Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

i
  /  CEZA HUKUKU ÇALIŞMA ALANI

Ceza Hukuku – Davası Avukatı

Ceza  Hukuku, geniş açıdan bakıldığı zaman şekli ve maddi ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Şekli ceza davası ceza muhakemesi hukuku anlamına gelir. Yani ceza verilecekken ya da verilmediği durumlarda yargılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar incelenmektedir. Sonuç olarak maddi ceza hukuku (davası) ise hangi fiillerin suç oluşturduğu ve suçlar için geçerli olan genel esaslar incelenmektedir. Ceza hukuku avukatı, bu hukuk dalında uzmanlaşmış, ceza kanununa hakim ve taraflar açısından en doğru yargılamanın yapılmasını ve maddi gerçeğe ulaşılmasını sağlar.

Ceza aslında karşılık anlamına gelmektedir. Yani ceza hukukunun özü de karşılıklardır. Böylece suç olarak tanımlanmış eylemler ve bunlara uygulanacak yaptırımlar ceza hukukunun tanımı olmaktadır.

CEZA HUKUKUNUN İLKELERİ

ceza hukuku

Ceza Hukuku uygulanırken ölçüt aldığı ve uyması zorunlu gelen belirli ilkeler mevcuttur. Bu ilkeler;

1. Hukuk Devlet İlkesi

2. Kanunilik İlkesi

3. Orantılılık İlkesi

4. İnsanilik İlkesi

5. Kanun Önünde Eşitlik İlkesi

6. Kusur İlkesi

7. Ceza Sorumluluğun Şahsiliği İlkesi

8. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

Suçun işlendiğinin Cumhuriyet Savcısı tarafından öğrenilmesi ile birlikte soruşturma safhası başlamaktadır. Bu aşamada savcı, şüpheli olarak gördüğü kişi için dosya içerisine deliller toplar. Gerek gördüğü takdirde gözaltı kararı verir. Arama ya da el koyma gibi durumlara ihtiyaç duyuyorsa bununla ilgili olarak da Sulh Ceza Hakimliğine talep de bulunabilir. Yani Savcı, bu işlemlerini kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yerine getirmektedir.

Soruşturma ile ilgili olarak savcı yeterli delile ulaşırsa iddianame düzenler. Bu iddianame yetkili ve görevli ceza mahkemesine sunularak kabul ya da reddedilir. Kabul edildiği takdirde ise kovuşturma safhası başlar. Bu aşamadan sonra görevli ceza mahkemesi artık sanık haline gelen kişinin yargılamasına başlamaktadır. Mahkeme sanık ile ilgili olarak hapis cezası, adli para cezası, erteleme gibi kararlar verebilir ya da suçsuz olduğunu tespit ederek beraatine hükmedebilir.

Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu, ceza hukuku alanında uzman ceza avukatlarıyla birlikte ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Ceza yargılaması diğer hukuk alanlarından farklı olarak kişinin özel hayatında daha derin izler bırakabilmektedir. Ancak Müvekkil psikolojik açıdan da sıkıntıya düşebilmektedir. O sebeple bu alanda sağlanabilecek herhangi bir hak kaybı kişinin gelecekteki yaşantısında da problemler doğurabilecektir. Bu sürecin hukuki danışmanlık alınarak geçirilmesi çok önemlidir.

Ceza Hukuku ve ceza avukatı hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.