Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

boşanma avukatı ile evlatlık ilişkisinin kaldırılması

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası Nedir? Evlat edinme, evlat edinen ile evlat edinilen taraflararasında kurulan kendiliğinden yani kan bağından değil de taraflar arasında oluşan evlat edinme olgusuna dayanmaktadır. Evlat edinme yapay soy bağı olarak adlandırılmaktadır. Medeni Kanunumuz evlatlık ilişkisini ortadan kaldıran sebepleri iki başlık halinde incelemiştir. Bunlar ‘’rızanın bulunmaması’’ ve ‘’diğer noksanlıklar’’ olarak belirtilmiştir.

Rızanın Bulunmaması

Evlat edinilen küçük eğer ki ayırt etme gücüne sahipse, evlatlık konusunda rızasının alınması gerekir. Aynı zamanda evlatlık verilen küçüğün anne ve babasının da rızalarının alınmaları şart koşulmuştur. Evlat edinen açısından ise 5 senelik evlilik süresi olması ve eşinin de evlatlık ilişkisi kurmasına izin vermesi gerekmektedir. Ayrıca evlat edinilen, 18 yaşından büyük ve kısıtlı olsa dahi rızası aranmaktadır.

Yukarıda bahsedilen kişiler, evlatlık olgusu ile ilgili rızası aranan kişilerin herhangi birinin rızası olmaması halinde evlatlık ilişkisi son bulabilmektedir.

Diğer Noksanlıklar

Örneğin evlat edinme ilişkisi;

  • Tek başına evlat edinen birinin 30 yaşını doldurmaması
  • Evlat edinen ile evlat edinilen arasında 18 yaş fark bulunmaması
  • Evlat edinilen küçüğün, evlat edinen yetişkin tarafından 1 yıl süreyle bakılmış olmaması

gibi esasa ilişkin diğer noksanlıklar bulunuyorsa Cumhuriyet Savcısı ya da ilgililer evlatlık ilişkisinin ortadan kaldırılmasını isteyebilir.

Yukarıda bahsedilen eksiklikler daha sonradan ortadan kaldırılırsa ya da bu eksiklik sadece şekli olarak mevcutsa ve evlatlığın menfaatini ağır derecede zedeleyecekse evlatlığın kaldırılması yoluna gidilemez.

EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Bu ilişkinin kaldırılması ve son bulmasına yönelik dava hakkı, ilişkinin kaldırılması sebebini öğrenmeden itibaren 1 yıllık süre içerisinde ve her halde evlat edinme işleminin üzerinden 5 yıl geçmekle düşer.

ORTADAN KALDIRILMASININ SONUÇLARI

Evlat edinme ilişkisinin son bulmasıyla birlikte;

  • Evlatlık, evlat edinenin velayeti altından çıkar.
  • Evlat edinenin soyadını almışsa eski soyadını kazanır.
  • Evlat edinenin yasal mirasçısı olma sıfatını kaybeder.
  • Evlat edinen ile kesin evlenme yasağı ortadan kalkar.

Evlat edinmenin ortadan kalmasıyla birlikte velayet de son bulur. Sonuçta velayeti tekrar eski anne babasına dönmez. Mahkeme eski anne babaya velayeti uygun da görebilir ancak gerekli gördüğü takdirde yeni bir vasi atayabilir.

Evlatlık ilişkisinin son bulması evlat edinenin geçmişe dönük nafaka ya da evlat edinilenin bakımı ve eğitimi gibi yine geçmişe dönük masrafları isteme hakkı doğurmaz.

EVLATLIK İŞLEMLERİNDE ARACILIK

Medeni Kanun’da ‘’evlatlık ilişkilerinde aracılık’’ adı altında bir kurum mevcuttur. Bu kurum küçüklerin evlatlık edinilmesinde karşılaşılan güçlükleri ve zorlukları gidermeye yönelik bir kurumdur. Bu aracılık faaliyetlerini ancak Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar yapabilmektedir. Özel kişilerin böyle bir hakkı mevcut değildir.

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yazıyı paylaşın: