AVUKAT OZAN SOYLU 

Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu’nun merkezi İstanbul'dadır ve Türkiye'nin birçok büyük şehrinde alanlarında uzmanlaşmış ve ekibimize destek sağlayan avukatlarımız bulunmaktadır. Bu durum da bizim tüm ülkede aktif ve etkin olmamızı sağlar. Ayrıca müvekkillerimize eksiksiz hizmet verebilmek için alanında uzman çeşitli akademisyenler ve mali müşavirlerle de yakın iş birliği içerisindeyiz.

Hukuk, niteliği gereği yorumlayan ve uygulayanlardan tarafından dikkat ve özenin en iyi şekilde gösterilmesi gereken alanlardan biridir. Büromuz, bu ilkeler çerçevesinde müvekkillerinin hassasiyetlerini, gizliliklerini ve elde ettiği ve edeceği haklarını azami derecede korumaktadır. Güncel hukukun geleneksel hukuk ilkelerine dikkat edilerek müvekkil açısından en faydalı şekilde uygulanması, süreçle ilgili müvekkilin aydınlatılması ve şeffaflık bizim için önemlidir. Sitemiz aracılığıyla hukuki danışmanlık ihtiyacı olan, kişilere makalelerimiz ile bilgi vermekteyiz.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • Medeni hukuktan kaynaklanan davalar olmak üzere; boşanma davası ve boşanmanın sonucunda ortaya çıkan iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, velayet davası ve mal rejiminden kaynaklanan davalar
 • Soybağıyla ilgili olmak üzere; soybağının reddi davası, babalık davası ve tanıma işlemi
 • Nüfusla ilgili olmak üzere; İsim ve Soyisim Değişikliği davası, Yaş Küçültme Davası, Yaş büyütme davası ve diğer nüfus davaları
 • Ceza Hukuku alanına giren ve suç konusunu oluşturan soruşturma ve kovuşturma konusu yapılan tüm savcılık işlemleri ve ceza davaları
 • Tazminat hukuku alanına giren, haksız bir eylemden kaynaklanan ve sonucunda kişide mağduriyet oluşturan ve tazminat gerektiren haller
 • Miras hukukundan kaynaklanan; mirasın paylaşılması, mirasta mal paylaşılması, ortaklığın giderilmesi, tenkis davası, denkleştirme davası
 • İcra ve İflas Hukuku alanına giren; alacak, kambiyo senedi ve diğer kıymetli evrakların icra kanalıyla takip edilmesi,
 • Gayrimenkul Hukukundan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları başta olmak üzere diğer taşınmaz davaları

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Bireyler ve şirketler, teknolojinin, ekonominin ve diğer alanlarının gelişmesiyle birlikte daha çok işlem ve hukuksal işlem gerçekleştirmeye ve kendilerini uyuşmazlık içerisinde bulur hale gelmişlerdir. Bu durum bazen kişinin ya da şirketlerin ticari hayatlarına devam ederken ve işlemlerini gerçekleştirirken de ortaya çıkmaktadır. Her vatandaş ya da her şirket yaptığı işlemlerin hukuksal zeminde nasıl bir etki yapacağını bilmek ve öğrenmek durumundadır. Süreçlerin takip edilmesi, başarıyla sonlandırılması gerekmektedir. Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu, alanında uzman avukatlar ile takibi gereken hususlar, uyuşmazlıklar ile ilgili olarak kişilere ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

MAKALELER

 • Sınır Dışı Etme (Deport) Kararı ve İtiraz Yolu

  Sınır Dışı Etme (Deport) Kararı ve İtiraz Yolu

  Devamı
 • İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

  Devamı
 • Limited Şirket Nedir?

  Limited Şirket Nedir?

  Devamı
 • Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

  Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

  Devamı
 • Mirasçılık Belgesi Nedir? Nereden Alınır?

  Mirasçılık Belgesi Nedir? Nereden Alınır?

  Devamı
 • Vasiyetname ve Vasiyetname Düzenlenmesi

  Vasiyetname ve Vasiyetname Düzenlenmesi

  Devamı
 • Evliliğin İptali (Butlan) Davası ve Şartları

  Evliliğin İptali (Butlan) Davası ve Şartları

  Devamı
 • Malpraktis Nedir?

  Malpraktis Nedir?

  Devamı

Hızlı İletişim