مجازات، به منظور سازگاری با زندگی اجتماعی با اتخاذ برخی تدابیر به جای محدودیت آزادی آن‌ها اعمال می‌شود. در حالی که نظارت قضایی یک اقدام احتیاطی است که در مرحله تحقیقات و دادرسی برای افرادی که محاکمه آن‌ها در جریان است، با شرایطی به جای بازداشت اعمال می‌شود.

چگونه پس از قرار نظارت قضایی تغییر آدرس انجام می‌شود؟

تغییر آدرس پس از قرار نظارت قضایی در مرحله تحقیقات از دادستانی مربوطه و در مرحله دادرسی از دادگاه صادر کننده قرار درخواست می‌شود. در صورت پذیرش درخواست توسط مرجع مربوطه، احکام نظارت قضایی در آدرس اعلام شده ادامه خواهد یافت.

برای کمک یا مشاوره بیشتر در این زمینه، لطفاً با ما تماس بگیرید

 

قرار نظارت قضایی در ترکیه چیست

 

Yazıyı paylaşın: