Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Sınır Dışı Edilme (Deport) Kararı *2024

Sınır Dışı Edilme (Deport) Kararı Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Ülkeler, ulusal güvenliklerini ve kamu düzenini korumak amacıyla, belirli koşullar altında yabancı uyrukluları sınır dışı edebilirler. Bu süreç, sadece yasal düzenlemeler ve prosedürlerle sınırlı kalmayıp, insan hakları ve uluslararası hukuk açısından da önemli meseleleri barındırır.

Bu makalede, sınır dışı edilme kavramının ne anlama geldiği, hangi durumlarda ve kimler için uygulanabileceği, sürecin nasıl işlediği ve bu kararlara karşı itiraz yolları gibi birçok konuya değineceğiz. Ayrıca, sınır dışı edilen kişilerin hakları ve gelecekte karşılaşabilecekleri durumlar da ele alınacaktır.

Sınır Dışı Edilmek (Deport) Nedir?

Deport olarak da bilinen sınır dışı edilme, bir devletin, çeşitli gerekçelerle (genellikle kamu düzeninin korunması gibi), kendi egemenlik hakları çerçevesinde, kişinin rızası olmaksızın bir yabancıyı ülke dışına çıkarma anlamına gelir. Bu işlem, ilgili yabancının bulunduğu ülke tarafından yürütülür ve genellikle yabancının ülkesine veya başka bir ülkeye gönderilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Karar, hakkında sınır dışı kararı verilen kişiye resmi bir tebligat ile bildirilir.

Sınır Dışı (Deport) Etme Kararını Kim Verir?

Sınır dışı etme kararı, Türkiye’de, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine veya kendiliğinden Valilikler tarafından alınır. Alınan karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir​​.

Yabancılar Hangi Durumlarda Sınır Dışı Edilir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) kapsamında, çeşitli durumlar yabancıların sınır dışı edilmesine neden olabilir. Bunlar arasında suç faaliyetleri, kamu düzeni veya güvenliğini tehdit etme, sahte belge kullanma, vize veya ikamet izin sürelerinin ihlali, Türkiye’ye yasa dışı giriş yapma gibi sebepler bulunmaktadır.

Kimler Sınır Dışı Edilemez?

Türkiye’de, belirli durumlarda yabancıların sınır dışı edilmesi yasaktır. Ölüm cezası, işkence veya insanlık dışı muamele görme riski olan ülkelere gönderilme durumu bulunanlar, ciddi sağlık sorunları olanlar, tedavi olanakları olmayan hastalıkları bulunanlar, insan ticareti mağdurları ve psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları sınır dışı edilmez​​.

Türk Vatandaşı Sınır Dışı Edilebilir mi?

Sınır dışı etme işlemleri yalnızca yabancı uyruklulara uygulanır. Türk vatandaşları, yasal olarak ülkelerinden sınır dışı edilemez ve bu tür bir işlem uluslararası hukuk normlarına da aykırıdır​​.

Sınır Dışı (Deport) Edilmenin Cezai Yaptırımı Nedir?

Sınır dışı edilme, yabancıların Türkiye’den çıkarılmasını ve belirli bir süre veya kalıcı olarak tekrar giriş yapmalarının engellenmesi yaptırımını içerir. Bu yaptırım, yabancının işlediği idari veya cezai kusurlara bağlı olarak uygulanır ve kişinin Türkiye’ye olan girişini kısıtlayabilir.

Fuhuş Sebebiyle Deport Kaç Sene Sürer?

Fuhuştan kaynaklanan sınır dışı etme (deport) kararı sonrası uygulanan giriş yasağı süresi genellikle 5 yıldır. Ancak bu süre, her olayın özel koşullarına ve yargı kararlarına göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, sınır dışı edilen kişi daha uzun süreli veya kalıcı giriş yasağı alabilir.

Sınır Dışı (Deport) Süresi Ne Kadardır?

Sınır dışı edilme (Deport) durumunda uygulanan giriş yasağı süresi, yabancının işlediği suçun niteliğine ve ağırlığına göre değişir. Genellikle 1 ay ile 5 yıl arasında değişen bir süre uygulanır. Ancak bazı durumlarda, kamu düzeni veya güvenliği açısından tehlike arz eden yabancılar için bu süre 10 yıla kadar uzatılabilir.

Ayrıca, belirli suçlar veya durumlar (örneğin, terör faaliyetleri, insan kaçakçılığı vb.) nedeniyle sınır dışı edilen kişiler için süresiz giriş yasağı da uygulanabilir.

Sınır Dışı (Deport) Edilenler Nereye Gönderilir?

Sınır dışı edilen yabancılar, genellikle kendi ülkelerine veya kabul edebilecek üçüncü bir ülkeye ihraç edilirler. Türkiye’den sınır dışı edilen kişiler, sınır dışı kararının uygulanması için gerekli tüm yasal ve lojistik işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkelerine ya da başka bir güvenli ülkeye gönderilir.

Sınır Dışı (Deport) Edilen Kişi Başka Ülkeye Gidebilir mi?

Deport edilen bir kişi, Türkiye dışındaki diğer ülkelere gidebilir, ancak bu, kişinin pasaportuna işlenen tahdit kodlarına ve diğer ülkelerin yabancıya yönelik vize politikalarına bağlıdır. Eğer deport durumu kişinin pasaportuna işlenmişse, bu durum diğer ülkeler tarafından değerlendirilebilir ve kişinin girişine izin verilmeyebilir.

Sınır Dışı (Deport) Bildirimi Nasıl Yapılır?

Sınır dışı kararı, kararın alındığı tarihten itibaren yabancıya veya onun yasal temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir. Yabancı bu karara itiraz edebilir ve itiraz süreci, yabancının Türkiye’den çıkarılmasını erteleyebilir. Tebliğ ve itiraz süreçleri, yabancının hukuki haklarının korunması açısından önemlidir.

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına Ne Kadar Sürede İtiraz Edilir?

Sınır dışı etme kararına itiraz süresi, yabancıya veya onun yasal temsilcisine kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisindedir. Bu süre içinde yabancılar veya temsilcileri, idare mahkemesine başvuruda bulunabilir. Bu itiraz süresi, yabancının hukuki haklarını kullanabilmesi için kritik öneme sahiptir ve belirtilen süre içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılabilir​​.

Örnek 1: Nijerya uyruklu Mary, sahte evlilik yaptığı iddiasıyla sınır dışı edilme kararı alır. Kararı tebliğ aldıktan sonraki 3. gün, bir avukat aracılığıyla idare mahkemesine itiraz eder ve kararın iptalini ister.

Örnek 2: Afganistan uyruklu Ali, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla sınır dışı edilme kararı alır. Kararı tebliğ aldıktan sonraki 7. günün son saatlerinde, idare mahkemesine faks yoluyla itiraz dilekçesi gönderir.

Sınır Dışı Kararında Yürütme Nasıl Durdurulur?

Sınır dışı kararına yapılan itirazda yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Bu, kararın yargısal incelemesi tamamlanıncaya kadar sınır dışı etme işleminin geçici olarak durdurulması anlamına gelir. Yürütmenin durdurulması, mahkemenin kararı üzerine gerçekleşir ve bu, yabancının Türkiye’den hemen çıkarılmasını önleyebilir​​.

Sınır Dışı Kararının İptali ve Dava Süresi

Sınır dışı kararının iptali için dava açılması gerektiğinde, dava dilekçesi idare mahkemesine sunulur. Dilekçede, sınır dışı kararının hukuka aykırı olduğuna dair argümanlar ve kanıtlar yer almalıdır. Dava süreci genellikle 1 yıl civarında sürebilir, ancak yürütmenin durdurulması kararı genellikle 20 ile 30 gün içinde alınabilir​​.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi ve İtiraz Süresi

İdari gözetim kararına itiraz, kararın yabancıya veya onun yasal temsilcisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapılabilir. İtiraz dilekçesi, idari gözetim kararının hukuka uygunluğunu sorgulamak için sulh ceza hakimliğine sunulur. Hakim, itirazı beş gün içinde değerlendirerek karara bağlar​​.

Giriş Yasağı İçin Verilen Karara Nasıl İtiraz Edilir?

Giriş yasağı için verilen karara itiraz, yabancının Türkiye’ye girişine koyulan yasakla ilgilidir ve bu itiraz da ilgili idare mahkemesine yapılabilir. İtiraz süreci, yasak kararının yabancıya tebliğ edilmesinden itibaren belirlenen 7 gün içinde gerçekleştirilmelidir.

Sınır Dışı (Deport) Edilen Bir Yabancı Hangi Koşullarda Geri Gelebilir?

Sınır Dışı (Deport) edilen bir yabancının Türkiye’ye geri dönmesi, genellikle deport kararına itiraz ederek veya tahdit kodlarının kaldırılmasını sağlayarak mümkün olabilir. Yabancının geri dönüşü için öncelikle deport sebeplerinin ortadan kaldırılması gereklidir. Bu süreç, ilgili tahdit kodlarının iptali için idari veya hukuki yollarla başvuruyu içerebilir. Deport kararı alındıktan sonra durumun değişmesi veya yanlış anlaşılmaların düzeltilmesi gibi nedenlerle başvurulabilir. Ayrıca, yabancının Türkiye’ye olan giriş yasağının süresi dolduktan sonra yeniden vize başvurusu yaparak giriş izni alması da bir seçenektir.

Sınır Dışı (Deport) Edilen Birisi Ne Yapmalı?

Sınır Dışı (Deport) edilmiş bir kişi, öncelikle deport kararının sebeplerini ve geçerliliğini anlamalıdır. Bu bilgilere dayanarak, yasal temsilci aracılığıyla ya da bizzat kendisi, deport kararına itiraz edebilir veya tahdit kodunun kaldırılması için gerekli işlemleri başlatabilir. İtiraz süreci, yargı yoluyla yürütmenin durdurulması talebini içerebilir. Ayrıca, deport edilen kişiler, yaşadıkları ülkede yasal danışmanlık hizmetleri alarak durumlarını değerlendirmeli ve mümkünse yabancı temsilciliklerle iletişime geçmelidir.

Sınır Dışı (Deport) Edilmiş Biriyle Evlenilebilir mi?

Sınır Dışı (Deport) edilmiş olan biriyle evlenmek mümkündür; ancak, bu kişinin eşinin veya ailesinin yaşadığı ülkeye giriş yapabilmesi için gerekli giriş izinlerinin ve vize prosedürlerinin tamamlanması gerekir. Deport kararının ve giriş yasağının evlilik yoluyla kendiliğinden ortadan kalkmayacağı unutulmamalıdır.

Sınır Dışı (Deport) Edilmiş Birisi Çalışma İzni Alabilir mi?

Sınır Dışı (Deport) edilmiş bir kişinin başka bir ülkede çalışma izni alabilmesi, o ülkenin yasalarına ve kişinin göçmen statüsüne bağlıdır. Deport edilmiş bir kişi, yeni bir ülkeye yerleşirse ve uygun şartları sağlarsa, o ülkenin mevzuatına uygun olarak çalışma izni başvurusu yapabilir. Ancak, deport geçmişi, başvurunun değerlendirilmesinde dikkate alınabilir ve bu durum izin almayı zorlaştırabilir.

Deport Pasaport Kaydına İşlenir mi?

Deport işlemi sırasında, sınır dışı edilen yabancıların pasaportlarına veya diğer seyahat belgelerine çeşitli tahdit kodları işlenebilir. Bu kodlar, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmemesi ya da belirli şartlar altında giriş yapabilmesini kısıtlar. Bu kodlar, deport işleminin nedenlerine ve süresine bağlı olarak değişiklik gösterir ve yabancının gelecekteki Türkiye girişlerini doğrudan etkiler.

Pasaport Deport Kaydı Nasıl Sorgulanır?

Pasaport deport kaydı sorgulaması, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye’ye giriş yapma durumunun kontrol edilmesi için yapılır. Bu sorgulama, Türkiye Cumhuriyeti’nin konsoloslukları, büyükelçilikleri veya içişleri bakanlığına bağlı göç idaresi genel müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Sorgulama yapılacak kayıtta, pasaporta işlenmiş tahdit kodlarını ve varsa giriş yasağı süreleri bulunur.

Yazıda Geçen Bazı Terimlerin Açıklaması:

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK): Türkiye’de yabancıların hukuki statülerini, haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen temel kanundur.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: Yabancıların Türkiye’deki oturum, çalışma ve göç durumlarını düzenleyen, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumdur.
Kamu Düzeni ve Güvenliği: Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için alınan tedbirleri ifade eder.
Vize: Bir yabancının belirli bir süre için bir ülkeye girişine ve kalışına izin veren resmi belgedir.
İkamet İzni: Bir yabancının belirli bir süre boyunca bir ülkede yasal olarak ikamet etmesine izin veren belgedir.
Tahdit Kodu: Yabancının Türkiye’ye girişini kısıtlayan veya engelleyen kodlardır.
Tebligat: Bir kararın veya bilginin ilgili kişiye resmi olarak bildirilmesi işlemidir.
İdare Mahkemesi: İdari işlemlere karşı açılan davalara bakan mahkemedir.
Yürütmenin Durdurulması: Mahkeme tarafından verilen, bir idari işlemin uygulanmasını geçici olarak durduran karardır.
Sulh Ceza Hakimliği: Ceza davalarında ilk incelemeyi yapan ve bazı basit suçlara ilişkin karar veren mahkemedir.
İdari Gözetim: Yabancının sınır dışı edilmesine karar verilmesi durumunda, bu kararın uygulanması sırasında yabancının belirli bir yerde kalmasını sağlamak amacıyla uygulanan bir tedbirdir.
Giriş Yasağı: Bir yabancının belirli bir süre veya kalıcı olarak bir ülkeye girişinin yasaklanmasıdır.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı olup, yabancıların il düzeyindeki işlemlerini yürütür.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: Türkiye’de göç yönetimini yürüten devlet kurumu. Sınır dışı etme kararlarını talimatlandıran ve uygulayan kurumdur.
Valilikler: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine veya kendi inisiyatifleriyle sınır dışı etme kararlarını alan yerel idari makamlar.

 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

cost of divorce in turkey

Sınır Dışı Edilme Deport

Yazıyı paylaşın: