Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

anlaşmalı boşanma protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir? Nasıl Hazırlanır?

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ 

Anlaşmalı boşanma protokolü, evlilik birliğinin sona erdirilmesi kararı alındığında, eşlerin boşanmanın şartlarını belirlemek ve kararlaştırmak üzere hazırladıkları bir anlaşmadır. Bu protokol, boşanma davası sürecinde mahkemeye sunulur ve karara bağlanır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, evlilik birliğinin sona erdirilmesi ile ilgili her konuda karara bağlanabilir ve konuların bir listesi içerir:

– Eşlerin maddi ve manevi tazminat istemleri

– Boşanma sonrası yoksulluk nafakası

– Boşanma sonrası iştirak nafakası

– Boşanma sonrası çocukların velayeti

– Çocukların hangi zamanlarda kiminle birlikte olacağı

– Boşanma sonrası malların paylaşımı

Eşler anlaşmalarını avukatlar aracılığıyla imzalar. Anlaşmalı boşanma süreci, daha hızlı ve daha uzlaşmacı bir yol sunar,  tarafların ve varsa çocukların zarar görmeden uzlaşarak bir sonuç elde etmesine olanak tanır.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Anlaşmalı boşanma protokolü, karşılıklı olarak kabul edilen boşanma şartlarını belirleyen bir belgedir. Bu belgeyi hazırlamak için şu adımları takip etmek gerekmektedir:

1. Tarafların taleplerinin belirlenmesi: Taraflar boşanma sürecinde hangi konularda anlaşacaklarını belirlemelidirler. Bu konular arasında mal paylaşımı, velayet, nafaka, maddi tazminat gibi konular yer alabilir.

2. Tartışma ve müzakere: Taraflar talepleri konusunda tartışma ve müzakere yapmalı ve ortak bir noktada anlaşmalıdır.

3. Şartların yazılı hale getirilmesi: Anlaşmanın şartları yazılı bir belge halinde hazırlanmalıdır.

4. Belgenin imzalanması: Hazırlanan belge, taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmelidir.

5. Mahkeme onayı: Anlaşmalı boşanma protokolü, mahkeme onayına sunulmalıdır. Mahkeme, belgenin taraflar arasında serbest iradeyle ve hukuka uygun olarak hazırlandığını kontrol eder ve onaylar.

6. Yürürlüğe girmesi: Mahkeme onayı sonrası anlaşmalı boşanma protokolü yürürlüğe girer.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken, tarafların bir avukata danışarak hareket etmeleri önerilir. Çünkü avukat, tarafların haklarını ve hukuki durumlarını doğru bir şekilde gözeterek, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasına yardımcı olabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

Anlaşmalı boşanma protokolü, Türk Medeni Kanunu (TMK)’nun 166/3. maddesinde düzenlenmiştir. Kanuna göre, taraflar arasında varılan mutabakat sonucu bir protokol düzenlenebilir ve mahkemece kabul edilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların boşanma hükümlerine ilişkin anlaşmalarını içerir. Bu anlaşmalar eşlerin mal varlığı, nafaka, çocukların velayeti, görüşme ve bakımı, boşanmanın sonuçları gibi konuları kapsayabilir. Ayrıca protokolde, boşanmadan sonra tarafların birbirlerine karşı herhangi bir hak veya yükümlülükleri de belirtilir.

Protokolün hazırlanması için taraflar veya avukatları bir araya gelir ve boşanmaya ilişkin konuları görüşürler. Taraflar arasında varılan anlaşmalar protokolde yazılır ve imzalanır. Daha sonra protokol mahkemeye sunulur ve hakim tarafından kabul edilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur. Ancak, taraflar arasında anlaşma sağlayamazlarsa veya protokol hükümleri TMK’ya aykırı ise boşanma davası sürer ve hakim karar verir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ EŞLERDEN BİRİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEZSE NE OLUR? 

Anlaşmalı boşanma protokolü eşler arasında mutabakat sağlanarak oluşturulan bir belgedir. Eğer bu protokol bir taraf tarafından kabul edilmezse, boşanma süreci yeniden başlatılarak çekişmeli boşanma davası sürecine girilir. Mahkeme süreci boyunca hakim, tarafların çıkarlarını gözeterek bir karar verir ve bu karar çerçevesinde boşanma işlemi gerçekleştirilir. Ancak, mahkeme süreci doğal olarak daha uzun ve maliyetli olabilir, bu nedenle taraflar mümkün olduğu kadar anlaşarak boşanma işlemini tamamlamalıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİNDE AVUKATIN ÖNEMİ 

Anlaşmalı boşanma sürecinde avukatların önemi oldukça büyüktür. Çünkü bu süreçte ortak çıkarları gözeterek çiftlerin ayrılması hedeflenir. Ancak bu süreç hiç de kolay değildir. Anlaşmalı boşanma sürecinde avukatlar çiftlerin her iki tarafını da temsil ederek, hak ve çıkarlarının korunmasını sağlar ve sürecin daha adil bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

Avukatların yardımıyla çiftlerin tüm mal varlıkları ve borçları göz önüne alınarak, çocuklarının velayetleri, nafaka, tazminat ve diğer tüm konuların adil bir şekilde düzenlenmesi sağlanır. Ayrıca anlaşmalı boşanma sürecinde avukatlar, müvekkilleri ile karşı tarafın avukatı arasındaki tüm görüşmelerin ve anlaşmaların doğru ve adil bir şekilde yapılmasını sağlar.

Anlaşmalı boşanma sürecinde avukatlar, müvekkilleri için hukuki danışmanlık yaparak, çiftlerin en doğru kararları almalarına yardımcı olur. Ayrıca kadın veya erkek fark etmeksizin taraflara haklarının neler olduğunu anlatarak onları bilgilendirir ve bu haklarını korumaktadır.

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma sürecinde avukatların rolü oldukça büyüktür ve çiftlerin haklarının korunmasında ve adil bir şekilde ayrılmasında çok önemlidir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma sürecinde bir avukatla çalışmanın, çiftlerin daha hızlı ve adil bir şekilde boşanmasına yardımcı olacağını söyleyebiliriz.

Anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma protokolü konusunda daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazıyı paylaşın: