Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Boşanma Davalarında Fotoğraf Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Boşanma davalarında, tarafların iddialarını kanıtlamak için çeşitli deliller sunmaları gerekebilir. Bu deliller arasında fotoğraflar da önemli bir yer tutar. Peki, boşanma davalarında fotoğraf nasıl delil olarak kullanılabilir?

 

Fotoğrafların Delil Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Gerekli Şartlar

Boşanma davalarında sunulan fotoğrafların delil olarak kabul edilebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir:

İlgililik: Fotoğrafın, boşanma davasının konusuyla doğrudan ilgili olması gerekir. Örneğin, şiddet iddiasında bulunan bir eş, şiddete uğradığını gösteren fotoğrafları delil olarak sunabilir.
Doğruluk: Fotoğrafın, olayları doğru ve eksiksiz bir şekilde yansıtması gerekir. Fotoğrafın manipüle edilmediği veya üzerinde oynanmadığı ispatlanmalıdır.
Hukuka Uygunluk: Fotoğrafın elde edilme yöntemi hukuka uygun olmalıdır. Gizlice çekilmiş veya özel hayata müdahale eden fotoğraflar delil olarak kabul edilmeyebilir.
Güvenilirlik: Fotoğrafın çekildiği tarih, yer ve koşullar gibi bilgilerin doğru olması gerekir. Fotoğrafın kim tarafından çekildiği de önemlidir.

Boşanma Davalarında Fotoğrafların Kullanım Alanları

Boşanma davalarında fotoğraflar, birçok farklı konuda delil olarak kullanılabilir:

Şiddet: Fiziksel veya psikolojik şiddet iddialarını desteklemek için fotoğraflar kullanılabilir.
Aldatma: Eşlerden birinin aldattığına dair fotoğraflar, boşanma davasında önemli bir delil olabilir.
Ekonomik Durum: Tarafların ekonomik durumunu gösteren fotoğraflar, nafaka veya tazminat taleplerini desteklemek için kullanılabilir.
Çocukların Durumu: Çocukların yaşam koşullarını veya ebeveynleriyle olan ilişkilerini gösteren fotoğraflar, velayet davalarında kullanılabilir.

Fotoğrafların Mahkemeye Sunulması

Boşanma davasında fotoğraf delili sunmak isteyen taraf, fotoğrafları dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunmalıdır. Fotoğrafların orijinal veya onaylı kopyaları mahkemeye verilmelidir. Fotoğrafların çekildiği tarih, yer ve koşullar gibi bilgilerin de mahkemeye bildirilmesi gerekir.

Boşanma davasında gizlice çekilmiş fotoğraflar delil olarak kullanılabilir mi?

Boşanma davalarında gizlice çekilmiş fotoğrafların delil olarak kullanılabilirliği, elde ediliş şekline bağlı olarak değişmektedir. Türk hukuku, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Bu bağlamda, taraflardan birinin kişilik haklarını ve özel hayatının gizliliğini ihlal ederek ele geçirilen fotoğraf, ses kaydı gibi delillerin hukuka aykırı olduğu ve bu tür delillerin değerlendirilmeye tabi tutulamayacağı belirtilmiştir . Örneğin, bir eşin diğer eşin izni ve bilgisi olmaksızın gizlice elde ettiği fotoğraflar, mahkeme tarafından hukuka aykırı delil olarak kabul edilir ve değerlendirilmez .

Ancak, kamuya açık alanlarda elde edilen görüntü ve fotoğraflar veya özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyen şekilde elde edilen bilgiler, hukuka uygun delil olarak değerlendirilebilir. Örneğin, bir alışveriş merkezi gibi kamusal bir alanda çekilmiş ve bir eşin sadakatsizlik eylemini kanıtlayan fotoğraflar, delil olarak kabul edilebilir .

Sonuç olarak, boşanma davalarında gizlice çekilmiş fotoğrafların delil olarak kabul edilebilirliği, fotoğrafların nasıl elde edildiğine ve özel hayatın gizliliğine olan etkisine bağlıdır. Hukuka uygun yöntemlerle ve kamusal alanlarda elde edilen fotoğraflar genellikle kabul edilirken, kişilik haklarını ihlal ederek gizlice elde edilen fotoğraflar delil olarak kullanılamaz.

Fotoğrafların üzerinde oynanıp oynanmadığını tespit etmek için hangi yöntemler kullanılabilir?

Fotoğrafların üzerinde oynanıp oynanmadığını tespit etmek için kullanılan yöntemler şu şekilde özetlenebilir:

Bilirkişi İncelemesi: Fotoğraflar üzerinde manipülasyon olup olmadığını belirlemek için bilirkişi incelemesi yapılabilmektedir. Bu inceleme, fotoğrafların içerik ve form analizini kapsar ve montaj ya da dijital düzenlemelerin varlığını ortaya koyabilir .

Fotoğraf Analizi: Fotoğrafların meta verilerinin analizi, fotoğrafın ne zaman ve hangi aygıtla çekildiğini belirlemenin yanı sıra, fotoğrafın sonradan düzenlenip düzenlenmediğine dair ipuçları sağlayabilir. Özellikle profesyonel fotoğraf analiz araçları, dosyalar üzerinde yapılan değişiklikleri tespit edebilir .
Bu incelemeler, uzmanlar tarafından özel yazılımlar ve teknikler kullanılarak yapılır. İşte bazı yaygın yöntemler:

1. Meta Veri Analizi (EXIF Verileri):

Her dijital fotoğraf, çekildiği zaman, tarih, kullanılan kamera modeli, ayarlar gibi bilgileri içeren EXIF (Exchangeable Image File Format) verileriyle birlikte kaydedilir.
Bu veriler, fotoğrafın orijinal olup olmadığı, üzerinde oynanıp oynanmadığı hakkında ipuçları verebilir. Örneğin, bir fotoğrafın çekildiği tarih, fotoğrafın iddia ettiği olaydan sonra ise bu durum şüphe uyandırabilir.
EXIF verileri, özel yazılımlar kullanılarak kolayca incelenebilir. Ancak, bu verilerin de manipüle edilebileceği unutulmamalıdır.

2. Görsel İnceleme ve Tutarlılık Analizi:

Fotoğrafın içeriği dikkatlice incelenerek, ışık, gölge, perspektif, renkler ve nesnelerin konumları gibi unsurların tutarlılığı değerlendirilir.
Manipüle edilmiş fotoğraflarda, bu unsurlar arasında tutarsızlıklar görülebilir. Örneğin, bir nesnenin gölgesi yanlış yönde olabilir veya bir kişinin vücut oranları gerçekçi olmayabilir.

3. Hata Seviyesi Analizi (ELA):

ELA (Error Level Analysis), fotoğrafın farklı sıkıştırma seviyelerindeki hatalarını analiz ederek, üzerinde oynanıp oynanmadığını tespit etmeye çalışır.
Orijinal fotoğraflarda, sıkıştırma hataları daha homojen dağılırken, manipüle edilmiş fotoğraflarda bu hataların dağılımı düzensiz olabilir.
ELA, özel yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilir ve sonuçları uzmanlar tarafından yorumlanır.

4. Kopyalama-Yapıştırma Tespit Yazılımları:

Bu yazılımlar, fotoğrafın farklı bölgelerindeki piksel değerlerini analiz ederek, aynı veya benzer piksel gruplarının tekrar edip etmediğini kontrol eder.
Eğer bir fotoğrafta kopyalama-yapıştırma işlemi yapılmışsa, bu yazılımlar bu durumu tespit edebilir.

5. Tersine Görsel Arama:

Fotoğraf, Google Görseller veya TinEye gibi tersine görsel arama motorlarında aranarak, aynı veya benzer fotoğrafların internette olup olmadığı kontrol edilir.
Eğer fotoğrafın daha önceki bir versiyonu veya farklı bir bağlamda kullanılmış bir versiyonu bulunursa, bu durum fotoğrafın manipüle edildiğine dair bir işaret olabilir.

Tanık Beyanları: Fotoğrafların çekildiği zaman ve ortam hakkında bilgi verebilecek tanıkların beyanları da fotoğrafların doğruluğunu teyit etme açısından değerlendirilebilir. Tanık beyanları, fotoğrafın hangi koşullar altında çekildiğini açıklamaya yardımcı olabilir .

Boşanma davasında çocukların fotoğrafları ne şekilde ve hangi durumlarda delil olarak kullanılabilir?

Boşanma davalarında çocukların fotoğrafları, velayet, nafaka veya tazminat gibi konularda delil olarak kullanılabilir. Ancak, çocukların fotoğraflarının delil olarak kullanılabilmesi için bazı önemli hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1. Çocukların Yüksek Yararı:

Çocukların fotoğraflarının kullanımı, her zaman çocuğun yüksek yararını gözeterek yapılmalıdır.
Fotoğraflar, çocuğun fiziksel veya duygusal gelişimini olumsuz etkileyecek şekilde kullanılmamalıdır.
Mahkeme, çocukların fotoğraflarının delil olarak kullanılıp kullanılmayacağına karar verirken, çocuğun yüksek yararını öncelikli olarak değerlendirecektir.

2. İlgililik ve Gereklilik:

Fotoğraflar, boşanma davasının konusuyla doğrudan ilgili ve gerekli olmalıdır. Örneğin, velayet davasında, çocuğun yaşam koşullarını, ebeveynleriyle olan ilişkisini veya sağlık durumunu gösteren fotoğraflar delil olarak kullanılabilir.
Gereksiz veya çocuğun mahremiyetini ihlal eden fotoğraflar delil olarak kabul edilmeyebilir.

3. Çocukların Kimliğinin Gizlenmesi:

Çocukların fotoğrafları, onların yüzlerini veya kimliklerini açıkça ortaya çıkaracak şekilde kullanılmamalıdır.
Fotoğraflar, çocukların yüzlerinin bulanıklaştırılması veya üzerlerinin kapatılması gibi yöntemlerle anonim hale getirilmelidir.

4. Hukuka Uygunluk:

Fotoğraflar, hukuka uygun yollarla elde edilmelidir. Gizlice veya izinsiz olarak çekilmiş fotoğraflar delil olarak kabul edilmeyebilir.
Özellikle, çocuğun özel hayatını ihlal eden veya istismar içeren fotoğraflar kesinlikle delil olarak kullanılamaz.

Çocukların Fotoğraflarının Delil Olarak Kullanılabileceği Durumlar:

Velayet Davaları: Çocuğun hangi ebeveynle yaşayacağına karar verilirken, çocuğun yaşam koşullarını, ebeveynleriyle olan ilişkisini ve genel refahını gösteren fotoğraflar delil olarak kullanılabilir.
Nafaka Davaları: Çocuğun ihtiyaçlarını belirlemek ve nafaka miktarını belirlemek için, çocuğun yaşam tarzını, eğitim giderlerini veya sağlık ihtiyaçlarını gösteren fotoğraflar delil olarak kullanılabilir.
Tazminat Davaları: Çocuğun maruz kaldığı herhangi bir zarar veya kaybı belgelemek için, örneğin çocuğun yaralanmalarını veya tedavi sürecini gösteren fotoğraflar delil olarak kullanılabilir.

Fotoğrafların boşanma davasının sonucunu ne ölçüde etkileyebileceği konusunda Yargıtay kararları nelerdir?

Yargıtay bir kararında, eşlerden birinin müşterek konutta bulduğu fotoğraf, mektup, günlük gibi eşyaları delil olarak sunmasının hukuka aykırı olmadığına karar verilmiştir. Ancak, bu delillerin de diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yargıtay’ın boşanma davalarında fotoğrafların delil olarak kabul edilme şekli ve sonuç üzerindeki etkileri hakkında farklı kararları bulunmaktadır:

Bir kararda Yargıtay, bir eşin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarının fotoğraflarla kanıtlanması durumunda, bu delillerin mahkeme tarafından kabul edilebileceği belirtilmiştir .

Başka bir kararında Yargıtay, rıza dışı sosyal medya hesaplarından alınan fotoğrafların ve yazışmaların delil olarak kullanılamayacağını belirten kararlar mevcuttur. Bu tür delillerin hukuka aykırı delil engeline takılabileceği vurgulanmıştır .

 

Boşanma davasında sahte fotoğraf delili sunmanın hukuki sonuçları nelerdir?

Boşanma davasında sahte fotoğraf delili sunmanın hukuki sonuçları oldukça ciddi olabilir. Bu eylem hem hukuki hem de cezai sorumluluk doğurabilir.

Hukuki Sonuçlar:

Delil olarak kabul edilmeme: Sahte fotoğraflar, gerçekliği kanıtlanamadığı için mahkeme tarafından delil olarak kabul edilmez. Bu durum, fotoğrafı sunan tarafın davasını olumsuz etkileyebilir ve iddialarını kanıtlayamamasına neden olabilir.
Güvenilirliğin zedelenmesi: Sahte delil sunan tarafın mahkeme nezdinde güvenilirliği ciddi şekilde zedelenir. Bu durum, diğer delillerin de şüpheyle karşılanmasına ve davanın genel gidişatını olumsuz etkilemesine neden olabilir.
Tazminat davaları: Sahte fotoğraflarla karşı tarafın kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu veya itibarının zedelendiği durumlarda, karşı taraf tazminat davası açabilir. Bu durumda, sahte delil sunan taraf maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Cezal Sonuçlar:

Özel Belgede Sahtecilik: Türk Ceza Kanunu‘nun 207. maddesine göre, bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
İftira suçu: Sahte fotoğraflarla karşı taraf hakkında gerçek olmayan suçlamalarda bulunulduğu durumlarda, Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesi uyarınca iftira suçundan dava açılabilir. Bu durumda, sahte delil sunan taraf 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Boşanma davasında fotoğraf delili sunmak isteyen tarafın avukatına hangi bilgileri vermesi gerekir?

Boşanma davasında fotoğraf delili sunmak isteyen tarafın avukatına aşağıdaki bilgileri vermesi gerekmektedir:

Fotoğrafların içeriği: Fotoğrafların neyi gösterdiği, kimleri içerdiği ve olayla olan ilgisini açıklaması gerekmektedir.

Fotoğrafların çekildiği tarih ve yer: Fotoğrafların ne zaman ve nerede çekildiği bilgisi, olayın zamanlaması ve gerçekliği açısından önemlidir.

Fotoğrafları çeken kişi: Fotoğrafları kimin çektiği bilgisi, fotoğrafların güvenilirliği ve delil değeri açısından önemlidir.

Fotoğrafların elde edilme yöntemi: Fotoğrafların hukuka uygun yollarla elde edilip edilmediği bilgisi, delilin mahkeme tarafından kabul edilip edilmeyeceğini belirler.

Fotoğraflarla ilgili tanıklar: Fotoğrafların çekildiği sırada orada bulunan veya fotoğrafların içeriği hakkında bilgi sahibi olan tanıkların bilgileri, delilin gücünü artırır.

Fotoğrafların davanın hangi yönünü desteklediği: Fotoğrafların boşanma davasının hangi iddiasını veya talebini desteklediği bilgisi, avukatın delili doğru şekilde kullanmasına yardımcı olur. Örneğin, şiddet, aldatma, ekonomik durum gibi konularda.

Fotoğrafların gizliliğini ihlal edip etmediği: Fotoğrafların özel hayatın gizliliğini ihlal edip etmediği konusunda avukatın değerlendirmesi, delilin kullanılabilirliği açısından önemlidir.

Fotoğrafların amacı: Fotoğrafların boşanma davasında ne amaçla kullanılmak istendiği (örneğin, kusur belirleme, tazminat talep etme, velayet düzenleme vb.) bilgisi, avukatın dava stratejisini belirlemesine yardımcı olur.

Boşanma Davalarında Fotoğraf Delil Kullanımı: Örneklerle Açıklama

Örnek 1: Fiziksel Şiddet İddiası

Eşlerden biri, diğerinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia ediyor. Bu durumda, şiddetin gerçekleştiği anları veya sonrasındaki yaralanmaları gösteren fotoğraflar delil olarak sunulabilir. Örneğin, yüzünde veya vücudunda morluklar, çizikler veya yaralar bulunan fotoğraflar, şiddet iddiasını destekleyebilir. Ancak, bu fotoğrafların çekildiği tarih ve saat gibi bilgilerin de doğru olması ve fotoğrafların manipüle edilmemiş olması önemlidir.

Örnek 2: Aldatma İddiası

Eşlerden biri, diğerinin kendisini aldattığını iddia ediyor. Bu durumda, eşin başka biriyle samimi bir şekilde görüldüğü fotoğraflar delil olarak sunulabilir. Örneğin, eşin başka biriyle el ele tutuştuğu, öpüştüğü veya sarıldığı fotoğraflar, aldatma iddiasını destekleyebilir. Ancak, bu fotoğrafların çekildiği yer ve zaman gibi bilgilerin de doğru olması ve fotoğrafların gizlice çekilmemiş olması önemlidir.

Örnek 3: Çocukların Durumu İddiası

Eşlerden biri, diğerinin çocuklara kötü davrandığını veya onların ihtiyaçlarını karşılamadığını iddia ediyor. Bu durumda, çocukların bakımsız veya ihmal edilmiş olduğunu gösteren fotoğraflar delil olarak sunulabilir. Örneğin, çocukların kirli kıyafetler giydiği, yetersiz beslendiği veya uygun olmayan bir ortamda yaşadığı fotoğraflar, çocukların durumu iddiasını destekleyebilir. Ancak, bu fotoğrafların çekildiği tarih ve yer gibi bilgilerin de doğru olması ve fotoğrafların çocukların mahremiyetini ihlal etmeyecek şekilde sunulması önemlidir.

Örnek 4: Alkol veya Madde Bağımlılığı İddiası

Eşlerden biri, diğerinin alkol veya madde bağımlılığı olduğunu iddia ediyor. Bu durumda, eşin alkol veya madde kullandığı anları gösteren fotoğraflar veya alkol şişeleri, uyuşturucu madde paketleri gibi objelerin bulunduğu fotoğraflar delil olarak sunulabilir. Örneğin, eşin sarhoş veya uyuşturucu madde etkisi altında olduğu anları gösteren fotoğraflar, alkol veya madde bağımlılığı iddiasını destekleyebilir.

Örnek 5: Kumar Bağımlılığı İddiası

Eşlerden biri, diğerinin kumar bağımlısı olduğunu ve aile bütçesini bu nedenle zor durumda bıraktığını iddia ediyor. Bu durumda, eşin kumar oynarken çekilmiş fotoğrafları veya kumarhanede olduğunu gösteren fotoğraflar delil olarak sunulabilir. Ayrıca, eşin kumar borçlarını gösteren belgelerin fotoğrafları da delil olarak kullanılabilir.

Örnek 6: Psikolojik Şiddet İddiası

Eşlerden biri, diğerinin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia ediyor. Bu durumda, psikolojik şiddeti kanıtlamak zor olabilir çünkü fiziksel şiddet gibi görünür izler bırakmaz. Ancak, eşin hakaret içeren mesajları, tehdit içeren e-postaları veya aşağılayıcı sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntüleri delil olarak sunulabilir.

 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

cost of divorce in turkey

boşanma davasında fotoğraf delili

 

Yazıyı paylaşın: