Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

i
  /  MEDENİ HUKUK ÇALIŞMA ALANI

Medeni Hukuk Avukatı

Medeni hukuk (avukatı), bireylerin, devlet kurumlarının ve özel veya sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle etkileşimlerinde hak ve sorumluluklarını tanımlar. Bir medeni hukuk hakkının veya yükümlülüğünün ihlali genellikle cezai süreçlere ve yaptırımlara yol açmaz. Bu nedenle Medeni Kanun kişilik haklarından tutun da kişinin vefatından sonraki süreçte mirasçıların nasıl bir yol izleyeceği, mirası nasıl paylaşacakları konusunda da düzenlemeler getirmektedir. Kanun, düzenlemelerle kişilere hak ve sorumluluklar yüklemektedir.

Medeni Hukuk, geniş bir hukuk dalı olmakla birlikte içerisinde Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku ve Eşya Hukukunu barındırır. Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu, Medeni Hukukun bu alt dallarından doğabilecek her türlü uyuşmazlık konusunda müvekkillerine hukuki danışmanlık vermekte ve dava süreçlerini yürütmektedir. Ancak kişilerin kendilerine çoğu zaman sıkı sıkıya bağlı olan haklarını korumak ve oluşabilecek zararlara karşı hukuki danışmanlık almaları çok önemlidir. Öte yandan Medeni hukukun başlıca uyuşmazlık konuları Aile Hukuku alanına giren Boşanma ve Boşanmadan Kaynaklanan Davalar ve Miras Hukuku kapsamına giren davalardır. Diğer alanlar da aynı derecede önem arz eder fakat sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlıklar bu alanda belirmektedir.

Büromuz Medeni Hukuk alanında başlıca şu davalar ile ilgilenmektedir. Her şeyden önce sayılan bu davaların dışında da büromuz Medeni Kanun’dan kaynaklanmış her türlü ihtilaf çözümünde uzman bir ekiple çalışmaktadır. Örneğin aşağıda bahsedilen davalar uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve kişilerin daha çok uyuşmazlık yaşadığı davalardır.

Aile Hukukundan Kaynaklanan Davalar

medeni hukuk çalışma alanaları

Kişiler Hukukundan Kaynaklanan Davalar

Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar

  • Miras Paylaşımı Davası
  • Mirasta Tenkis Davası
  • Mirasta Denkleştirme Davası
  • Ortaklığın Giderilmesi Davası
  • Reddi Miras Davası
  • Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
  • Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası
  • Mirasta İstihkak Davası
  • Vasiyetname Hazırlanması
  • Vasiyetnamenin İptali Davası

Medeni Hukuk hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Ozan Soylu Avukatlık Bürosu, vekil ile müvekkil arasındaki ilişkide her türlü bilginin mahremiyeti, devamında ise özenli olarak saklanması gerektiğine inanmakta ve güven ilişkisi çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir.