Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Baba Vefat Etti, Miras Kimlere Kalıyor? Anne Sağken Miras Paylaşımı

Bir ailede babanın vefatı halinde aynı zamanda anne de sağ ise sağ kalan anne ve mirasçı olarak kalan çocukların miras paylaşımı Türk Medeni Kanunu‘nda (TMK) belirtilen miras hukuku hükümlerine göre yapılacaktır. Annenin vefatı durumunda da aynı şekilde değerlendirilebilir. Çünkü anne ve babanın miras payları eşittir.

Mirasçılar:

Baba öldü ise ve anne sağ ise miras bırakanın geride kalan yasal mirasçıları için miras paylaşımı şu şekilde yapılır:

Anne: Mirasın 1/4’ünü alır.

Çocuklar: Mirasın kalan 3/4’ünü eşit olarak paylaşırlar.

Örnek: Baba vefat ettiğinde geride 2 çocuk kaldığını varsayalım. Bu durumda anne mirasın 1/4’ünü, iki çocuk ise mirasın 3/4’ün yarısı olan 3/8 pay alacaktır.

Miras bırakanın altsoyu bulunmuyorsa ve anne öldü ise miras, miras bırakanın anne ve babasına geçer. Miras bırakanın anne ve babası da öldü ise, miras paylaşımı anne ve babanın sağ altsoyu yani miras bırakan kişinin kardeşleri arasında yapılır.

Eğer kardeşler de bulunmuyorsa, miras üstsoya yani anneanne, babaanne ve dedelere geçer. Anneanne, babaanne ve dedenin yaşamaması durumunda miras, bu kişilerin altsoyuna yani miras bırakan kişinin amca, dayı, teyze ve hala gibi akrabalarına kalır.

Ancak, miras bırakan kişinin ne eşi ne de soylarından hiçbiri yoksa, miras tamamen devlete kalır.

Miras Paylaşımı Öncesinde Mal Rejimi Tasfiyesi

Baba öldü ise, miras paylaşımı öncesinde sağ anne ile olan mal rejimi tasfiyesi kendiliğinden gerçekleşmez. Bunun için annenin mal rejiminden kaynaklı talepte bulunması gerekecektir.

Ölenin edinilmiş mallar üzerindeki haklar ise katkı ve katılma payını talep etme hakkı, mirasçılara geçer. Ancak mirasçılar, bu haklarını yalnızca dava yoluyla kullanabilirler.

Mal Rejimi Nedir? Mal Rejimi Türleri Nelerdir?

Miras Paylaşımı:

Miras paylaşımı, miras bırakanın ölümü ile başlar. Mirasçılar, mirasın kimlere ve ne şekilde dağıtılacağı konusunda anlaşabilirler. Anlaşma sağlanamaması halinde ise miras, mahkeme kararıyla paylaşılır.

Miras paylaşımı yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:

– Miras bırakanın vasiyeti varsa, vasiyet hükümleri öncelikli olarak uygulanır.

– Miras bırakanın borçları mirasın borçlarından önce ödenir.

– Mirasın matrahı belirlenir. Matrah, miras bırakanın tüm malvarlığının değeridir.

– Mirasçılar, matrahtan kendi paylarını alırlar.

Mirasın Taksimi:

Mirasın taksimi, mirasın maddi ve gayri maddi mallarına göre yapılır. Maddi mallar arasında para, altın, mücevher, ev, araba vb. yer alır. Gayri maddi mallar arasında ise fikri mülkiyet hakları, alacaklar vb. yer alır.

Mirasın taksimi yapılırken mirasçılar arasında anlaşma sağlanmaya çalışılır. Anlaşma sağlanamaması halinde ise miras, mahkeme kararıyla taksim edilir.

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı ile ilgili detaylı yazımızı okuyabilirsiniz

Miras Paylaşımı ile İlgili Diğer Önemli Noktalar

Yukarıda temel miras paylaşımı oranlarını inceledik. Ancak baba öldü ve aynı zamanda anne sağ iken yapılacak miras paylaşımı birtakım önemli noktaları içerir:

Vasiyet: Miras paylaşımı, baba sağ iken vasiyetname düzenlemiş olması durumunda, vasiyet hükümlerine göre yapılır. Vasiyetnamede belirtilen oranlar yasal miras paylarını değiştirebilir. Mirasın tamamı veya bir kısmı vasiyetname ile başka kişilere bırakılabilir. Ancak yasal mirasçıların saklı paylarına dokunulamaz.

 

Saklı Pay: Çocuklar ve eş, miras bırakanın yakın hısımları olarak Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen “saklı pay” hakkına sahiptir. Bu hak, mirasın belli bir oranının her halükarda mirasçıya bırakılması zorunluluğunu ifade eder.

 

Türk Medeni Kanunu’na göre saklı paylar şu şekildedir:

Saklı pay

Madde 506- Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:

1- Altsoy için yasal miras payının yarısı,

2- Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,

3- Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.

 

Tenkis Davası ve Mirasta Saklı Pay yazımızda daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz

 

Borçlar: Mirasın paylaşımı öncesinde baba sağ iken edinmiş olduğu tüm borçlarının ödenmesi gerekir. Bu borçlar, mirasın aktifinden (varlıklarından) karşılanır. Eğer mirasın aktifleri borçları karşılamaya yetmiyorsa, mirasçılar borçlardan sorumlu tutulamaz.

 

Mirasçıların Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Veraset Vergisi: Mirasın değerine göre veraset vergisi ödenmesi gerekebilir. Vergi oranı, mirasın miktarına ve mirasçı ile miras bırakan arasındaki ilişkiye göre değişmektedir. Mirasın taksimi yapılmadan önce veraset vergisi hesaplanması ve ödenmesi gerekir.

 

Uzlaşma: Mirasçılar arasında anlaşma sağlanarak mirasın taksimi ve paylaşımı kolaylaştırılabilir. Uzlaşma sağlanması durumunda noterlikçe bir uzlaşma protokolü düzenlenir. Bu protokol, mahkeme kararı niteliğindedir.

 

Terekenin Tespiti Davası Nedir, Nasıl Açılır?

 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

baba öldü anne sağ iken miras paylaşımı

 

 

 

 

 

Yazıyı paylaşın: