گواهی وراثت در قانون ترکیه چیست و چگونه دریافت می شود؟

گواهی ارث چیست؟

گواهی ارث یا به نام دیگر تصدیق وراثت، سند رسمی است که به ورثه قانونی، ورثه منصوب و طلبکاران وصیت نشان می‌دهد که آنها به عنوان وارث شناخته می‌شوند. به لطف تصدیق وراثت، هم تمامی ورثه به طور علنی وارث بودن خود را اثبات می‌کنند و هم اگر یکی از ورثه به صفت وراثت دیگری اعتراض داشته باشد، هشدار داده می‌شود یا در دعاوی که قصد دارند علیه آنها مطرح کنند، مدرک ملموسی برای اعتراض به اعتبار وراثت به دست می‌آورند.

گواهی ارث از کجا دریافت می‌شود؟

گواهی ارث با درخواست هر فرد ذی‌نفع توسط دادگاه‌های صلح حقوقی و دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود. دادگاه یا دفتر اسناد رسمی می‌تواند با درخواست فرد ذی‌نفع، سوابق ثبت احوال متوفی را درخواست کند. پس از انجام بررسی‌های لازم، گواهی ارث را به طرف درخواست‌کننده صادر خواهد کرد. در برخی موارد، درخواست گواهی ارث در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود.

این موارد عبارتند از:

  • نیاز به تحقیقات بیشتر
  • نیاز به رسیدگی قضایی برای صدور گواهی ارث
  • درخواست گواهی ارث توسط افراد خارجی، حالت مفقودی

چه کسانی می‌توانند گواهی ارث را درخواست کنند؟

گواهی ارث را وراث قانونی، ورثه منصوب و طلبکاران وصیت می‌توانند درخواست کنند. این افراد می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق دادگاه صلح حقوقی یا دفاتر اسناد رسمی ارائه دهند.

در صورتی که متوفی بدهکار باشد، طلبکاران نیز می‌توانند با استفاده از اختیار دریافت گواهی ارث از دفتر اجرایی، درخواست گواهی ارث کنند.

ابطال گواهی ارث

در صورت درخواست ذی‌نفعان، ممکن است در گواهی ارث صادره از دادگاه صلح حقوقی یا دفاتر اسناد رسمی اشتباهاتی از قبیل نادرست بودن تعداد وراث، اشتباه در نمایش وراث یا اشتباه در سهم وراث وجود داشته باشد. اشتباهات موجود در گواهی ارث باید در دادگاه اثبات شود. در غیر این صورت، دادگاه آن را صحیح می‌پذیرد.

برای ابطال گواهی ارث هیچ مهلت زمانی خاصی پیش‌بینی نشده است. یعنی هر زمانی که گواهی ارث نامعتبر باشد، می‌توان به آن اعتراض کرد.

دفتر حقوقی وکالت اوزان سویلو در زمینه حقوق ارث به افراد مشاوره حقوقی ارائه می‌دهد و در زمینه دریافت یا ابطال گواهی ارث به موکلان خود خدمات می‌دهد.

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی ارث، می‌توانید از طریق صفحه تماس ما با ما در ارتباط باشید

Yazıyı paylaşın: