Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Birikmiş Nafaka İcra Takibi *2024

Boşanma sonrası ödenmeyen nafaka borçları, birikmiş nafaka icra takibi ile tahsil edilebilir. Bu makalede, birikmiş nafaka icra takibi nedir, nasıl başlatılır, hangi belgeler gereklidir gibi soruların yanıtlarını bulacak ve haklarınızı korumanız için gerekli adımları öğreneceksiniz.

Nafaka Nedir?

Nafaka, boşanma veya ayrılık sonucunda maddi durumu zayıf olan tarafa, diğer taraf tarafından ödenen para miktarıdır. Amaç, yoksulluğa düşmemesi ve geçimini sağlayabilmesi için maddi desteğin sağlanmasıdır.

Nafaka türleri şunlardır:

Yoksulluk nafakası: Boşanma veya ayrılık sonrasında yoksulluğa düşme tehlikesi bulunan tarafa ödenen nafaka türüdür.
İştirak nafakası: Evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte eşlerin, ortak çocuklarının geçim masraflarını karşılamak için birlikte ödemeleri gereken nafaka türüdür. Diğer adıyla katılım nafakasıdır.
Tedbir nafakası: Boşanma davası görülürken, hakimin tarafları geçici olarak ve tedbir niteliğinde koruma maksadıyla dava sonuçlanana kadar ödenen nafaka türüdür.

Birikmiş Nafaka Borcu Nedir?

Birikmiş nafaka borcu, nafaka borçlusunun, nafaka alacaklısına geçmiş dönemlere ait ödememiş nafaka borcunun toplamıdır. Bu borç, nafaka alacaklısı tarafından icra takibi başlatılarak tahsil edilebilir.

Birikmiş nafaka borcunun hesaplanması için, mahkeme tarafından belirlenen nafaka miktarı ve ödenmeyen aylar göz önünde bulundurulur. Borçlu, birikmiş nafaka borcunu peşin olarak veya taksitler halinde ödeyebilir.

Birikmiş Nafaka İcra Takibi Nedir?

Birikmiş nafaka alacaklısı, nafakanın ödenmemesi durumunda icra takibi başlatarak yasal yollardan tahsilini sağlayabilir. Bu işlem için nafaka alacaklısı, icra dairesine başvurarak alacağına ilişkin belgeleri (mahkeme kararı, ilam vb.) ibraz etmelidir.

Birikmiş Nafakanın İcra Takibi ile Tahsili

Ödenmeyen birikmiş nafakanın icra takibi vasıtası ile tahsili için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Takip Talebi ve Ödeme Emri: İlk adım, icra dairesine bir taleple ile başvurarak borçlu aleyhine icra takibi başlatılması talep etmektir. İcra takibi başladıktan sonra borçluya ödeme emri gönderilecektir.
Tebliğ: Dilekçenin sunulması tek başına yeterli değildir. Nafakanın yatırılmasına ilişkin talep, icra müdürlüğü tarafından nafaka borçlusuna tebliğ edilir.
İtiraz: Tebliğ alan borçlu, icraya konu borca yedi gün içinde itiraz etme hakkına sahiptir.
Ödeme ve Tahsil: Süresi içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse, icra dairesi kanalıyla cebri icra yoluyla borç tahsil edilir.

Birikmiş Nafaka Alacağı Zamanaşımı:

Birikmiş nafaka alacağının zamanaşımı süresi 10 yıldır.

– Bu süre, son taksit ödenmiş veya nafaka yükümlülüğü sona ermiş tarihten itibaren başlar.
– Zamanaşımı süresi dolduktan sonra alacaklı, yasal işlem başlatamaz.

Birikmiş Nafaka İcra Takibi ve Maaş Haczi

Birikmiş nafaka borcunun ödenmemesi halinde, alacaklı nafaka alacağının tahsili için birikmiş nafaka icra takibi başlatabilir. Bu takibin önemli bir ayağı da maaş haczidir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 83. maddesi, kısmen haczedilebilecek unsurları ve maaşlardan ne kadar kesinti yapılabileceğini düzenler. Maddeye göre, maaş veya ücretlerin dörtte birinden az bir miktar müsadere edilemez.

Nafaka alacaklısı, maaşa haciz konulması suretiyle her ay düzenli ödeme alabilir. Bu ödemeler, cari nafaka tutarını ve birikmiş nafakanın 1/4’ünü kapsar.

Birikmiş Nafaka Ödenmezse Hapis Yatılır mı?

Birikmiş nafaka borcunun ödenmemesi halinde, alacaklı, icra ceza mahkemesine şikayette bulunarak nafaka yükümlüsünün üç aya kadar tazyik hapsine çarptırılmasını talep edebilir. Bu talep, ödenmeyen son üç aylık nafaka için yapılabilir.

Tazyik hapsinden kurtulmak için:

– Birikmiş nafaka borçlusu, son üç aylık nafakayı ödeyip, ödemeye ilişkin makbuzu icra ceza mahkemesine sunmalıdır.
– Aksi takdirde, mahkeme tazyik hapsine karar verecektir.

Birikmiş Nafaka Ödeme Yöntemleri

Birikmiş nafaka ödemesi, yasal yükümlülük altındaki kişi tarafından belirlenen şekilde ve zamanında yapılmalıdır. Ödeme yöntemi, nafaka alacaklısı tarafından açılmış bir icra takibinin olup olmamasına göre değişir:

İcra Takibi Var ise:

– Birikmiş nafaka borçlusu, ilgili icra dairesine ait hesaba ödemeyi yapmalıdır.
– Ödeme, icra takibi numarası ve dosya numarası belirtilerek yapılmalıdır.

İcra Takibi Yok ise:

– Birikmiş nafaka borçlusu, nafaka alacaklısına elden veya banka hesabı üzerinden ödeme yapabilir.
– Elden yapılan ödemelerde yazılı ödeme belgesi alınmalıdır.
– Banka havalesi yoluyla yapılan ödemelerde havale açıklamasına “Nafaka Ödemesi” ibaresi yazılmalıdır.

Birikmiş Nafaka Ödenmediğinde Ne Yapılabilir?

Birikmiş nafaka yükümlüsü tarafından ödenmeyen nafaka alacaklarının tahsili için iki farklı icra takibi yoluna başvurulabilir:

1. İlamsız İcra Takibi:

– Tedbir nafakası gibi ilam veya mahkeme kararı gerektirmeyen nafaka türleri için uygulanır.
– Nafaka alacaklısı, icra dairesine başvurarak icra takibi başlatabilir.

2. İlamlı İcra Takibi:

– Yoksulluk ve iştirak nafakası gibi ilam veya mahkeme kararı ile belirlenmiş nafaka türleri için uygulanır.
– Nafaka alacaklısı, icra dairesine başvurarak icra takibi başlatabilir.

Tahsil Edilememe Durumu:

Birikmiş nafaka borçlusu, icra takibine rağmen nafaka borcunu ödemezse, nafaka alacaklısı icra mahkemesine başvurarak nafaka borçlusunun 3 aya kadar tazyik hapsine tabi tutulmasını talep edebilir.

Birikmiş Nafaka Ödenmezse Nereye Şikayet Edilebilir?

Birikmiş nafaka alacaklısı, nafaka borcunun ödenmemesi durumunda aşağıdaki mercilere şikayette bulunabilir:

İcra Ceza Mahkemesi: Birikmiş nafaka alacağının tahsili için icra takibi başlatabilir ve nafaka borçlusunun tazyik hapsine tabi tutulmasını talep edebilir.

Cumhuriyet Savcılığı: Birikmiş nafaka borçlusunun nafaka yükümlülüğünü ihlal etmesi suç teşkil edebilir. Bu durumda, nafaka alacaklısı suç duyurusunda bulunabilir.

Birikmiş Nafaka İcra Takibinde Süreler:

Ödeme Emri Tebliği: Borçluya ödeme emri tebliğ edilir. Tebligat süresi, icra dairesine ve borçlunun adresine göre değişmekle birlikte ortalama 1 ay sürer.

İtiraz Süreci: Tebliğden sonra borçlu 7 gün içinde itiraz hakkına sahiptir. İtiraz edilmezse takip kesinleşir ve icra işlemleri hızlanır. İtiraz edilirse, itirazın türüne göre farklı süreler geçerlidir:
Tedbir nafakası gibi ilamsız takiplerde, itirazın kaldırılması davası açılır. Bu dava, itirazın iptalinden daha hızlı sonuçlanır ve birkaç ay sürebilir.
Yoksulluk, iştirak veya yardım nafakası gibi ilamlı takiplerde, borçlunun itirazı dava açmak anlamına gelir ve icra işlemlerini durdurmaz.

Şikayet Durumu: Borçlunun nafaka ödememesi nedeniyle şikayet söz konusuysa, süreç birkaç ay daha uzayabilir.

 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Birikmiş Nafaka İcra Takibi

 

Yazıyı paylaşın: