عفو ساخت و ساز و گواهی ثبت ساختمان در قانون ترکیه

آشتی عمران و سند ثبت ساختمان: درخواست، هزینه و نتایج حقوقی

سند ثبت ساختمان چیست و چگونه در چهارچوب آشتی عمران اخذ می‌شود؟ مدت اعتبار سند ثبت ساختمان، هزینه درخواست، ساختمان‌های قابل صدور و غیرقابل صدور سند ثبت در این خصوص اطلاعات دقیق.

kat karşılığı inşaat

آشتی عمران

سند ثبت ساختمان: آشتی عمران و جزئیات

سند ثبت ساختمان، سندی است که در چهارچوب آشتی عمران که با افزودن ماده موقت 16 به قانون عمران در تاریخ 11 می 2018 به اجرا درآمده است. این سند برای آماده‌سازی در مقابل خطرات بلایای طبیعی و ثبت ساختمان‌های بدون مجوز یا مغایر با مجوز و ضمائم آن که قبل از تاریخ 31/12/2017 ساخته شده‌اند، صادر می‌شود. یکی از اصول اساسی آشتی عمران این سند است که همچنین به مالکین ساختمان‌ها تا زمان اجرای برنامه تحول شهری حق استفاده از ساختمان‌های موجود خود را می‌دهد.

احکام آشتی عمران و شرایط درخواست

آشتی عمران، تا تاریخ 31/10/2018 قابل درخواست توسط مالکین ساختمان‌ها است. درخواست‌ها به صورت الکترونیکی به وزارت محیط زیست و شهرسازی و سازمان‌ها و نهادهای مجاز یا به واحدهای مدیریت محلی مربوطه انجام می‌شود. برای درخواست، مالکین ساختمان باید شرایط معینی را رعایت کنند و هزینه ثبت را تا تاریخ 31/12/2018 پرداخت کنند. اطلاعات مربوط به ساختمان و زمین موضوع درخواست بر اساس اظهارات مالک ساختمان به سیستم ثبت وزارت محیط زیست و شهرسازی منتقل می‌شود.

هدف و مزایا

هدف آشتی عمران، ثبت ساختمان‌ها در چهارچوب آماده‌سازی در مقابل خطرات بلایای طبیعی است. بدین ترتیب، مالکین ساختمان‌های بدون مجوز یا مغایر با مجوز و ضمائم آن می‌توانند وضعیت موجود خود را بر اساس یک بستر قانونی تنظیم کنند و تا زمان اجرای برنامه تحول شهری از این ساختمان‌ها استفاده کنند. همچنین سند ثبت ساختمان با دادن حق استفاده از ساختمان‌های مغایر با قوانین عمران به مالکین، هم استفاده ایمن از ساختمان‌های موجود را فراهم می‌کند و هم برای آماده‌سازی در مقابل قوانین جدید عمران فرصت می‌دهد.

فرآیند اخذ سند ثبت ساختمان و جزئیات

برای اخذ سند ثبت ساختمان، مالکین ساختمان باید در تاریخ‌های تعیین شده درخواست دهند. درخواست‌ها از طریق وزارت محیط زیست و شهرسازی یا سازمان‌ها و نهادهای مجاز به صورت الکترونیکی یا به واحدهای مدیریت محلی مربوطه انجام می‌شود. در صورت پذیرش درخواست و رعایت شرایط تعیین شده، سند ثبت ساختمان صادر شده و به مالک ساختمان تحویل داده می‌شود.

یادداشت مهم:

سند ثبت ساختمان، فرصتی است که در چهارچوب آشتی عمران به مالکین ساختمان‌ها ارائه می‌شود. اما در حین اخذ سند باید به جزئیات مهمی توجه کرد. رعایت شرایط و مدت زمان‌های درخواست، پرداخت هزینه ثبت به موقع و اظهار اطلاعات کامل برای نتیجه مثبت درخواست مهم است. همچنین، نتایج حقوقی مربوط به صدور سند ثبت ساختمان و تصمیمات دیوان عالی کشور را نیز مد نظر قرار دادن برای حفاظت از حقوق مالکین ساختمان‌ها اهمیت دارد.

راهنمای اخذ سند ثبت ساختمان: مراحل و روش‌ها

kira bedelinin tespiti davası

سند ثبت ساختمان

اخذ سند ثبت ساختمان تابع قوانین و اصول مشخصی است. این فرآیند توسط مصوبه شماره 30443 در روزنامه رسمی منتشر شده است. مراحل اخذ سند ثبت ساختمان به شرح زیر است:

1. فرآیند درخواست و تاریخ‌ها:

– سند ثبت ساختمان برای ساختمان‌هایی که قبل از تاریخ 31/12/2017 ساخته شده‌اند معتبر است.
– آخرین مهلت درخواست‌ها 31/10/2018 و آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت 31/12/2018 است.

2. متقاضی درخواست و مالک ساختمان:

– برای درخواست، هر یک از مالکین ساختمان یا نماینده قانونی آن‌ها می‌توانند اقدام کنند.
– متقاضی می‌تواند از طریق دولت الکترونیک یا مراجعه به سازمان‌ها و نهادها درخواست دهد.

3. درخواست از طریق دولت الکترونیک:

– از طریق دولت الکترونیک فرم سیستم ثبت ساختمان به صورت کامل پر شده و درخواست داده می‌شود.
– هزینه باید از طریق دولت الکترونیک پرداخت شود.

4. درخواست به سازمان‌ها و نهادها:

– در درخواست‌های به سازمان‌ها و نهادها، فرم درخواست سند ثبت ساختمان بر اساس اظهارات متقاضی پر می‌شود.
– هزینه تعیین شده به سازمان یا نهادی که درخواست در آن انجام شده است، پرداخت می‌شود.

5. تأیید و تحویل سند:

– در درخواست‌های از طریق دولت الکترونیک، سند ثبت ساختمان توسط سیستم تولید شده و متقاضی از طریق دولت الکترونیک آن را دریافت می‌کند.
– در درخواست‌های به سازمان‌ها و نهادها، فرم سند به مدیریت‌های استانی وزارت محیط زیست و شهرسازی ارسال می‌شود.
– پس از تأیید فرم توسط مدیریت، یک نسخه از آن به متقاضی تحویل داده می‌شود.

هشدار مهم:

ارائه اطلاعات کامل در فرآیند درخواست و رعایت تاریخ‌های تعیین شده برای درخواست مهم است.
متقاضیانی که از طریق دولت الکترونیک درخواست می‌دهند، باید هزینه پرداختی برای اخذ سند را به صورت منظم پرداخت کنند.

پیروی از این مراحل در فرآیند اخذ سند ثبت ساختمان، دریافت سند را به صورت بدون مشکل تضمین می‌کند. با این حال، توجه به تاریخ‌ها و شرایط تعیین شده در فرآیند درخواست اهمیت دارد.

هزینه درخواست سند ثبت ساختمان و ساختمان‌های تعیین شده

هزینه درخواست سند ثبت ساختمان:

هزینه درخواست سند ثبت ساختمان بر اساس ماده 5 مصوبه شماره 30443 روزنامه رسمی تعیین شده است. بر این اساس، هزینه سند ثبت ساختمان بر اساس ارزش مالیاتی ملک طبق قانون مالیات املاک به تاریخ 29/7/1970 و هزینه تقریبی ساختمان محاسبه شده و برای ساختمان‌های مسکونی سه درصد و برای استفاده‌های تجاری پنج درصد است.

ساختمان‌های قابل صدور سند ثبت:

سند ثبت ساختمان بر اساس ماده موقت 16 افزوده شده به قانون عمران تنظیم شده است. در این چهارچوب سند به مالکین ساختمان‌هایی که شرایط زیر را دارند، صادر می‌شود:

ساختمان قبل از تاریخ 31/12/2017 ساخته شده باشد.
ساختمان بدون مجوز یا دارای مجوز اما مغایر با ضمائم آن باشد.
درخواست طبق اصول و شرایط تعیین شده انجام شود.
هزینه سند ثبت ساختمان پرداخت شود.

ساختمان‌های غیرقابل صدور سند ثبت:

در شرایطی که در مصوبه مشخص شده، سند ثبت ساختمان برای ساختمان‌های زیر صادر نمی‌شود:

در ساحل بوسفور و منطقه دیده‌بانی پیشین،
در داخل شهر تاریخی استانبول،
در منطقه تاریخی جنگ‌های چناق‌قلعه گلی‌بولو،
بر روی املاکی که به اشخاص ثالث تعلق دارند،
بر روی املاکی که به عنوان مناطق تأسیسات اجتماعی دولتی تعیین شده‌اند.

ابطال و اقدامات جزایی برای ساختمان‌های غیرقابل صدور سند ثبت:

süre tutum dilekçesi örneği

سند ثبت ساختمانی که صادر شده، در شرایط مشخص شده ابطال می‌شود و هزینه پرداختی برای این سند بازگردانده نمی‌شود. همچنین، در صورت ارائه اطلاعات نادرست توسط متقاضی، بر اساس ماده 206 قانون جزای ترکیه علیه او اعلام جرم می‌شود.

با توجه به این اطلاعات، افرادی که قصد درخواست سند ثبت ساختمان را دارند باید به شرایط و اصول مشخص شده توجه کنند. در غیر این صورت، مشکلاتی در فرآیند صدور سند ایجاد می‌شود.

مدت اعتبار سند ثبت ساختمان

مدت اعتبار سند ثبت ساختمان بر اساس ماده 9 مصوبه مربوط به صدور سند ثبت ساختمان تعیین شده است. بر اساس این ماده، سند ثبت ساختمان تا زمان بازسازی ساختمان‌ها یا اجرای برنامه تحول شهری معتبر خواهد بود. در صورت بازسازی ساختمان‌هایی که سند ثبت ساختمان دارند، قوانین عمران جاری اعمال خواهد شد.

ساختمان‌های روی املاک دولتی و شهرداری

ساختمان‌هایی که سند ثبت ساختمان دارند و روی املاک دولتی ساخته شده‌اند، به وزارت مربوطه اختصاص داده می‌شوند. پس از اختصاص، بر اساس تقاضای مالکین سند ثبت ساختمان و جانشینان قانونی یا قراردادی آن‌ها، این املاک به قیمت بازار توسط وزارت به صورت مستقیم فروخته می‌شود. همچنین، برای ساختمان‌هایی که روی املاک شهرداری ساخته شده‌اند نیز سند ثبت ساختمان صادر می‌شود. در این صورت، املاک با پرداخت هزینه به شهرداری و بر اساس تقاضای مالکین سند ثبت ساختمان و جانشینان قانونی یا قراردادی آن‌ها، به قیمت بازار توسط شهرداری به صورت مستقیم فروخته می‌شود.

نظارت بر سند ثبت ساختمان

hukuk sigortası

کارها و اقدامات مربوط به صدور سند ثبت ساختمان، توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی قابل نظارت است. این نظارت‌ها برای اطمینان از اجرای درست و شفاف فرآیند صدور سند انجام می‌شود.

ارائه اطلاعات نادرست در صدور سند ثبت ساختمان

در صورت ارائه اطلاعات نادرست در مرحله صدور سند ثبت ساختمان از طریق سیستم دولت الکترونیک یا در درخواست به سازمان‌ها و نهادها، فرآیندها طبق ماده 10 مصوبه مربوط به صدور سند ثبت ساختمان تنظیم شده است. بر اساس این ماده:

در صورتی که هزینه سند ثبت ساختمان کمتر پرداخت شده باشد، پس از اصلاح مورد نیاز توسط متقاضی از طریق دولت الکترونیک و پرداخت مابه‌التفاوت، سند ثبت جدید صادر می‌شود.
در صورت عدم پرداخت مابه‌التفاوت، سند ثبت صادر شده ابطال می‌شود، هزینه پرداختی بازگردانده نمی‌شود و علیه فردی که اطلاعات نادرست ارائه داده است، بر اساس ماده 206 قانون جزای ترکیه اعلام جرم می‌شود.
برای هزینه اضافی پرداخت شده برای سند ثبت، می‌توان به مدیریت‌های استانی وزارت محیط زیست و شهرسازی مراجعه کرده و فرآیند بازگشت انجام شود.

با توجه به این اطلاعات، مهم است که در فرآیند صدور سند ثبت ساختمان اطلاعات صحیح و کامل ارائه شود. در غیر این صورت، مشکلاتی در فرآیند صدور سند ایجاد می‌شود.

نتایج حقوقی مرتبط با سند ثبت ساختمان

نتایج حقوقی اخذ سند ثبت ساختمان در ماده موقت 16 قانون عمران تنظیم شده است. در این ماده، برخی از نتایج اخذ سند ثبت ساختمان به شرح زیر است:

اتصال آب، برق و گاز طبیعی:

ساختمان‌هایی که سند ثبت ساختمان دارند، در صورت تقاضا با توجه به گروه مشترک مربوطه به طور موقت به آب، برق و گاز طبیعی متصل می‌شوند. این امر امکان تأمین نیازهای مشخص مالکین ساختمان را فراهم می‌کند.

ابطال تصمیمات تخریب و جریمه‌های نقدی:

تصمیمات تخریب و جریمه‌های نقدی که بر اساس قانون عمران برای ساختمان‌هایی که سند ثبت ساختمان دارند صادر شده‌اند، ابطال می‌شوند. این امر موجب معافیت مالکین ساختمان‌ها از جریمه‌های گذشته می‌شود.

اجازه استفاده از ساختمان:

در ساختمان‌هایی که مجوز ساختمان دارند اما اجازه استفاده از ساختمان را دریافت نکرده‌اند یا ساختمان‌هایی که مجوز ندارند، در صورت موافقت تمامی مالکین و واگذاری مناطق مربوطه به خدمات عمومی در برنامه‌های عمران، تغییر نوع و ثبت مالکیت طبقه بدون نیاز به اجازه استفاده از ساختمان امکان‌پذیر خواهد بود. این شرایط برخی تسهیلات را برای مالکین ساختمان‌ها فراهم می‌کند.

تصمیمات دیوان عالی کشور در مورد سند ثبت ساختمان:

üsküdar boşanma avukatı

(…)سند ثبت ساختمان مربوط به استفاده از ساختمان‌های مغایر با قوانین عمران بوده و آن‌ها را مطابق با قوانین عمران نمی‌کند. طبق بند 10 ماده موقت 16، سند ثبت ساختمان تا زمان بازسازی یا تحول شهری ساختمان معتبر است. هدف این تنظیم نیز فراهم کردن امکان استفاده از ساختمان تا زمان بازسازی توسط اداره است. در غیر این صورت، پیمانکاری که ساختمان مغایر با قوانین عمران ساخته است، با ادعای دریافت سند ثبت ساختمان، اجرای تعهدات خود را تا زمان بازسازی ساختمان به تأخیر می‌اندازد که این خود نشان دهنده عدم اجرای تعهدات است. درخواست به تأخیر انداختن اجرای تعهدات تا زمان بازسازی ساختمان پذیرفته نمی‌شود و سوء استفاده از حق است. نتیجه این است که تنظیمی که با افزودن ماده موقت 16 به قانون عمران ایجاد شده، تأثیری بر اجرای تعهدات مشخص شده در قراردادهای ساخت و ساز در ازای سهم زمین ندارد. البته بر اساس آزادی قرارداد، طرفین می‌توانند وضعیت جدید خود پس از دریافت سند ثبت ساختمان را ارزیابی کرده و با توجه به وضعیت موجود موضع جدیدی اتخاذ کنند..” (دیوان عالی کشور، شعبه 15 حقوقی – شماره پرونده: 2019/3962، شماره تصمیم: 2020/2494)


(…)خواهان، ادعا کرده که برای اشتراک برق برای بخش مستقل شماره 55/16 واقع در بنای… به اداره متهم مراجعه کرده اما درخواست او رد شده است؛ و خواستار اتصال برق به خانه خود شده است.
متهم، با استناد به مقررات قانونی مدعی شده که برای انجام فرآیند اشتراک فردی، ارائه مجوز سکونت الزامی است و شرایط لازم برای اجرای ماده موقت 11 قانون شماره 3194 وجود ندارد و خواستار رد دعوی شده است.
دادگاه، با این استدلال که بنای واقع در بخش مستقل خواهان مجوز ساخت (پروانه ساخت) خود را در تاریخ 25/06/2009 دریافت کرده است، بنابراین استثنای مورد اشاره در ماده موقت 11 قانون عمران در این پرونده قابل اعمال نیست، دعوی را رد کرده و حکم توسط خواهان مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
دعوی مربوط به تأسیس اشتراک موقت است.
طبق ماده 16 قانون 7143 که ماده موقت 16 را به قانون عمران شماره 3194 افزوده است، “در چهارچوب آماده‌سازی در مقابل خطرات بلایای طبیعی، برای ثبت ساختمان‌های بدون مجوز یا مغایر با مجوز و ضمائم آن و تحقق آشتی عمران، برای ساختمان‌هایی که قبل از تاریخ 31/12/2017 ساخته شده‌اند… و تا تاریخ 31/10/2018 به نهادها و سازمان‌های مجاز مراجعه شده و شرایط این ماده رعایت شود و هزینه ثبت تا تاریخ 31/12/2018 پرداخت شود، سند ثبت ساختمان صادر می‌شود. وضعیت مالکیت و سایر موارد ساختمان و زمین موضوع درخواست توسط وزارت بر اساس اظهار مالک ساختمان ثبت می‌شود.” (شعبه 3 حقوقی دیوان عالی کشور، پرونده شماره: 2016/22132، تصمیم شماره: 2018/8565)

برای کمک یا مشاوره بیشتر در این خصوص، می‌توانید با ما تماس بگیرید.
حقوق مستاجر

….

Yazıyı paylaşın: