چگونه می‌توان برای بیمار آلزایمر در ترکیه قیم تعیین کرد؟

تعیین قیّم برای بیمار آلزایمر چگونه انجام می‌شود؟

بیماری آلزایمر، یک بیماری نورودژنراتیو است که باعث تخریب پیشرونده حافظه، تفکر و رفتار می‌شود. این وضعیت ممکن است انجام کارهای شخصی و تصمیم‌گیری‌های مستقل را برای فرد مبتلا به آلزایمر دشوار کند.

در ترکیه، ممکن است برای مراقبت و حمایت از یک بیمار آلزایمر نیاز به تعیین یک قیّم باشد. قیّم به عنوان نماینده قانونی بیمار عمل می‌کند و تصمیمات را به نمایندگی از او می‌گیرد.

برای تعیین قیّم:

درخواست به دادگاه حقوق صلح: نزدیکان بیمار آلزایمر یا فردی که می‌خواهد وظیفه قیّمی را برعهده بگیرد، با یک درخواست به دادگاه حقوق صلح محل اقامت خود مراجعه می‌کنند. در این درخواست، اطلاعات هویتی بیمار، تشخیص بیماری آلزایمر و دلیل نیاز به قیّمی ذکر می‌شود.

مدارک لازم: علاوه بر درخواست، باید گزارش تشخیصی بیماری آلزایمر از یک بیمارستان دولتی کامل و همچنین مدارک شناسایی و نمونه ثبت احوال فردی که می‌خواهد قیّم شود ارائه گردد.

بررسی دادگاه: دادگاه پس از بررسی درخواست و مدارک ارائه شده، در صورت نیاز ممکن است یک کمیسیون پزشکی برای ارزیابی وضعیت پزشکی بیمار تعیین کند. دادگاه بر اساس گزارش کمیسیون پزشکی درباره تعیین قیّم تصمیم می‌گیرد.

تعیین قیّم: دادگاه پس از تصمیم به تعیین قیّم، شخصی را که قیّم خواهد بود مشخص می‌کند. قیّم می‌تواند یکی از بستگان بیمار یا وکیلی با تجربه در این زمینه باشد. قیّم باید منافع بیمار را رعایت کرده و تصمیمات درستی به نمایندگی از او بگیرد.

بعد از تعیین قیّم:

حساب قیمومیت: قیّم به نمایندگی از بیمار یک حساب قیمومیت باز می‌کند و تمام درآمدها و هزینه‌های بیمار از این حساب پیگیری می‌شود.
گزارش‌دهی منظم: قیّم باید به طور منظم به دادگاه درباره وضعیت و شرایط مالی بیمار گزارش دهد.
حساب‌دادن: قیّم در پایان وظیفه قیمومیت باید به دادگاه حساب دهد.

نکات مهم درباره تعیین قیّم برای بیمار آلزایمر:

تعیین قیّم نباید برخلاف اراده بیمار باشد.
قیّم باید منافع بیمار را رعایت کرده و تصمیمات درستی به نمایندگی از او بگیرد.
قیّم در پایان وظیفه قیمومیت باید به دادگاه حساب دهد.

پایه قانونی تعیین قیّم برای بیمار آلزایمر

قانون مدنی جمهوری ترکیه در ماده 405، اصول اساسی تعیین قیّم برای افرادی که به دلیل بیماری ذهنی یا سایر دلایل قادر به انجام کارهای خود نیستند را تنظیم می‌کند. بر اساس این ماده، “برای افرادی که به دلیل بیماری ذهنی یا سایر دلایل قادر به انجام کارهای خود نیستند، توسط قاضی قیّم تعیین می‌شود.”

شرایط لازم برای شخصی که به عنوان قیّم تعیین می‌شود

شرایط لازم برای شخصی که به عنوان قیّم تعیین می‌شود به شرح زیر است:

کاملاً واجد شرایط بودن: شخصی که قیّم می‌شود باید بالای 18 سال، سلامت روانی داشته باشد و قادر به انجام کارهای خود باشد.

عدم وجود مانع قانونی: شخصی که قیّم می‌شود نباید دارای مانع قانونی برای این کار باشد. به عنوان مثال، افرادی که به جرم قتل عمد یا کلاهبرداری محکوم شده‌اند نمی‌توانند قیّم شوند.

قابل اعتماد بودن: شخصی که قیّم می‌شود باید فردی صادق و قابل اعتماد باشد.

علاقه و احترام به بیمار: شخصی که قیّم می‌شود باید بیمار آلزایمر را دوست داشته و به او احترام بگذارد.

تمایل به رعایت منافع بیمار: شخصی که قیّم می‌شود باید تمایل به رعایت منافع بیمار و اتخاذ تصمیمات درست به نمایندگی از او داشته باشد.

مدت زمان قیمومیت چقدر است؟

مدت زمان قیمومیت تعیین شده برای بیمار آلزایمر دو سال است. هر دو سال یک بار درخواست قیمومیت تجدید می‌شود. بعد از چهار سال، قیّم تعیین شده می‌تواند قیمومیت خود را خاتمه دهد.

آیا قیّم تعیین شده برای بیمار آلزایمر می‌تواند درخواست هزینه کند؟

اگر درصد ناتوانی بیماری آلزایمر %90 یا بیشتر باشد، شخص به عنوان بیمار دمانس شدید در نظر گرفته می‌شود و قیّمی که تعیین می‌شود می‌تواند درخواست هزینه نگهداری کند. اما بدون درخواست هرگونه هزینه نیز می‌تواند وظیفه قیومیت خود را انجام دهد.

گزارش پزشکی برای تعیین قیّم برای بیمار آلزایمر

برای تعیین قیّم برای بیمار آلزایمر، باید گزارشی از یک پزشک متخصص که وضعیت پزشکی بیمار را تأیید می‌کند، ارائه شود. این گزارش در تصمیم‌گیری دادگاه برای تعیین قیّم نقش مهمی دارد.

برای تعیین قیّم برای فرد مبتلا به بیماری آلزایمر، باید درصد ناتوانی در گزارش پزشکی %40 یا بیشتر باشد.

اطلاعات مورد نیاز در گزارش پزشکی:

نام و نام خانوادگی بیمار:
تاریخ تولد:
شماره شناسنامه:
تاریخ معاینه:
نام و نام خانوادگی پزشک معاینه کننده:
سابقه بیماری بیمار: اطلاعاتی در مورد اینکه از چه زمانی بیمار به بیماری آلزایمر مبتلا شده، سیر بیماری و وضعیت فعلی بیمار.
یافته‌های معاینه جسمی: وضعیت کلی سلامت بیمار، یافته‌های معاینه عصبی و نتایج تست‌های عملکرد شناختی.
تشخیص: تشخیص قطعی بیمار و مرحله بیماری.
اطلاعات درمانی: داروها و سایر درمان‌هایی که بیمار در حال حاضر دریافت می‌کند.
توانایی بیمار در انجام فعالیت‌های روزانه (GYA): توانایی بیمار در انجام فعالیت‌های روزانه مانند تغذیه، لباس پوشیدن، استحمام، رفع نیاز به توالت، انجام کارهای خانه و غیره.
وضعیت شناختی بیمار: میزان تخریب حافظه، توجه، زبان، قضاوت و حل مسائل شناختی بیمار.
وضعیت رفتاری و روانی بیمار: وضعیت روانی بیمار، الگوی خواب، بی‌اشتهایی، تهاجم، توهمات و سایر مشکلات رفتاری و روانی.
نظر پزشک: نظر پزشک در مورد نیاز به تعیین قیّم برای بیمار.

برای تنظیم گزارش پزشکی:

بیمار باید توسط یک متخصص اعصاب معاینه شود تا اطمینان حاصل شود که مبتلا به بیماری آلزایمر است.
متخصص اعصاب با ارزیابی سابقه پزشکی بیمار، یافته‌های معاینه جسمی و نتایج تست‌های عملکرد شناختی، تشخیص را انجام می‌دهد.
پس از تشخیص، متخصص اعصاب یک گزارش پزشکی تنظیم می‌کند.
گزارش پزشکی باید توسط یک موسسه رسمی تنظیم شده و مهر و امضای پزشک را داشته باشد.

نکات مهم:

گزارش پزشکی به تنهایی برای تعیین قیّم کافی نیست. دادگاه قبل از تصمیم به تعیین قیّم، سایر مدارک را نیز بررسی خواهد کرد.
به‌روزرسانی گزارش پزشکی اهمیت دارد. اگر از تاریخ تنظیم گزارش بیش از 6 ماه گذشته باشد، دادگاه ممکن است یک گزارش پزشکی جدید درخواست کند.

مثال‌هایی از تعیین قیّم برای بیمار آلزایمر

در زیر چند مثال درباره تعیین قیّم برای بیمار آلزایمر آورده شده است:

مثال 1:

آقای احمد، 80 ساله، در سال‌های اخیر دچار از دست دادن حافظه و کاهش عملکرد شناختی شده است. او دیگر نمی‌تواند به تنهایی تغذیه کند، لباس بپوشد و استحمام کند. خانواده او نیز در مراقبت از او مشکل دارند. در این وضعیت، می‌توان برای محدود کردن صلاحیت قانونی احمد و تعیین قیّم به دادگاه مراجعه کرد. دادگاه با بررسی گزارش پزشکی احمد و اظهارات اعضای خانواده او، ممکن است تصمیم به تعیین قیّم بگیرد. قیّم می‌تواند به مراقبت روزانه و حفاظت از احمد بپردازد، دارایی‌های او را مدیریت کند و تصمیمات پزشکی بگیرد.

مثال 2:

خانم آیشه، 75 ساله، به دلیل بیماری آلزایمر قادر به انجام امور قانونی نیست. او نمی‌تواند پول خود را از بانک برداشت کند یا اموال غیرمنقول خود را بفروشد. در این وضعیت، نیاز است که برای انجام امور قانونی آیشه یک قیّم تعیین شود. دادگاه با بررسی گزارش پزشکی آیشه و اظهارات اعضای خانواده او، ممکن است تصمیم به تعیین قیّم بگیرد. قیّم می‌تواند به نمایندگی از آیشه امور قانونی را انجام دهد، پول او را در بانک مدیریت کند و اموال غیرمنقول او را بفروشد.

مثال 3:

آقای محمد، 65 ساله، به دلیل بیماری آلزایمر صلاحیت قانونی خود را از دست داده و یک قیّم برای او تعیین شده است. قیّم شروع به سوءاستفاده از دارایی‌های محمد کرده است. در این وضعیت، اعضای دیگر خانواده محمد می‌توانند علیه قیّم شکایت کنند و درخواست عزل قیّم را داشته باشند. دادگاه با بررسی مدارک مربوط به پرونده تصمیم خواهد گرفت که آیا قیّم باید عزل شود یا خیر.

برخی از احکام دادگاه درباره تعیین قیّم برای بیمار آلزایمر


(…) خواهان در دادخواست خود ذکر کرده که مادرش … بیمار آلزایمر است و به محیط اطراف آسیب می‌رساند و بر اساس ماده 405 قانون مدنی ترکیه درخواست تعیین قیّم کرده است؛ دادگاه پس از بررسی گزارش کمیسیون پزشکی، به تعیین قیّم تصمیم گرفته و حکم توسط خواهان مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است.

با بررسی اطلاعات و مدارک موجود در پرونده؛ در گزارش کمیسیون پزشکی بیمارستان دولتی … مورخ 10.03.2015 که به عنوان مبنای تصمیم به تعیین قیّم قرار گرفته، علائم دمانس و سندرم دمانسی یافته شده اما نظری در مورد تعیین قیّم ارائه نشده و گزارش برای صدور حکم مناسب نیست.

با در نظر گرفتن ادعاهای خواهان، باید فرد محدودشده به همراه پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شود و با توجه به علائم دمانس و سندرم دمانسی در گزارش، در مورد نیاز به تعیین قیّم گزارش گرفته شود و بر اساس نتیجه تصمیم‌گیری شود، در حالی که با تحقیقات ناکافی و بررسی ناقص تصمیم به تعیین قیّم برای بیمار آلزایمر … توسط دخترش … درست به نظر نمی‌رسد.(…)


(…) دادگاه در گزارش کمیسیون پزشکی بیمارستان آموزشی و پژوهشی حیدرپاشا نمونه مورخ 25/01/2013 شماره 297 به منظور بررسی وضعیت سلامتی؛ بیان کرده که با وجود سن بالای فرد محدودشده، او از نتایج و عواقب کارهای خود آگاه است و بیماری ذهنی و ضعف شناسایی نشده و نیاز به تعیین قیّم نیست، او صلاحیت قانونی دارد.

پس از تصمیم به ارجاع پرونده توسط شعبه در تاریخ 25.11.2013، گزارش‌های اپیکریز بیمار و فرم‌های معاینه بیمار ارائه شده توسط خواهان به دادگاه؛ مشخص می‌کند که ش.. م.. دارای اختلال شناختی خفیف، دمانس؛ آلزایمر با شروع زودرس و زوال عقل است.

با توجه به تناقض در گزارش‌های موجود در پرونده ش.. م..، برای رفع این تناقض، پرونده همراه با مدارک قبلی بیمارستان و اسناد درمانی به کمیسیون تخصصی مربوطه سازمان پزشکی قانونی ارجاع شود و پس از معاینه و ارزیابی با توجه به ماده 405 قانون مدنی ترکیه، مشخص شود که آیا دلیلی برای محدودیت قانونی وجود دارد یا خیر و بر اساس نتیجه تصمیم‌گیری شود، در حالی که با بررسی ناقص تصمیم به رد دعوا درست به نظر نمی‌رسد.(…)


برای دریافت کمک یا مشاوره بیشتر با ما تماس بگیرید ارتباط با ما.

تعیین قیّم برای بیمار آلزایمر

Yazıyı paylaşın: