میانگین عمومی در حقوق ترکیه چیست؟

مشتریک اواریا

مشتریک اواریا یک نهاد حقوقی است که از زمان حقوق روم وجود داشته است. در قانون تجارت ترکیه مقرراتی در مورد مشترک اواریا وجود دارد. اما این مقررات الزام‌آور نیستند و قوانین یورک-آنتورپ اعمال می‌شوند. دلیل پذیرش قوانین یورک-آنتورپ جلوگیری از اختلافات و پیچیدگی‌های ناشی از حقوق دریایی است. قوانین یورک-آنتورپ شامل قوانین اساسی در مورد مشترک اواریا در حمل‌ونقل کابوتاژ و حمل‌ونقل بین‌المللی است. این قوانین شامل قوانین حرفی و عددی هستند. علاوه بر این، قوانین تفسیری نیز وجود دارد. کمیته بین‌المللی حقوق دریایی این قوانین را در فواصل زمانی معین به‌روز می‌کند. در این مقاله اطلاعات کلی در مورد مشترک اواریا ارائه خواهیم داد.

اصطلاح اواریا به معنای خسارات غیرعادی وارد شده به محموله و کشتی و هزینه‌های غیرعادی انجام شده در طول سفر است. اواریا همچنین به معنای خسارت و زیان نیز استفاده می‌شود. مشترک اواریا یک نهاد برای ارائه راه‌حل‌هایی در برابر خطرات ممکن در دریا است. مشترک اواریا به‌طور قانونی در مواد ۱۲۷۲-۱۲۸۵ قانون تجارت ترکیه تنظیم شده است. در این زمینه، مشترک اواریا عبارت است از فداکاری غیرعادی یا تحمل هزینه‌های غیرعادی برای حفاظت از کشتی، محموله، اشیاء دیگر و کرایه که به‌طور مشترک در یک ماجراجویی دریایی شرکت دارند و در برابر یک خطر آن‌ها را تهدید می‌کند. این وضعیت به‌عنوان مشترک اواریا پذیرفته می‌شود و هزینه‌ها و خسارات ناشی از آن نیز به‌عنوان مشترک اواریا پذیرفته خواهد شد. در قوانین یورک-آنتورپ، مشترک اواریا در چارچوب قانون A تنظیم شده است. به ساده‌ترین شکل، مشترک اواریا نمایانگر یک اقدام فداکارانه و هزینه‌ای است که برای محافظت از ارزش‌های شرکت‌کننده در ماجراجویی دریایی انجام می‌شود. در حقوق ترکیه، این فداکاری‌های غیرعادی و هزینه‌های غیرعادی بین ارزش‌های نجات یافته تقسیم می‌شوند.

عناصر مشترک اواریا چیست؟

حرکت مشترک اواریا که در بالا به‌طور نظری ذکر شد، در حقوق تجارت دریایی اهمیت زیادی دارد و در زندگی عملی باعث بسیاری از اختلافات حقوقی می‌شود. برای تشخیص وجود حرکت مشترک اواریا، باید برخی عناصر وجود داشته باشد.

عناصر مشترک اواریا عبارتند از:

۱. ماجراجویی دریایی مشترک

برای صحبت از مشترک اواریا به‌عنوان یک قاعده، کشتی، محموله و کرایه باید در یک ماجراجویی دریایی مشترک شرکت کنند. برای این کار باید بین حامل و فرستنده قرارداد کرایه بسته شود. کرایه مبلغی است که فرستنده متعهد به پرداخت به حامل است و برای مشترک اواریا وجود قرارداد کرایه ضروری است.

ماجراجویی دریایی مشترک با شروع بارگیری آغاز می‌شود و تا تخلیه بار ادامه دارد. خسارت و زیانی که قبل از تکمیل بارگیری یا تخلیه کامل بار رخ می‌دهد به‌عنوان مشترک اواریا پذیرفته می‌شود. با جدا شدن بار از کشتی، ماجراجویی دریایی مشترک نیز پایان می‌یابد.

۲. خطر مشترک

برای صحبت از مشترک اواریا باید یک خطر مشترک وجود داشته باشد که محموله، کشتی و کرایه را تهدید کند. این خطر باید یک خطر مشترک برای محموله، کشتی و کرایه باشد. وجود خطر نیز ضروری نیست. وجود یک خطر جدی که در هر لحظه ممکن است تأثیر خود را نشان دهد کافی است. به‌عنوان مثال، در صورت عقب‌نشینی آب‌ها، وجود نشانه‌های طوفان شدید، می‌توان از خطر مشترک صحبت کرد. نکته مهم این است که این خطر مشترک باید به حدی باشد که باعث از بین رفتن یا خسارت سنگین به کشتی و محموله شود.

۳. فداکاری غیرعادی

بدون تحمل فداکاری غیرعادی و هزینه‌ها برای نجات کشتی از خطر مشترک، نمی‌توان از مشترک اواریا صحبت کرد. فداکاری و هزینه‌های انجام شده به‌عنوان قاعده باید غیرعادی باشند. این فداکاری‌ها و هزینه‌ها باید متفاوت از هزینه‌هایی باشند که حامل طبق قرارداد کرایه متحمل می‌شود. به‌عنوان مثال، هزینه‌های کشیدن کشتی آسیب دیده به بندر پناه، به‌گل نشاندن کشتی یا انداختن محموله‌ها نمونه‌ای از این موارد است. اما این فداکاری و هزینه باید فقط برای نجات کشتی و محموله از خطر غیرعادی انجام شود. در این زمینه، ریختن آب به انبارها برای خاموش کردن آتش کشتی به منظور جلوگیری از سرایت به کشتی‌های دیگر شامل مشترک اواریا نمی‌شود.

۴. معقول بودن فداکاری

اگر معلوم باشد که اقدام به تدبیری در برابر خطر مشترک موردنظر هیچ نتیجه مفیدی نخواهد داشت یا هیچ فایده‌ای نخواهد داشت، فداکاری و هزینه‌های انجام شده به‌رغم این موضوع به‌عنوان مشترک اواریا پذیرفته نمی‌شوند. در صورتی که تدبیر اعمال شده معقول نباشد، تقسیم صورت نخواهد گرفت.

۵. نتیجه مفید

برای مطالبه هزینه‌های ناشی از مشترک اواریا، باید نتیجه مفیدی حاصل شود. در صورت نبود نتیجه مفید، مشترک اواریا وجود ندارد. اگر کشتی و محموله به‌طور کامل از بین بروند، نمی‌توان از مشترک اواریا صحبت کرد زیرا هیچ یک از ارزش‌های شرکت‌کننده در ماجراجویی دریایی نجات نیافته است. در این صورت، طرفین باید خسارت خود را تحمل کنند. برای نتیجه مفید، باید کشتی یا محموله به‌طور کامل یا جزئی نجات یابند. نجات یکی از این دو طبق قانون A یورک-آنتورپ کافی است.

تقسیم فداکاری‌ها و هزینه‌ها در مشترک اواریا

فداکاری‌ها و هزینه‌هایی که به‌عنوان مشترک اواریا محسوب می‌شوند باید بین کشتی، محموله و کرایه تقسیم شوند. به این تقسیم “دیسپچ” گفته می‌شود. به سندی که شامل حساب‌های مربوط به این تقسیم است، گزارش دیسپچ گفته می‌شود. دیسپچ به طور کلی به معنای محاسبه و گزارش نحوه جبران فداکاری‌های انجام شده برای مشترک اواریا به طرفین ارائه می‌شود.

دیسپچ چیست؟

دیسپچ تصمیم حکمیت نیست بلکه به‌عنوان یک گزارش کارشناسی محسوب می‌شود. اما اگر دیسپچ از طریق داوری تهیه شده باشد، همچنین به‌عنوان تصمیم حکمیت محسوب می‌شود. طبق قانون تجارت ترکیه، مالک کشتی موظف است بدون تأخیر دیسپچ را تهیه کند و در غیر این صورت در برابر هر یک از طرفین مسئول خواهد بود. طرفین مشترک اواریا می‌توانند با توافق دیسپچر را انتخاب کنند. دادگاه نیز می‌تواند دیسپچر را انتخاب کند. وظیفه اصلی دیسپچر تشخیص این است که آیا واقعه به‌عنوان مشترک اواریا محسوب می‌شود یا خیر. گزارش دیسپچ شامل اطلاعاتی در مورد اینکه آیا واقعه به‌عنوان مشترک اواریا محسوب می‌شود یا خیر می‌باشد. اگر واقعه به‌عنوان مشترک اواریا محسوب شود، باید نوع آن را نیز مشخص کند. گزارش دیسپچ شامل گزارش نحوه تقسیم فداکاری‌ها و هزینه‌های ناشی از مشترک اواریا است. بارنامه‌ها و اجاره‌نامه‌ها، گزارش‌های کارشناسی، رسیدهای هزینه به تشخیص اینکه آیا واقعه به‌عنوان مشترک اواریا محسوب می‌شود یا خیر کمک می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد دیسپچ می‌توانید با وکیل حقوق دریایی استانبول مشورت کنید.

هزینه‌ها و خسارات مربوط به مشترک اواریا

هزینه‌ها و خساراتی که نتیجه مستقیم مشترک اواریا هستند، به تقسیم تعلق دارند. انداختن محموله به دریا، خرابی ماشین شناور نتیجه مستقیم مشترک اواریا است. هزینه‌ها و خسارات مربوط به مشترک اواریا برای هر واقعه خاص ارزیابی می‌شود. یکی از رایج‌ترین نمونه‌ها آتش‌سوزی در طول سفر است. فداکاری‌ها و هزینه‌های انجام شده برای خاموش کردن آتش در کشتی به‌عنوان مشترک اواریا پذیرفته می‌شود. اما محصولات سوخته و تلف شده به‌عنوان مشترک اواریا محسوب نمی‌شوند زیرا عنصر فداکاری ارادی فراهم نمی‌شود.

هزینه‌های جایگزین در مشترک اواریا

هزینه‌هایی که برای جلوگیری از هزینه مشترک اواریا به جای آن انجام می‌شود، هزینه جایگزین است. این هزینه‌های جایگزین نیز به تقسیم مشترک اواریا تعلق دارند. به‌عنوان قاعده، هر هزینه اضافی که برای جلوگیری از یک هزینه مشترک اواریا انجام می‌شود، حتی اگر سایر طرفین از این هزینه اضافی بهره‌مند شوند، تا مقدار هزینه جلوگیری شده به تقسیم مشترک اواریا تعلق خواهد گرفت. اما هزینه جایگزین نباید از هزینه مشترک اواریا تجاوز کند. در غیر این صورت، بخش تجاوزی به مشترک اواریا تعلق نخواهد داشت. نمونه بارز هزینه جایگزین، انجام اضافه‌کاری برای کارگران برای کاهش مدت زمان توقف کشتی در بندر پناه در طول تعمیر کشتی است.

مرور زمان در مشترک اواریا

به‌عنوان قاعده، مطالبات مشترک اواریا تحت مدت زمان مرور ۱ سال هستند. مدت زمان مرور از تاریخ رسیدن کشتی به مقصد یا اگر به مقصد نرسیده باشد، از تاریخ رسیدن به بندر پایان سفر آغاز می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مشترک اواریا می‌توانید با ما تماس بگیرید.

نمونه‌های نقل‌قول از تصمیمات دیوان عالی

“در مورد خاص، ثابت شده است که کشتی در راه دچار خرابی غیرقابل تعمیر شده و کاپیتان به طور صحیح مشترک اواریا را اعلام کرده و بلافاصله گزارش دیسپچ دریافت کرده است. طبق مقررات بالا، درخواست وکیل طرف مقابل برای تأیید گزارش دیسپچ در دادگاه و کسب اعتبار حقوقی برای آن، بی‌فایده است زیرا بهره حقوقی ندارد. بهره حقوقی، طبق ماده ۱۱۴/۱-h قانون شماره ۶۱۰۰ شرط دعوی است و در هر مرحله از دادرسی خودبه‌خود مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مورد، درخواست وکیل طرف مقابل برای مطالبه سهم گرامه مشترک اواریا که با گزارش دیسپچ تعیین شده، فاقد بهره حقوقی است و باید رد شود. تصمیم دادگاه در این زمینه نادرست است و باید لغو شود.” دپارتمان یازدهم حقوقی ۲۰۱۶/۱۳۸۱۵ E. ، ۲۰۱۸/۴۸۱۶ K.

مشترک اواریا، در مواد ۱۲۷۲-۱۲۸۵ قانون تجارت ترکیه شماره ۶۱۰۲ تنظیم شده است. طبق این تنظیم، اگر به منظور حفاظت از کشتی، محموله، اشیاء و کرایه‌ای که به طور مشترک در یک ماجراجویی دریایی شرکت دارند و در برابر یک خطر آن‌ها را تهدید می‌کند، هزینه غیرعادی متحمل شود، می‌توان مشترک اواریا را اعلام کرد. پس از اعلام مشترک اواریا، مالک کشتی موظف است بلافاصله دیسپچ را تهیه کند. برای تأیید گزارش دیسپچ یا اعتراض به حساب به دادگاه مراجعه می‌شود. دادگاه همه طرفین را به جلسه دادرسی دعوت می‌کند. اعتراض به گزارش دیسپچ باید حداکثر در جلسه اول مطرح شود. در صورت عدم اعتراض به گزارش دیسپچ یا عدم پذیرش اعتراض، تأیید گزارش دیسپچ صادر می‌شود. گزارش دیسپچ تأیید شده توسط دادگاه به عنوان یک تصمیم الزام‌آور حقوقی محسوب می‌شود. گزارش دیسپچ به‌عنوان تصمیم الزام‌آور مستقیماً قابل اجرا است.” دپارتمان یازدهم حقوقی ۲۰۱۸/۴۶۸۵ E. ، ۲۰۲۰/۳۲۱۱ K.

“شرایط کلوز زیان کامل در بیمه‌نامه در صورت زیان کامل محموله اعمال می‌شود. … پس از خاموش کردن آتش در کشتی و تکمیل تعمیرات کشتی در ۱۸/۰۵/۲۰۰۶ و آغاز سفر، بیمه‌گذار برای تحویل محموله به بیمه‌گذار ۱۰۸,۹۰۶.۸۰ دلار تضمین داد. ادعای پرداخت سهم گرامه مشترک اواریا که شامل پوشش بیمه نمی‌شود، به‌عنوان بی‌اساس بودن ثروت قابل مطالبه است و نمی‌توان پرداخت انجام شده توسط شرکت بیمه را به‌عنوان پرداخت غیرقانونی تلقی کرد. زیرا به‌اندازه مبلغ پرداخت شده، بدهی بیمه‌گذار کاهش یافته و در اموال وی کاهشی رخ نداده و بی‌اساس بودن ثروت اثبات شده است. با پذیرش ادعا، حکم به پرداخت ۵۷,۲۴۰.۸۰ دلار معادل ۹۰,۸۷۵.۶۱ لیر ترکیه به نرخ روز پرداخت به بیمه‌گذار صادر شده است.” دپارتمان یازدهم حقوقی ۲۰۱۵/۱۴۸۶۱ E. ، ۲۰۱۷/۳۷۱۲ K.

برای کمک یا مشاوره بیشتر در این زمینه، لطفاً با ما تماس بگیرید

 

میانگین عمومی در حقوق ترکیه چیست

 

Yazıyı paylaşın: