Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

i
  /  GAYRİMENKUL HUKUKU ÇALIŞMA ALANI

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul Hukuku; başlıca Eşya Hukukundan kaynaklanan davaların görüldüğü ve kendi içerisinde yasaca ilgili maddelerle düzenlenmiştir. Kişilerin anayasal hakları olan mülkiyet edinme yolunda yapacakları tasarrufları koruyan hukuk dalıdır. Gayrimenkul avukatı da bu alanda uzmanlaşmış olan avukattır.

Gayrimenkul hukuku, arsa, arazi bina, apartman, daire, işyeri ve bu benzerde özel kişiler ya da tüzel kişilerce mülkiyet edinilebilen varlıkları içerisine alır. Bunların alım satımında, kiralanmasında, üzerine verebilecek diğer haklarla ilgili düzenlemeler yapmaktadır.

gayrimenkul hukuku avukatı

Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu gayrimenkul hukuku, inşaat hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda ve gerekli görülen işlerin gerçekleştirilmesinde uzman bir hukuk ekibiyle çalışmaktadır. Yine gayrimenkul hukuku ile ilgili olarak hukuki danışmanlık vermekteyiz.

GAYRİMENKUL HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

Gayrimenkul davaları nelerdir deyince aşağıda sayılan ilgili davalar akla gelmektedir. Başlıca gayrimenkul davaları;

Ecrimisil davaları

El atmanın önlenmesi davası

İrtifak hakkına ilişkin davalar

İpotek ihtilaflarından doğan davalar

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

İstihkak Davaları

Kamulaştırma Davaları

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar

Kira bedelinin tespiti davası

Ön alım (Şufa) Davaları

Tapu iptal ve tescil davaları

Tahliye Davaları

Tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi ve dava işlemleri

Ortaklığın giderilmesi davası

 

Taşınmaz ya da gayrimenkul dendiği zaman bu kavramlarla ilgili olarak ilk akla gelen uyuşmazlık ve dava türü ortaklığın giderilmesi davası yani izale-i şuyu davalarıdır. Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar, paylı mülkiyete ya da elbirliğiyle mülkiyete konu olan bir taşınmazda ortaklığa son vererek kişisel mülkiyete çevrilmesini talep ederler.

Ortaklığın giderilmesi davasında sonuç iki şekilde olabilir. Bunlar;

• Taşınmaz üzerinde aynen taksim yani paydaşlar arasında bölünerek taraflara belirlenen miktarın verilmesi, mülkiyetin üzerine geçişi.

• Taşınmazın tamamının satılarak ortaklara payları oranında bedelin verilmesi yoluyla.

Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınmazla ilgili olarak görülecek uyuşmazlık yer mahkemesinde görülür.

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu Ortaklığın Giderilmesi Davalarında kişilere hızlı, sağlıklı bir danışmanlık sunmakta, sürecin yönetilmesinde uzman bir ekiple işbirliği içerisindedir.  Mülkiyet her birey için anayasal bir haktır ve herhangi bir uyuşmazlık profesyonel bir yöntemle görülmelidir. Gayrimenkul avukatı da bu şekilde bir süreç yönetmelidir.

Gayrimenkul Hukuku hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.