Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Boşanma Davası ve Avukat Ücreti 2024

2024 yılı itibarıyla Türkiye’de boşanma davası ücretleri, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu ücretler; dava türüne, avukatın tecrübesine, davanın karmaşıklığına ve işlenen zaman gibi faktörlere göre belirlenir. Örneğin, anlaşmalı boşanma genellikle daha az ücret gerektirirken, çekişmeli boşanma daha yüksek maliyetli olabilir.

 

Boşanma Davası Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Boşanma davası avukat ücreti, her sene il Barolarının yayınladığı tarifelere göre belirlenir. Barolar her dava için avukatın alması gereken asgari tutarı ve tavsiye edilen tutarı yayınlarlar. Avukatlar çoğunlukla bu 2 tutarın arasında bir ücret talep ederler.

 

Boşanma Davası Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davası avukat ücretleri, 2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer almaktadır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 2024 yılı Boşanma Davası Avukatlık ücreti en az 17.900 TL + KDV olarak belirlenmiştir. %10 KDV dahil edildiğinde bu ücret 19.690 TL olur.

Bu ücret, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmış minimum ücrettir. Ancak, avukatlar bu ücret üzerinde, davanın gerektirdiği çaba ve zaman göz önünde bulundurularak serbestçe artırım yapabilirler.

 

Boşanma avukatı ücretleri, genellikle davanın zorluğuna göre belirlenir ve İstanbul Barosu gibi yerel baroların belirlediği tarifelere göre de değişiklik gösterebilir. Örneğin, 2024 yılı için İstanbul’da anlaşmalı boşanma davaları için tavsiye edilen avukatlık ücreti 52.500 TL, çekişmeli boşanma davaları için ise 78.000 TL’dir.

Bu tarifeler, davanın içeriği ve avukatın gösterdiği çaba gibi pek çok değişkene bağlı olarak esneklik gösterebilir. Mesela, bir çekişmeli boşanma davasında, taraflar arasında maddi ve manevi tazminat talepleri bulunuyorsa, avukatlık ücreti dava değerinin en az %15’i kadar olabilir. Bu durum, avukatın dava süresince harcayacağı zaman ve emeğe bağlı olarak daha da artabilir.

 

2024 Yılında Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanma davası ücreti, dava sürecinin karmaşıklığına göre belirlenir ve genellikle avukatlık ücreti daha yüksektir. Avukatlar, çekişmeli boşanma davaları için yerel baroların belirlediği ücret tarifesine göre bir fiyat belirler. İstanbul için 2024 yılında çekişmeli boşanma davası asgari avukatlık ücreti KDV dahil 19.690TL, tavsiye edilen ücret ise 78.000 TL olarak belirlenmiştir.Avukat genel olarak bu 2 fiyatın arasında bir tutar talep edecektir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

İstanbul için 2024 yılında çekişmeli boşanma davası asgari avukatlık ücreti KDV dahil 19.690TL, tavsiye edilen ücret ise 52.500 TL olarak belirlenmiştir. Avukat genel olarak bu 2 fiyatın arasında bir tutar talep edecektir.

 

Avukatsız Boşanma Davası Açma Ücreti

Avukatsız boşanma davası açma ücreti, davanın mahkemeye dosyalanması için gerekli olan harçlardan oluşur. 2024 yılı için belirtilen toplam maktu harçlar yaklaşık olarak 2.132 TL’dir. Bu tutar, dava açma harcı, vekalet harcı ve peşin harçları içerir.

 

Boşanma Davası Harç ve Masrafları

Boşanma sürecinde, karşılaşılacak maliyetler sadece avukat ücretleri ile sınırlı değildir. Türkiye’deki boşanma davalarında ödenmesi gereken çeşitli harçlar ve masraflar da bulunmaktadır. 2024 yılı için geçerli olan ve boşanma sürecinizde ödemeniz gereken standart harç ve masraf listesi aşağıda detaylandırılmıştır.

Başvurma Harcı: Her boşanma davasının başlangıcında ödenmesi gereken bu harç, 2024 yılı itibarıyla 427,60 TL olarak belirlenmiştir. Bu, davanın mahkemeye sunulması için gereken temel ücrettir.

Vekalet Harcı: Avukatınız adına mahkemeye ödenen bu harç miktarı 60,80 TL’dir. Avukatınızın sizin adınıza hareket edebilmesi için bu harcın yatırılması zorunludur.

Peşin Harç: İlk başvuru harcı gibi, bu da 427,60 TL tutarında olup, davanın işleme alınması için mahkeme tarafından talep edilen bir ödemedir.

Gider Avansı: Mahkeme süreci boyunca ortaya çıkabilecek çeşitli masrafları karşılamak amacıyla toplam 1.120,00 TL gider avansı yatırılması gerekmektedir. Bu, genellikle tanık ifadeleri, bilirkişi incelemeleri veya diğer adli işlemler için kullanılır.

Vekalet Pulu: Vekaletin resmiyet kazanması için gereken bu pul, 96,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu pulun temini, vekalet işlemlerinin yasal olarak tanınması için şarttır.

Toplam Harç ve Masraflar:

Harç Toplamı: 916,00 TL
Masraf Toplamı: 1.120,00 TL
Diğer Toplam: 96,00 TL
Genel Toplam Tutar: 2.132,00 TL

Bilirkişi Ücreti:

Mahkemenin, uzman görüşüne ihtiyaç duyduğu konularda görevlendirdiği bilirkişilere ödenen bilirkişi ücreti, bilirkişinin uzmanlık alanı ve yaptığı çalışmanın niteliğine göre değişkenlik gösterir. Genellikle mahkeme tarafından davacı ve davalıya eşit olarak paylaştırılan bu ücret, 2024 yılı için bir bilirkişi raporu ücreti 2.000 – 5.000 TL arasında değişebilir.

 

Sık Sorulan Sorular

Avukatlık ücretini taksitle ödeyebilir miyim?

Avukatlık ücretini taksitle ödeyip ödeyemeyeceğiniz, avukatınızla yapacağınız anlaşmaya bağlıdır. Birçok avukat, müvekkillerine taksitlendirme imkanı sunmaktadır. Ancak, taksitlendirme koşulları ve ödeme planı avukatınızla yapacağınız sözleşmede açıkça belirtilmelidir.

Avukatlık ücretleri nasıl belirlenir?

Avukatlık ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine tabidir. Ancak, avukatınızla aranızda yapacağınız sözleşmeye göre bu ücretin üzerinde bir meblağ da kararlaştırılabilir. Ücret belirlenirken davanın karmaşıklığı, avukatın deneyimi ve talep edilen hizmetler gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Avukatlık ücreti ile ilgili kararlar ne zaman ve nasıl uygulanır?

Avukatlık ücreti ile ilgili kararlar, genellikle davanın sonunda verilir. Hakim, tarafların sunduğu delillere ve davanın özelliklerine göre avukatlık ücretini belirler. Avukatlık ücreti, mahkeme kararıyla kesinleşir ve taraflar bu karara uymak zorundadır.

Avukatımın talep ettiği 17.900 TL + KDV ücret yasal olarak neye dayanıyor ve bu ücret oranı makul müdür?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2024 yılı için çekişmeli boşanma davalarında alınacak minimum ücreti belirler. Ancak, avukatınızın deneyimi, uzmanlık alanı, davanın karmaşıklığı ve harcadığı zaman gibi faktörlere bağlı olarak 17.900 TL’nin üzerinde bir talepte bulunması mümkündür.

Avukat değiştirmek istersem ne olur?

Avukatınızı değiştirmek istediğinizde, öncelikle mevcut avukatınızla ilişiğinizi kesmeniz gerekmektedir. Yeni bir avukatla anlaştığınızda, önceki avukatınıza ödediğiniz ücretler genellikle iade edilmez. Ancak, yeni avukatınız, önceki avukatınızın yaptığı işler için bir miktar indirim yapabilir.

Avukatın haklı olarak istifa etmesi durumunda ücret talep edebilir mi?

Evet, avukat haklı bir sebeple istifa etse dahi, yaptığı iş karşılığında ücret talep etme hakkına sahiptir. Avukatlık Kanunu’nun 167. maddesi, avukatın haklı nedenle sözleşmeyi feshetmesi halinde dahi, yaptığı iş oranında ücrete hak kazanacağını belirtir.

Avukat ve müvekkil arasında imzalanan sözleşmesiz durumlarda avukatın ücret talep etme hakkı var mıdır?

Evet, sözleşme olmasa dahi avukat, yaptığı iş karşılığında ücret talep edebilir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, bu gibi durumlarda uygulanacak asgari ücreti belirler. Ancak, taraflar arasında daha önce belirlenmiş bir ücret varsa, o ücret geçerli olur.

Vekalet ücreti hesaplamasında hangi kriterler dikkate alınır?

Vekalet ücreti hesaplanırken, davanın niteliği, davanın zorluğu, avukatın emeği ve mesleki konumu, davanın süresi, avukatın dava nedeniyle yaptığı masraflar, avukatın elde ettiği sonuç ve yerel koşullar gibi kriterler dikkate alınır.

Avukatın işi kabul ettiği anda ücrete hak kazanıp kazanmadığına dair hükümler nelerdir?

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesine göre, avukat işi kabul ettiği anda ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücretin miktarı, taraflar arasında yapılacak sözleşme ile veya Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenir.

Avukatın peşin ödeme talebinde bulunması yasal mıdır? Yasal dayanakları nelerdir?

Evet, avukatın peşin ödeme talep etmesi yasaldır. Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi, avukatın vekaletname alındıktan veya işin görülmesine başlandıktan sonra makul bir avans isteyebileceğini belirtir. Ancak, peşin ödemenin miktarı makul olmalı ve taraflar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda hakim tarafından belirlenmelidir.

Avukatlık Kanunu’na göre, haklı sebep olmadan işten çekilme durumunda avukatın ücret talebinde bulunup bulunamayacağı nasıl değerlendirilir?

Avukatlık Kanunu’na göre, avukatın haklı bir sebep olmaksızın işten çekilmesi durumunda, yaptığı iş oranında ücret talep etme hakkı olsa da, müvekkile karşı sorumluluğu doğar. Müvekkilin uğradığı zarar, avukatın alacağı ücretten mahsup edilir veya avukattan ayrıca talep edilir.

Avukatlar aldıkları resmi ücretlerin yanında müvekkillerinden de ücret alabilir mi? Bu durum yasal mıdır?

Evet, avukatlar, mahkeme tarafından belirlenen resmi ücretin yanı sıra müvekkilleriyle anlaşarak ek bir ücret talep edebilirler. Bu durum yasaldır ve Avukatlık Kanunu’nda belirtilmiştir.

Avukatlık hizmeti karşılığı ücret ödemesi geciktiğinde avukatın atabileceği adımlar nelerdir?

Avukatlık hizmeti karşılığı ücret ödemesi geciktiğinde, avukat öncelikle müvekkiliyle görüşerek sorunu çözmeye çalışabilir. Anlaşma sağlanamazsa, avukat ihtarname gönderebilir, faiz talep edebilir ve icra takibi başlatabilir. Ayrıca, Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesi uyarınca, avukat müvekkilin işlerini takip etmekten vazgeçebilir.

Avukat, vekaletten çekildiği takdirde, yargılamaya kadar yapılan tüm işler için ücret talep edebilir mi?

Evet, avukat vekaletten çekilse bile, yargılamaya kadar yaptığı işler için ücret talep edebilir. Avukatlık Kanunu’nun 167. maddesi, avukatın haklı nedenle sözleşmeyi feshetmesi halinde dahi, yaptığı iş oranında ücrete hak kazanacağını belirtir.

İstifa eden avukatın ücret talep edebilmesi için gereken koşullar nelerdir?

İstifa eden avukatın ücret talep edebilmesi için, istifasının haklı bir sebebe dayanması gerekir. Haklı sebepler arasında müvekkilin avukata karşı görevlerini yerine getirmemesi, avukatın güvenini kötüye kullanması, avukatın onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunması gibi durumlar sayılabilir. Ayrıca, avukatın istifa etmeden önce müvekkili yazılı olarak uyarması ve makul bir süre tanıması da gerekmektedir.

Eşim davasından feragat ettiğinde, hakimin karar verdiği avukatlık ücreti normal bir prosedür mü?

Evet, eşiniz davasından feragat etse bile, boşanma kararı verildiği için avukatlık ücreti doğar ve hakim tarafından belirlenir. Bu durum, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 420. maddesine dayanır.

Tebligat ücretlerini kim öder?

Tebligat ücretlerini genellikle davacı öder. Ancak, davanın sonucunda mahkeme, tebligat masraflarının karşı tarafça ödenmesine karar verebilir. Bu durum, davanın sonucuna ve mahkemenin takdirine bağlıdır.

Avukatım bana aldığı avukatlık ücreti hakkında bilgi vermedi, bu durumda etik bir ihlal var mı?

Evet, avukatın müvekkiline ücret konusunda şeffaf olması ve gerekli bilgilendirmeyi yapması etik bir zorunluluktur. Avukatınızın size ücret hakkında bilgi vermemesi durumunda, Türkiye Barolar Birliği’ne şikayette bulunabilirsiniz.

Mahkeme masraflarını karşılayacak gücüm yoksa ne yapabilirim?

Eğer mahkeme masraflarını karşılayacak gücünüz yoksa, adli yardım talebinde bulunabilirsiniz. Adli yardım, maddi durumu yetersiz olan kişilere bu durumu kanıtladıkları takdirde avukatlık ve mahkeme masrafları konusunda devlet tarafından sağlanan bir yardımdır. Adli yardım talebinde bulunmak için bulunduğunuz yerdeki adli yardım bürosuna başvurabilirsiniz.

 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

cost of divorce in turkey

Boşanma Davası ve Avukat Ücreti 2024

Yazıyı paylaşın: