Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

limited liability company

İstanbul Şirket Avukatı

İSTANBUL ŞİRKET AVUKATI KİMDİR ?

İstanbul şirket avukatı şahıs şirketleri, anonim, limited, komandit ve sermayesi bölünmüş şirketlerin hukuki danışmanlıklarını yapan avukatlardır. Gelişen yaşam standartları ile birlikte kurulan şirket sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte kanun koyucu anonim şirketleri mercek altına almıştır. Bu bağlamda şirketler sermaye miktarlarına göre avukat bulundurmakla mükellef kılınmışlardır. Şirket avukatları, danışmanlıklarını yaptıkları kurumların her türlü özellikle ticaret hukukuna ve iş hukukuna ait olmak üzere tüm hukuki problemleri ve yasal süreçleri ile yakından ilgilenirler. İstanbul şirket avukatı danışmanlığını yaptığı şirketin sorumluluklarını üstlenir ve hukuksal zeminde şirket tüzel kişiliğinin vekilliğini yapar. Söz konusu şirketin ihtiyaçlarına göre şirket avukatlarının da görevleri çeşitlilik arz edebilir. İstanbul şirket avukatı, şirketinizin tüzel kişiliğini koruyucu tüm hukuki tedbirleri alarak şirketinizin üstün menfaatini gözetir. Bu bağlamda şirketinizin kuruluş aşamasından sona erme aşamasına kadar olan tüm süreçte lazım olan hukuki prosedürleri sizler için yerine getirir ve şirket yöneticilerin hak kaybına uğramalarının önüne geçerler.

İSTANBUL ŞİRKET AVUKATININ İŞLEVİ NELERDİR ?

İstanbul şirket avukatı, temsil ettikleri şirketlerin menfaatleri uyarınca çeşitli görevleri yerine getirirler ve yükümlülük altına girerler.

1. Şirketin imzalayacağı sözleşmeleri kontrol eder.

2. Şirket ana sözleşmelerini titizlikle hazırlar.

3. Pay sahiplerinin hak işlemlerini yapar.

4. Sermaye arttırımına ve azaltımına yönelik işlemleri yürütür.

5. Şirkete hukuki danışmanlık verir.

6. Şirket adına icra işlemlerini yürütür.

7. Şirket aleyhine açılmış davaların takibini yapar.

8. Şirket lehine dava açar.

9. İş hukuku uyarınca işçi ve işveren haklarını gözetir.

10. Şirket ile ilgili vergi uyuşmazlıkları hususunda gerekli işlemleri yapar.

11. Şirkete iletilen ihtarnamelere gerekli yanıtları verir.

12. Ticari anlaşmaları ve sözleşmeleri düzenler ve kontrol eder.

13. Kredi sözleşmelerini hazır.

14. Ortaklar arası sözleşmeleri düzenler.

15. Hisse devir işlemlerini yapar.

16. Bayilik ve acentelik sözleşmelerini hazırlar.

17. Şirketin bölünmesine, birleşmesine veya dağılmasına ilişkin hukuki işlemleri yapar.

18. Şirketin iflasına ve tasfiyesine ilişkin süreci takip eder.

ŞİRKET AVUKATLARI HANGİ DAVALARA BAKARLAR ?

Şirketin alacaklarının tahsili davaları

Şirketin cari hesaplarının tahsilatında aksaklıklar yaşanması durumunda İstanbul şirket avukatları bu alacakların tahsili için gerekli olan yasal süreci başlatır ve bu sürecin takipçisi olur. Bu alacaklar faturadan kaynaklı olabileceği gibi çek, senet gibi kambiyodan da kaynaklı olabilir. Sözleşmeden kaynaklı borçlar da bu kapsamda tahsil edilir.

Şirket ortaklığından çıkma davaları

Bazı haklı sebeplerin varlığı halinde şirket ortaklığından ayrılmak için İstanbul şirket avukatları aracılığıyla ortaklıktan çıkma davası açabilirsiniz. Aynı şekilde ortaklardan birinin bazı sebeplere dayanarak şirket ortaklığından dava yoluyla çıkarılması da hukuken mümkündür.

Şirketin iflası davası

Şirketin borçlarını ödeyememesi gibi birtakım sebeplerden ötürü usulüne uygun şekilde iflas kararı alındıktan sonra şirketin iflası istenebilir. Ayrıntılı bilgi için İstanbul şirket avukatlarına danışabilirsiniz.

Şirketin feshi davaları

Şirketin feshi davaları şirket tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine ilişkin açılan bir davadır. Şirketin feshini gerektiren sebep hakim tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci İstanbul şirket avukatıyla birlikte yürütmeniz hak kaybına uğramanızı engelleyecektir.

Haksız rekabet davaları

Haksız rekabet halleri kanun koyucu tarafından ilgili kanun maddesinde sayılmış olup bu hallerin varlığı halinde söz konusu şirket için haksız rekabet teşkil eden gerçek veya tüzelkişilere karşı hukuki süreç başlatılabilir. Uygulamada sıklıkla şirketler arasında birbirlerinin mallarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış ve gereksiz yere kötüleme iradeleri görülmektedir. Bu husus davaya konu edilebilir.

Şirket müdürlüğünden azil davası

Konkordato davası

Kıymetli evraklara ilişkin davalar

Şirket müdür ve yönetim kuruluna açılacak tazminat davaları

Genel kurul kararlarının iptali davaları

İSTANBUL ŞİRKET AVUKATININ ÖNEMİ NEDİR ?

Türk hukuku uyarınca bazı ceza davaları haricinde avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu bağlamda davanızı kendiniz yürütebileceğiniz gibi baroya kayıtlı herhangi bir avukattan hukuki yardım da alabilirsiniz. Ancak belirtmek gerekir ki, şirket tüzel kişiliğinden kaynaklı davalar oldukça karmaşık bir hukuki sürece sahiptirler. Bu süreci kendi başınıza yürütmeniz hukuk bilgisi olmayan bireyler için oldukça risklidir. Şirketler hukukunun temelini Ticaret Hukuku oluşturmaktadır ve bu hukuk dalı çözümlenmesi oldukça güç kanun hükümlerini içerir. Somut davanızda menfaatleriniz uyarınca lehinize olan sonucu elde edebilmeniz için davanızı İstanbul şirket avukatları yardımıyla yürütmenizi tavsiye ederiz. Geri dönüşü olmayan mağduriyetler yaşamamak adına İstanbul şirket avukatınız sizler adına yapılması hukuken zaruri olan tüm usul işlemlerini yerine getirecek ve size zamandan tasarruf sağlayacaktır. Bununla birlikte şirket avukatınız yalnızca ticaret hukukundan doğan anlaşmazlıklar için değil her alanda cereyan eden tüm hukuki uyuşmazlıklarınız için sizlere hukuki destek sağlayacak ve başka avukat bulundurmanıza gerek kalmayacaktır. İstanbul şirket avukatları bu alanda uzmanlaşmış deneyimli avukatlar olduklarından ötürü şirketinizin zarar etmesine sebebiyet verecek tüm hukuki işlemlerin önüne geçecek ve şirketiniz için adeta bir kalkan görevi üstlenecektir.

ŞİRKET AVUKATI NASIL SEÇİLMELİDİR ?

Şirketler hukuku oldukça teknik bir alandır. Dolayısıyla birlikte çalıştığınız avukatın bu alanda tecrübeli olması gerekmektedir. Hukukumuz uyarınca her avukat her davayı takip etmeye ehil olmakla birlikte bazı alanlarda branşlaşma ihtiyacı hissedilmiştir. İstanbul şirket avukatları ise şirketler hukuku alanına yoğunlaşmış, bu alanın inceliklerini bilen kıdemli avukatlar olarak şirketiniz için etkili bir hukuki destek sunacaklardır. Dolayısıyla avukatınızı seçerken şirketler hukuku alanında tecrübeli olup olmadığına bu alandaki çalışma başarısına dikkat etmelisiniz.

Şirket tüzel kişiliği durağan olmayan bir yapıya sahip olduğundan ötürü şirket avukatınızın tüm hukuki işlemlerinizi titizlikle takip etmesi ve bu bağlamda gerekli çalışma disiplinini sağlaması gerekmektedir. İstanbul şirket avukatı şirketiniz adına halledilmesi gereken tüm işlemleri eksiksiz olarak yerine getirecek ve tüm süreçlerin takipçisi olacaktır. Şirketlerin bu hareketli yapısının gereği olarak şirket avukatınızla aktif şekilde iletişim kurmanız büyük önem arz etmektedir. İstanbul şirket avukatları temsil ettikleri şirkete ait yönetilen tüm prosedürler hakkında sizleri ayrıntılı şekilde haberdar edecek ve taleplerinize karşılık verecektir.

Şirketler Hukuku ve İstanbul Şirket Avukatı konusunda daha detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Yazıyı paylaşın: