Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

i
  /  MİRAS HUKUKU ÇALIŞMA ALANI

Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku (Avukatı) konusunu ölen kişinin malvarlığın geleceği ve kaderi oluşturmaktadır. Miras, yalnızca gerçek kişinin ölümü halinde söz konusudur. Ayrıca ölümle benzer sonuçları doğuran gaiplik kararı verilmesi ya da ölüm karinesiyle söz konusu olabilmektedir. Tüzel kişiler için ölümden bahsedilemez dolayısıyla bunlar mirasbırakan olamazlar. Buna karşılık olarak mirasçı sıfatına sahip olabilirler. Tüzel kişiler içinde yer alan kamu tüzel kişisi olan devlet yasal mirasçı sıfatına sahiptir.

miras hukuku çalışma alanları

Mirasçılar, mirasbırakanın ölümünden önce miras paylarına ilişkin mirası bırakacak olanın rızası olmaksızın işlem yapamazlar. Mirasın açılmasından önce mirasçının, haklarını diğer mirasçılarla ya da üçüncü kişilerle yükümlülük altına sokan sözleşmeler yapamaz. Yapması halinde bunlar geçersiz sayılacaktır.

MİRAS PAYLAŞIMI

Mirasçılardan her biri kanun emretmedikçe ya da arada söz konusu bir sözleşme olmadıkça her zaman miras paylaşımı talebinde bulunabilirler. Miras paylaşımına söz konusu olan malların bölünebilme imkanı varsa aynen taksim yoluyla, mümkün değilse satış suretiyle miras paylaşımı yapılmasını isteyebilirler. Mirasbırakan ölmeden önce herhangi bir işlemle atanmış mirasçılar bırakmadıysa yasal miras paylaşımı söz konusu olacaktır. Miras paylaşımı yapılırken hakim terekenin tamamını göz önünde bulundurarak her bir mirasçı için eşit şekilde miras paylaşımı yapacaktır.

MİRASÇILIK BELGESİ

Mirasçılık belgesi; başvuraları üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenen mirasçılara, noter ya da Sulh Hukuk Mahkemesince verilnen bir belgedir. Diğer adıyla veraset ilamıdır.

Mirasçılık belgesi, mirasbırakanla mevcut kayıtlara göre herhangi bir hısımlık ilişkisi olmayan kişilere verilmez. Yanlışlık olduğu iddia ediliyorsa bununla ilgili düzeltmenin yapılıp sonradan talep edilmelidir. Mirasçılık belgesi, mirasçının mirasçılık sıfatının ispat edilmesini sağlar. Bu belgeye ile mirasçı, tereke üzerinde tasarruf etme hakkına sahiptir. Mirasçılık belgesinde tüm mirasçıların gösterilmesi gereklidir. Bu mirasçıların miras paylarının da gösterilmesi zorunluluğu olmamasına rağmen payların da gösterilmesi faydalı olacaktır.

EŞİN YASAL MİRASÇILIĞI NEDİR?

Eş yasal mirasçı ve aynı zamanda saklı pay hakkı bulunan mirasçı sıfatına sahiptir. Eşin miras hakkını alabilmesi için, mirasbırakanın ölümü anında evlilik bağının mevcut olması gerekir. Aynı zamanda bu bağın ölüm anında sona ermemiş olması gerekmektedir. Nişan sözleşmesi sağ kalan eşe miras hakkı vermemektedir. Evlilik dışı birlikte yaşamak da sağ kalan eşe mirasçılık sıfatı vermez.

Bazen mirasbırakanın ölümünden önce taraflar boşanabilirler. Bu durumda sağ kalan eş miras hakkı alamaz. Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölümü halinde miras bırakanın diğer mirasçıları davaya devam ederek, eşin mirasçılığını engellemeye çalışabilirler. Bazı durumlarda sağ kalan eş miras bırakana karşı cana kast, zina, terk gibi evliliği sona erdirebilir. Açık olarak bunlara dayalı bir boşanma davası açar. Miras bırakanın diğer mirasçıları boşanma davasına devam ederek eşin boşanmayla birlikte miras hakkını engelleyebilirler.

EŞİN YASAL MİRAS PAYI NEDİR?

Eşin yasal miras payı hangi zümreyle mirasçı olduğuna göre değişmektedir. Bu nedenle zümre sistemine göre aşağıdaki şekilde belirlenecektir;

  • 1. Derecedeki yani çocuklar ve varsa onların alt soyu ile ¼ oranında yasal miras payı hakkına sahip olacaktır.
  • 2.derecedeki yani miras bırakanın anne ve babası ve varsa onların diğer alt soyu ile ½ oranında yasal miras payı hakkına sahip olacaktır.
  • 3.derecedeki yani miras bırakanın büyük anne ve büyük babası ve varsa onların diğer alt soylarıyla mirasçı olması halinde ¾ oranında miras payı hakkına sahip olacaktır.
  • Herhangi bir zümrede miras bırakanın mirasçısı bulunmaması durumunda eş mirasın tamamına hak kazanacaktır.

Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin diğer illerinde miras hukuku alanına giren davalarda uzman bir ekiple çalışmaktadır. Mirasa ilişkin davalarda süreci olabildiğince aydınlatıcı, hızlı ve sağlıklı şekilde geçirmeye çalışmaktayız.

Miras Hukuku hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Sonuç olarak Ozan Soylu Avukatlık Bürosu, vekil ile müvekkil arasındaki ilişkide her türlü bilginin mahremiyeti korur.  Devamında ise özenli olarak saklanması gerektiğine inanmaktadır ve güven ilişkisi çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir.