Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

i
  /  TÜKETİCİ HUKUKU ÇALIŞMA ALANI

Tüketici Hukuku Avukatı

Tüketici Hukuku (avukatı), tüketicinin korunmasıdır. Tüketici mal ve hizmet alımı esnasında sosyal ve ekonomik anlamda zayıf durumdadır. Aynı zamanda bilgisizliğinden kaynaklanan mağduriyetler de önlenmek istenmektedir.

Tüketici hakları ülkesel kanunlar tarafından korunmaktadır. Bu hukuk dalına aynı zamanda evrensel bir nitelik kazandırmak isteyen yasa koyucu ve idareciler vardır. Bu kişiler, uluslararası sözleşmelerle tüketiciyi korumaya ve yeni birtakım düzenlemeler yapmaya çalışmaktadırlar. Son yıllarda oldukça gelişim gösteren e-ticaret ve buna bağlı online satışların artması tüketici hukukunu daha da farklılaştırmıştır. Artan bu yoğun ilgi nedeniyle buna bağlı uyuşmazlıklar da aynı oranda artmıştır.

tüketici hukuku

Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu (tüketici hukuku avukatı), tüketicinin belli başlı eksikleri, bilgisizliğinin söz konusu olabileceği bu hukuk alanında korunması maksadıyla hukuki danışmanlık vermektedir. Tüketici uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara bakmaktadır. Bu hukuk dalında çok çeşitli davalar bulunmaktadır. Tüketicinin korunması adına bu davalar hususunda müvekkillerimize danışmanlık vermekteyiz.

AYIPLI MAL NEDİR?

Tüketici Hukukunda ayıplı mal; tüketici isle satıcı ya da sağlayıcı arasında yerine getirilen sözleşmede ürün ya da hizmetin belirtilen niteliklere sahip olmaması ya da objektif koşullara göre sahip olması gerekn niteliklere sahip olmaması durumudur.

Maddi Ayıp

Maddi ayıbı bir eşyadaki fiziksel ayıplar olarak algılayabiliriz. Örneğin; malın yırtık, kırık ya da kirli olması ya da satın alınan bir otomobilin hasarlı, ağır hasarlı ya da kullanılmış olması. Bu durumda bu malın beklenen amaçları gerçekleştiremeyecek olduğu kabul edilmektedir. Böyle malda maddi ayıp söz konusu olmaktadır.

Hukuki Ayıp

Satılan malın fiziksel özellikleri söylenildiği gibidir. Ancak hukuki niteliği bakımından bu malın kullanımında tüketiciye sınırlamalar koyan, engelleyen başkaca durumların ortaya çıkması durumunda bu tür mallarda hukuki ayıbın var olduğundan söz edilecektir. Buna örnek olarak; satılan bir malın aslında hacizli olması durumu gibi.

Tüketici Hukuku Ekonomik Ayıp

Ekonomik ayıp ise satılan ürünün bahsedilen verimde olmaması, bahsedilen tasarrufta olmaması gibi iktisadi nedenlerle bir ayıp taşıması durumunda mevcut olacaktır. Buna örnek olarak; belirli hız sınırına ulaşabileceği söylenen aracın o hız sınırına ulaşamaması ya da çok iyi yıkama yaptığı belirtilen bulaşık makinesinin iyi yıkama yapamaması durumu. Bu gibi durumlarda ekonomik ayıbından varlığından söz edilecektir.

Tüketici Hukuku hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.