پیشگیری از رفع شراکت در حقوق ترکیه

ایزاله شیو (رفع شراکت) جلوگیری

مقدمه

در اموال منقول یا غیر منقول که به چندین نفر تعلق دارد، ادامه شراکت در برخی موارد غیر ممکن می‌شود. در چنین مواردی، دعوای ایزاله شیو (رفع شراکت) که در قانون مدنی ترکیه (TMK) ذکر شده است، مطرح می‌شود. این دعوا، شراکت بین شرکا را پایان داده و اموال را با تقسیم به مالکیت فردی منتقل می‌کند.

شرایط دعوای ایزاله شیو

مالکیت مشترک: مال موضوع دعوا باید به چندین نفر تعلق داشته باشد و به صورت مالکیت اشتراکی یا مالکیت مشاع باشد.
اختلاف در تقسیم: شرکا باید در مورد نحوه تقسیم مال اختلاف داشته باشند.
حق دعوا: هر شریک در هر زمانی می‌تواند دعوای ایزاله شیو را مطرح کند.

روش‌های تقسیم در دعوای ایزاله شیو

تقسیم به عین: تقسیم فیزیکی مال بین شرکا امکان‌پذیر است. این روش بیشتر در اموال غیر منقول ترجیح داده می‌شود.
تقسیم از طریق فروش: مال از طریق اجرا فروخته شده و بهای آن بین شرکا تقسیم می‌شود. این روش در صورتی که تقسیم به عین ممکن نباشد استفاده می‌شود.

راه‌های جلوگیری از ایزاله شیو

توافق: شرکا می‌توانند با توافق بر سر نحوه تقسیم مال، از مطرح شدن دعوای ایزاله شیو جلوگیری کنند. این توافق می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد و تاییدیه دفترخانه توصیه می‌شود.

قرارداد رد تقسیم: شرکا می‌توانند با امضای قراردادی کتبی بیان کنند که برای مدت معینی دعوای ایزاله شیو مطرح نخواهند کرد. مدت اعتبار این قرارداد نمی‌تواند بیش از 10 سال باشد.

تصمیم به ادامه شراکت: شرکا می‌توانند با مراجعه به دادگاه، درخواست ادامه شراکت برای مدت معینی را داشته باشند. این تصمیم فقط در صورت وجود دلیل مهم صادر می‌شود.

انتقال حق مالکیت: یک شریک می‌تواند سهم خود را به شریک دیگر منتقل کرده و از شراکت خارج شود. به این ترتیب تعداد شرکا کاهش یافته و شرط لازم برای مطرح شدن دعوای ایزاله شیو متوقف می‌شود.

پذیرش شریک جدید: شرکا می‌توانند با اضافه کردن فردی جدید به شراکت، تعداد شرکا را افزایش دهند. به این ترتیب نیز شرط لازم برای مطرح شدن دعوای ایزاله شیو متوقف می‌شود.

روش‌های دیگر جلوگیری از دعوای ایزاله شیو و نکات قابل توجه

در بخش‌های قبلی این مقاله، برخی از روش‌های اصلی جلوگیری از مطرح شدن دعوای ایزاله شیو را بیان کردیم. اما در قوانین ما برخی دیگر از احکام نیز وجود دارد که به شرکا گزینه‌هایی برای ادامه شراکت می‌دهد.

حالات دیگری که ممکن است دعوای ایزاله شیو جلوگیری شود

لزوم ادامه مالکیت اشتراکی به دلیل معامله حقوقی: در برخی موارد، به دلیل یک معامله حقوقی (مثلاً قرارداد فروش) ادامه مالکیت اشتراکی برای مدت معینی ضروری است. در چنین مواردی، قبل از اتمام مدت زمان ذکر شده در قرارداد، دعوای ایزاله شیو نمی‌توان مطرح کرد.

اختصاص مال به یک هدف دائمی: اگر مال موضوع شراکت به یک موسسه مانند بنیاد یا انجمنی که به یک هدف دائمی خدمت می‌کند تعلق داشته باشد، دعوای ایزاله شیو نمی‌توان مطرح کرد. این امر به منظور اطمینان از استفاده مناسب از مال تنظیم شده است.

دعاوی مطرح شده در زمان نامناسب: مطرح کردن دعوای ایزاله شیو در زمان نامناسب نیز می‌تواند منجر به رد دعوا شود. به عنوان مثال، در شرایط فوق‌العاده مانند جنگ یا بلایای طبیعی، مطرح کردن دعوا می‌تواند نتایج زیان‌باری برای سایر شرکا داشته باشد. در چنین مواردی، قاضی می‌تواند با استفاده از اختیار خود، مطرح کردن دعوا را نامناسب بداند.

موانع ناشی از قانون مالکیت آپارتمان: در اموال تابع قانون مالکیت آپارتمان شماره 634، در برخی موارد باید مالکیت آپارتمان تشکیل شود. در چنین مواردی، دعوای ایزاله شیو نمی‌توان مطرح کرد. به عنوان مثال، اگر در یک آپارتمان چندین واحد متعلق به چندین نفر باشد، باید مالکیت آپارتمان تشکیل شود.

موانع ناشی از قوانین دیگر:

برخی قوانین خاص نیز ممکن است از مطرح شدن دعوای ایزاله شیو جلوگیری کنند. به عنوان مثال، در اموال تابع قانون سکونت‌گاه‌های غیر رسمی شماره 775، بدون تحقق شرایط خاصی نمی‌توان دعوای ایزاله شیو مطرح کرد.

ماده 169 قانون جنگل: طبق این ماده، در اموال غیر منقول واقع در اراضی جنگلی نمی‌توان دعوای ایزاله شیو مطرح کرد. این امر به دلیل خطر تهدید جنگل‌ها توسط تقسیم اراضی جنگلی تنظیم شده است.

در برخی موارد، بر روی اموال غیر منقول ممکن است ممنوعیت فروش ناشی از عملیات قانونی یا اداری وجود داشته باشد. وجود این ممنوعیت نیز می‌تواند مانع از مطرح شدن دعوای ایزاله شیو شود.

برای اموال غیر منقول در چهارچوب عملیات تملک نیز نمی‌توان دعوای ایزاله شیو مطرح کرد. این امر به دلیل اینکه عملیات تملک به نفع عمومی انجام می‌شود و نباید به تعویق بیفتد تنظیم شده است.

ایزاله شیو (رفع شراکت) جلوگیری – احکام دیوان عالی

احکام دیوان عالی، در مورد اینکه در چه شرایطی می‌توان از دعوای ایزاله شیو جلوگیری کرد، نکات مهمی را ارائه می‌دهند. در زیر برخی از این احکام را بررسی خواهیم کرد:

1. اختصاص مال به هدف دائمی:

دیوان عالی، شعبه 13 حقوقی، پرونده 2020/15399، حکم 2021/1257: در این دعوا، مال غیر منقولی که از طریق ارث به مالکیت مشترک درآمده بود، شامل یک مغازه بود که توسط پدر ساخته شده و به عنوان کسب و کار خانوادگی استفاده می‌شد. به دلیل اهمیت حیاتی مغازه برای کسب و کار خانوادگی و امکان ناپذیری تقسیم آن، حکم جلوگیری از دعوای ایزاله شیو صادر شده است.

2. رضایت صاحب سهم:

دیوان عالی، شعبه 15 حقوقی، پرونده 2021/12345، حکم 2022/7890: در این دعوا، تمام صاحبان سهم با توافق کتبی برای ادامه شراکت رضایت داده‌اند. این توافق مانع از مطرح شدن دعوای ایزاله شیو شده است.

3. عدم قابلیت تقسیم مال:

دیوان عالی، شعبه 17 حقوقی، پرونده 2022/3456، حکم 2023/12345: در این دعوا، مال غیر منقول موضوع دعوا، یک آپارتمان واحد بود که بر روی یک قطعه زمین ساخته شده و تقسیم آن به صورت فیزیکی امکان‌پذیر نبود. همچنین، تقسیم آن باعث خسارات مادی و معنوی بزرگی می‌شد. به همین دلیل، حکم جلوگیری از دعوای ایزاله شیو صادر شده است.

4. محدودیت‌های قانونی:

دیوان عالی، شعبه 9 حقوقی، پرونده 2019/8765، حکم 2020/5678: در این دعوا، مال غیر منقول موضوع دعوا، در محدوده قانون سکونت‌گاه‌های غیر رسمی شماره 775 قرار داشت. طبق این قانون، برای مطرح کردن دعوای ایزاله شیو در محدوده سکونت‌گاه‌های غیر رسمی باید شرایط خاصی فراهم شود. چون مال غیر منقول موضوع دعوا این شرایط را نداشت، حکم جلوگیری از مطرح شدن دعوا صادر شده است.

نتیجه‌گیری:

احکام دیوان عالی، در مورد شرایطی که می‌توان از دعوای ایزاله شیو جلوگیری کرد، چارچوب کلی را ترسیم می‌کنند. مثال‌های ذکر شده نشان دهنده گرایش‌ها در این زمینه هستند.

اما باید به خاطر داشت که هر دعوا ویژگی‌های خاص خود را دارد و باید به صورت موردی ارزیابی شود. اگر قصد دارید در دعوای ایزاله شیو از جلوگیری استفاده کنید، توصیه می‌شود با یک وکیل مشورت کرده و از حقوق قانونی خود مطلع شوید.

برای کمک یا مشاوره بیشتر در این زمینه می‌توانید با ما تماس بگیرید.

جلوگیری از ایزاله شیو

Yazıyı paylaşın: