Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

Yasal Danışman Kimdir?

Yasal Danışman Kimdir?

Yasal danışman, Türk Medeni Kanunu kapsamında, tam fiil ehliyetine sahip olmayan ancak vesayet altına alınmaları için yeterli sebep bulunmayan bireyler için atanır. Bu kişilere, özellikle mali işlemler ve hukuki muamelelerde rehberlik etmek amacıyla danışmanlık yapar. Danışman, atandığı kişilerin menfaatlerini korumak ve onlara yasal işlemlerinde yardımcı olmakla yükümlüdür.

Yasal Danışman Neden Atanır?

Yasal danışmanın atanma sebebi, bireylerin kendi başlarına yasal işlem yapma kapasitelerinin tam olmamasıdır. Ancak bu bireyler, tam olarak vesayet altına alınacak kadar da ehliyetten yoksun değildirler. Bu durumda, yasal danışman, bireylerin yasal süreçlerde doğru kararlar almasına yardımcı olmak ve onların haklarını korumak için atanır.

Yasal Danışman Kimlere Atanır?

Yasal danışman, genellikle kısıtlama gerektirmeyen ancak koruma ihtiyacı olan yetişkinlere atanır. Bu kişiler genellikle zihinsel ya da bedensel engelleri nedeniyle kendi haklarını tam anlamıyla koruyamayacak durumda olanlar veya yeterli yaşam tecrübesine sahip olmayan kişilerdir.

Danışman Nasıl Atanır?

Yasal danışman ataması, mahkeme kararı ile gerçekleşir. Mahkeme, kişinin durumunu değerlendirir ve yasal danışman atamasının gerekli olup olmadığına karar verir. Atama süreci, genellikle kişinin hukuki işlemleriyle ilgili bir gereklilikten kaynaklanır.

Yasal Danışman Vasi midir?

Yasal danışman, vasi değildir. Yasal danışmanlık ve vasilik, Türk Medeni Kanunu‘nda farklı hükümler ve amaçlarla düzenlenmiş iki ayrı hukuki müessese olarak yer alır. Yasal danışman, belirli işlemlerde bireylerin menfaatlerini korumak için atanırken, vasi, vesayet altındaki kişinin genel yaşamını ve hukuki işlemlerini yönetmekle sorumludur.

Yasal Danışman ile Vasi Arasındaki Farklar

Fonksiyonlar:

Yasal Danışman: Belli başlı hukuki işlemlerde rehberlik ve danışmanlık yapar. Kişinin yalnızca belirli konularda karar verme sürecinde görüşünü alır.
Vasi: Vesayet altındaki kişinin genel yaşamını ve tüm hukuki işlemlerini yönetir. Vasi, kişinin hemen hemen her türlü hukuki ve mali işleminde temsilci olarak hareket eder.

Atanma Sebepleri:

Yasal Danışman: Atanma sebebi, kişinin tam ehliyetli olmaması ancak tam olarak vesayet altına alınacak kadar da ehliyetten yoksun olmamasıdır.
Vasi: Genellikle kişinin tamamen ehliyetsiz olması (örneğin akıl hastalığı gibi) sebebiyle atanır ve kişinin tüm yaşamını kapsar.

Yetki Alanı:

Yasal Danışman: Yetki alanı sınırlıdır ve yalnızca belirli işlemler için danışmanlık yapar.
Vasi: Yetki alanı geniştir ve kişinin yaşamının birçok yönünü içerir.

 

Vesayet Davası ve Kısıtlılık Halleri Nedir? adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yasal Danışmanlık Çeşitleri Nelerdir?

Yasal danışmanlık ataması, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 429. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir ve iki türü bulunmaktadır: oy danışmanlığı ve yönetim danışmanlığı.

1. Oy Danışmanlığı:

Oy danışmanlığı, yasal danışmanın yukarıda sayılan işlemlerde sadece görüş bildirme yetkisine sahip olduğu anlamına gelir. Bu işlemleri yapmak için yasal danışmanın rızası veya onayı gerekmez. Ancak, yasal danışmanın görüşünü almadan yapılan işlemler tek taraflı bağlamazlık yaptırımına tabidir. Bu, işlemin iptal edilebileceği anlamına gelir.

2. Yönetim Danışmanlığı:

Yönetim danışmanlığında ise yasal danışman, yönetim işlerinde yetkilidir. Bu, yasal danışmanın yukarıda sayılan işlemleri kendi başına yapabileceği anlamına gelir. Yasal danışman bu işlemleri yaparken kendi iradesine göre hareket eder ve danıştığı kişinin rızasına veya onayına ihtiyaç duymaz.

Yasal Danışmanın Yetki ve Sorumlulukları

Yasal danışmanın yetkileri, atandığı türüne göre değişiklik gösterir. Oy danışmanı olarak atanmış bir yasal danışman, ilgili davanın açılmasından önce izin alınmasını gerektirir ve bu izinle dava süreci yürütülür. Yönetim danışmanı olarak atanmış bir yasal danışman ise, atandığı malvarlığı değerine ilişkin kanuni temsilci konumunda kabul edilir ve dava açma ve yönetme yetkisine sahiptir. Ancak, davanın konusu malvarlığının yönetilmesine yönelik değilse, vesayet makamının izin ve görüşüne tabi olur.

Evlilik ve Yasal Danışmanlık

Evlilik kurumu çerçevesinde, sınırlı ehliyetlilerin malvarlığına yönelik işlemlerde eşler, kanuni temsilci olarak hareket edebilir. Bu, evli çiftlerin, sınırlı ehliyetli bireyler için dava açma ve yönetme yetkilerine sahip olmalarını sağlar. Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar kapsamında, şahıs varlığına ilişkin davalarda ise, yasal danışman atanan kişiler bizzat dava açıp yürütme yetkisine sahiptir ve danışmanlarından izin alması gerekmez.

Kendilerine Yasal Danışman Atanmış Kişiler Hangi Gruba Girer?

Kendilerine yasal danışman atanmış kişiler, genellikle “sınırlı ehliyetliler” grubuna girer. Bu grup, tam ehliyetli olmayıp belirli işlemler için yasal danışmanlık alması gereken bireyleri ifade eder. Yasal danışmanın görevi, bu kişilere belirli işlemlerde rehberlik yaparak, yanlış ya da zararlı kararlar almalarını önlemektir.

Yasal Danışmanın Süresi

Yasal danışmanın atanma süresi, danışmanın atanma amacına ve mahkemenin belirlediği şartlara göre değişiklik gösterir. Yasal danışman, genellikle belirli bir hukuki işlem veya süreç tamamlanıncaya kadar atanır. Ancak, kişinin durumunda bir değişiklik olması veya daha fazla korumaya ihtiyaç duyulması halinde bu süre uzatılabilir veya danışmanlık sonlandırılabilir. Yasal danışmanlık süresi, mahkeme kararıyla başlar ve yine bir mahkeme kararıyla sona erer.

Kendisine Yasal Danışman Atanan Kişi Ne Yapabilir?

Yasal danışman atanmış kişiler, danışmanlarının rehberliği altında birçok hukuki işlemi gerçekleştirebilir. Bu işlemler arasında mülk satışı, sözleşme imzalama ve dava açma gibi eylemler bulunur. Ancak, bu işlemler sırasında danışmanın onayı ve rehberliği esastır.

Yasal Danışman Atanan Kişi Neler Yapamaz?

Yasal danışman atanmış kişiler, yasal danışmanlarının rehberliği veya onayı olmadan yasal işlemleri tek başlarına yapamazlar. Özellikle mülk edinme, borç alma verme ve kimi zaman yasal işlemlerde bulunma yetkileri sınırlandırılmıştır. Bu kısıtlamalar, danışmanlık alınan konularla sınırlıdır ve danışmanın onayı olmadan bu tür işlemler geçersiz sayılabilir.

Sık Sorulan Sorular:

Yasal Danışman Tek Başına İşlem Yapabilir mi?

Yasal danışman, kendisine atanmış kişinin adına bağımsız olarak işlem yapma yetkisine sahip değildir. Ancak, yasal danışmana açıkça temsil yetkisi verilmişse, bu durumda yasal işlemleri gerçekleştirebilir.

Yasal Danışman Kanuni Temsilci midir?

Yasal danışman, genellikle kanuni temsilci olarak kabul edilmez. Ancak, belirli durumlarda ve sınırlı yetkilerle yasal danışman, kanuni temsilci işlevi görebilir.

Yasal Danışmanı Olan Kişi Memur Olabilir mi?

Yasal danışmanın varlığı, bir kişinin memur olmasına engel teşkil etmez. Yasal danışmanlık, kişinin memur olabilme ehliyetini etkilemez.

Kendisine Yasal Danışman Atanan Kişi Kredi Çekebilir mi?

Yasal danışman atanmış bir kişi, genel yetkilere sahip bir vasi gibi davranamaz; bu nedenle kredi çekme işlemleri sırasında yasal danışmanın onayı gerekebilir.

Kimler Yasal Temsilci Olabilir?

Yasal temsilciler genellikle avukatlar, noterler veya diğer yetkili kişiler arasından seçilir. Bu kişiler, yasal işlemlerde bireyleri temsil etmek üzere özel yetkilere sahiptirler.

Yasal Danışmana Tebligat Yapılır mı?

Yasal danışmana doğrudan tebligat yapılamaz; ancak yasal danışmanın, temsil ettiği kişilere yapılan tebligatlarla ilgili bilgilendirilmesi gerekebilir.

Kendisine Yasal Danışman Atanan Kişi Dava Açabilir mi?

Yasal danışman atanmış bir kişi, bazı durumlarda ve yasal danışmanın rızası dahilinde dava açabilir. Ancak bu, yasal danışmanın iznine bağlıdır ve danışmanın izni olmadan yapılan işlemler geçersiz sayılabilir.

Yasal Danışmanlık Nasıl Kaldırılır?

Yasal danışmanlık, mahkeme kararıyla veya yasal düzenlemelere uygun olarak sonlandırılabilir. Bu süreç genellikle danışmanlık sebeplerinin ortadan kalkmasıyla gerçekleşir.

Yasal Danışman Bankadan Para Çekebilir mi?

Yasal danışman, kendisine atanmış kişi adına bankadan para çekme yetkisine sahip değildir. Yasal danışmanın müdahalesi olmadan, önemli olmayan günlük ihtiyaçlar için yapılan ödünç alımlar geçerli kabul edilse de, danışmanın katılımı olmadan yapılan önemli mali işlemler geçersiz sayılır.

 

Bu konuda daha fazla yardım veya danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Yasal Danışman Nedir

Yazıyı paylaşın: