Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

türkiyedeki avukata vekalet vermek

Yurtdışından Türkiye’deki Avukata Vekalet Vermek

YURTDIŞINDAN TÜRKİYE’DEKİ AVUKATA VEKALET VERMEK

Yurtdışında yaşayan birçok kişi, çeşitli sebeplerle Türkiye’deki avukata vekalet vermek ihtiyacı duyar. Bu süreç bazen karmaşık olabilir ancak doğru bilgi ve yönlendirmeler ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Hukuki meseleleri uluslararası sınırların ötesine taşımak çoğu zaman sayısız zorluk getirir ve bu meseleler Türk hukukuyla ilgili olduğunda ve yurtdışında ikamet ettiğinizde bu karmaşıklıklar daha da artar. Bu durumu ele almanın en etkili çözümlerinden biri, vekaletname verme sürecinde güvenilir bir Türk avukat tayin etmektir. Bu yasal araç, temsilcinize, mülk işlemlerinden hukuk davalarına kadar bir dizi yasal işlemi sizin adınıza yönetme yetkisi verir. Bununla birlikte, Türkiye’deki bir avukata yurt dışından vekaletname vermenin inceliklerini anlamak, yasal geçerliliği sağlamak ve çıkarlarınızın etkin bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için çok önemlidir.

Yurtdışında ikamet eden bir Türk avukata vekaletname vermenin bağlamını ve önemini anladıktan sonra, sürecin ayrıntılarına inmenin zamanı geldi. Bu yasal prosedür, tek adımlı bir operasyon değil, her biri vekaletnamenin genel yasallığına ve etkinliğine katkıda bulunan birkaç aşamadan geçen sistematik bir ilerleme gerektirmektedir. Nitekim yurtdışında ikamet ederken Türkiye’deki bir yasal temsilciye vekalet vermek söz konusu olduğunda, genellikle izleyebileceğiniz iki yol vardır.

İlk ve genellikle daha genel olan yol, vekalet belgesinin ikamet ettiğiniz ülkede hazırlanması, noter tasdiki, apostili ve büyükelçilik yahut konsolosluk onayı, yeminli bir tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmesi ve daha sonra güvenli bir şekilde avukata gönderilmesidir.

Alternatif olarak izleyebileceğiniz ikinci yol, ikamet ettiğiniz ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğunu ziyaret etmektir. Bir konsolosluk görevlisinin yardımıyla, vekaletname belgenizi hazırlayabilir, imzalayabilir ve tasdik ettirebilirsiniz. Bu belge daha sonra genellikle doğrudan Türkiye’deki yasal temsilcinize gönderilir veya teslimat için size teslim edilir.

İKAMET EDİLEN ÜLKEDE HAZIRLANAN VEKALETNAME

Vekaletname Belgesinin Hazırlanması

Belge, adınızı, kişisel kimlik bilgilerinizi, avukatın adını ve verdiğiniz belirli yetkileri açıkça belirtmelidir. Belgenin açık olması ve yoruma yer bırakmaması önemlidir. Belgenin doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlamak için yasal tavsiye alınmalıdır. Vekaletname belgesi, birisinin (“asıl”) başka bir kişiye (“temsilci” veya “gerçek vekil”) özel işlerde, ticari faaliyetlerde veya diğer bazı yasal konularda kendi adına hareket etmesi için yetki devretmesine izin veren yasal bir araçtır. Bu durumda asıl sizsiniz ve Türkiye’deki avukatınız vekildir. Bir vekaletname hazırlamak, devretmek istediğiniz yetkileri ve bunların nasıl tanımlanması gerektiğini dikkatlice düşünmeyi gerektirir.

– Belge, tam yasal adınızı, kişisel kimlik numaranızı (örneğin pasaport numarası) ve adresinizi açıkça belirtmelidir. Ayrıca, vekaletname verdiğiniz Türkiye’deki avukatın tam yasal adını ve adresini de belirtmelidir.

– Avukatınıza hangi yetkileri devrettiğiniz konusunda çok net olmanız önemlidir. Yetkiler, neye ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak geniş veya özel olabilir.

– Gerekirse vekilinizin yetkilerine limit koyabilirsiniz. Vekaletnamenin ne zaman sona ereceğini de belirtebilirsiniz. Vekalet geçerlilik tarihi belirtilmemişse, siz iptal edene veya vefat edinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

– Vekaletnamenin tarafınızca imzalanması gerekecektir.

Bir vekaletname belgesi hazırlamak önemli kullanıma uygunluğun sağlanması açısından önemlidir bu nedenle ihtiyaçlarınızı avukatınızla görüşmeniz çok önemlidir. Belgenin yerel yasalara uygun olduğundan ve kişisel ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için avukatın belgeyi incelemesini sağlamanız gerekmektedir.

Avukatınıza devrettiğiniz yetkileri net bir şekilde ifade ederek vekaletname belgenizi titizlikle hazırladıktan sonra, şimdi bu sürecin bir sonraki kritik aşamasına geçilmektedir. Önemli bir geçiş olan noter tasdik aşaması, hazırladığınız belgeye resmi olarak tanınma ve yetki verir, hukuki geçerlilik katar ve belgenin hukuk sisteminde kabulü için zaruridir.

Belgenin Noter Tasdik Edilmesi

Belgenizin noter tasdik ettirilmesi için, onu geçerli bir kimlik belgesi (pasaport gibi) ile birlikte yerel bir notere götürmeniz gerekecektir. Noter daha sonra kimliğinizi teyit edecek, belgeyi imzaladığınıza tanık olacak ve resmi mührünü basacaktır. Noter onayı, vekaletname verme sürecinde çok önemli bir adımdır. Bu resmi işlem, belgeye yasal özgünlük verir ve yasal sistemde tanınmasını sağlar. Noter, gerçekten olduğunuzu söylediğiniz kişi olduğunuzdan ve vekaletname belgesinde asil olarak belirtilen kişi olduğunuzdan emin olmak için sağladığınız kimliği kullanarak kimliğinizi doğrulayacaktır. Daha sonra noter, vekaletname belgesini imzaladığınıza tanık olacak olup bu, belgeyi gönüllü olarak imzaladığınızı ve herhangi bir baskı altında olmadığınızı doğrulamak içindir. Noterle görüşmeden önce belgeyi imzalamamanız gerektiğini unutmamak önemlidir – şahsen imzalamanıza tanık olmaları gerekir. Noter, imzanıza şahit olduktan sonra, resmi mührünü veya kaşesini belgeye yapıştıracaktır. Bu mühür, belgeye yasal geçerliliğini veren şeydir. Noter de belgeyi imzalayacaktır.

Vekaletname belgesi uygun şekilde noter tasdikinden geçtikten, böylece orijinalliği ve sizin açık rızanız belirlendikten sonra, bir sonraki aşama, mevcut ikamet yerinizin sınırlarını aşar ve Türk hukuk sistemine bir köprü görevi görür. Uluslararası platformda geçerliliğini kanıtlayan vekâletname belgesinin Türk Büyükelçilikleri veya Konsoloslukları tarafından tasdiki gerekir.

Belgenin Tasdik Edilmesi

Belgenin tasdik edilmesi için, noter tasdikli vekâletnamenizi apostil yaptırmak üzere yetkili bir makama götürmeniz gerekir. Bu genellikle Dışişleri Bakanlığı veya ülkenizdeki eşdeğer makam olacaktır. Vekaletname belgesi noter tasdik edildikten sonra, özellikle Türkiye dışında yaşıyorsanız, genellikle uluslararası kullanım için yasallaştırılması gerekir. Bu adım, şu an ikamet ettiğiniz ülkenin özel düzenlemelerine göre değişiklik gösterebilir. İşte daha ayrıntılı bir görünüm:

Yasallaştırma, yabancı bir kamu belgesinin başka bir ülkede tanınabilmesi için ülkenizdeki yetkili makam tarafından onaylanması işlemidir. Bu süreç, 1961 Lahey Sözleşmesini imzalayan ülkeler arasında basitleştirilmiştir. Bu ülkeler, tam yasallaştırma talep etmek yerine, belgenin gerçekliğini doğrulayan bir sertifika olan “apostil” kullanımına izin vermektedir. Ülkeniz Lahey Sözleşmesi’ne taraf ise, noter tasdikli vekaletnamenizi apostil almak için yetkili makama götürmeniz gerekir. Bu, ülkenize bağlı olarak Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı veya başka bir ilgili makam olabilir. Belge üzerindeki noter onayını inceleyecekler ve her şey yolundaysa belgeye bir apostil şerhi düşeceklerdir.

Belgenin yasallaştırılmasının ardından, sürecimiz artık dilsel gerekliliklere yönelmektedir. Bir sonraki önemli aşama, yasallaştırılmış vekaletname belgesinin Türkçe’ye çevrilmesi, Türk hukuk sistemi içinde anlaşılmasının ve uygulanabilirliğinin sağlanmasıdır.

Belgenin Tercümesi ve Tasdik Edilmesi

Tercümenin bulunduğunuz ülkedeki Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu tarafından yeminli ve yetkilendirilmiş bir tercüman tarafından yapılması gerekmektedir. Belge çevrildikten sonra, onaylanması gerekecektir. Bu genellikle Türk konsolosluğunda veya büyükelçiliğinde veya Türkiye’ye vardığında noter aracılığıyla yapılabilir. İlk adım belgeyi yeminli tercümana tercüme ettirmektir. Yeminli tercüman, yasal veya resmi belgeleri tercüme etmesi için bir devlet kurumu tarafından resmi olarak akredite edilmiş kişidir. Bu durumda tercüman, ikamet ettiğiniz ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından tanınmalıdır. Yeminli tercümanların listesini genellikle büyükelçiliğin veya konsolosluğun web sitesinde veya onlarla doğrudan iletişime geçerek bulabilirsiniz. Yeminli tercüman vekaletname belgenizi Türkçe’ye çevirecektir. Avukatınız Türkiye’de vekaletini kullanmaya çalıştığında herhangi bir hata sorun yaratabileceğinden çevirinin doğru olması önemlidir. Çeviri tamamlandıktan sonra belgenin onaylanması gerekecektir. Bu, genellikle ikamet ettiğiniz ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğunda veya belge Türkiye’ye ulaştığında noter tarafından yapılabilir.

Belge doğru bir şekilde çevrildikten ve onaylandıktan sonra, son adım vekaletname belgesinin Türkiye’de seçtiğiniz avukata güvenli bir şekilde teslim edilmesidir.

Belgenin Türkiye’ye Gönderilmesi

Nihai belge, uluslararası bir kurye servisi gibi takip edilebilir bir yöntemle Türkiye’deki avukatınıza gönderilmelidir. Belgeyi göndermek için seçtiğiniz yöntem çok önemlidir. Belgenin güvenli bir şekilde ulaşmasını ve izlenebilir olmasını sağlamak için saygın bir uluslararası kurye hizmeti kullanılması önerilir. Belgeyi gönderirken tüm bileşenlerini dahil etmek önemlidir. Bu, orijinal vekaletname belgesini, tüm apostilleri veya diğer kimlik doğrulama vasıtalarını ve onaylı tercümeyi içermektedir.

Belge gönderildikten sonra, kurye tarafından sağlanan takip numarasını kullanarak ilerlemesini izlemek ve teslim edildikten sonra, Türkiye’deki avukatınızdan teslim alındığına dair teyit almanız doğru olacaktır. Bu, belgenin güvenli bir şekilde ulaştığı ve doğru ellerde olduğu konusunda size gönül rahatlığı sağlayacaktır.

Bu son adım, yurt dışından vekalet verme sürecini sona erdirir. Türk avukatınız elindeki belge ile artık belirttiğiniz hukuki konularda sizin adınıza hareket etmeye yetkili hale gelecektir.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ YA DA KONSOLOSLUK VASITASIYLA TÜRKİYE’DEKİ AVUKATA VEKALET VERMEK

Randevu Düzenleme

Süreci başlatmak için, ikamet ettiğiniz ülkedeki Türk büyükelçiliği veya konsolosluğunun konsolosluk bölümünden randevu almanız gerekmektedir. Randevular genellikle büyükelçilik veya konsolosluğun resmi web sitesi aracılığıyla çevrimiçi olarak alınabilir. Randevu sırasında pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ibraz etmeniz istenecektir.

Vekaletname Hazırlama

Randevunuz sırasında konsolosluk görevlisi, vekaletname belgesinin Türkçe olarak hazırlanmasında size yardımcı olacaktır. Bu belge, Türk avukatınızın kimliği ve onlara verdiğiniz belirli yetkiler dahil olmak üzere gerekli tüm ayrıntıları içermelidir. Vekaletnamenin niyetinizi doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak için konsolosluk görevlisine açık ve ayrıntılı talimatlar vermelisiniz. Bu kapsamda yukarıda açıklanan detayları dikkate almanız tavsiye edilir.

İmzalama

Belge taslağı hazırlandıktan sonra, konsolosluk görevlisinin huzurunda size okunacaktır. Memur, içeriği ve olası yasal sonuçları açıklayacaktır. İçeriği anladığınızdan ve kabul ettiğinizden emin olduktan sonra vekaletname belgesini imzalayacaksınız. Bu imza, geçerliliğini teyit etmek için konsolosluk memurunun huzurunda yapılacaktır.

Konsolosluk Onayı

İmzanızın ardından konsolosluk görevlisi de vekaletname belgesini imzalayacak ve konsolosluk mührünü basacaktır. Bununla, belgenin doğru bir şekilde hazırlandığını ve imzalandığını ve imzalama sırasında içeriğini anladığınızı onaylamaktadır.

Bir Kopyanın Saklanması ve Aslının Avukatınıza Verilmesi

Randevu sonunda konsolosluk görevlisi size vekaletnamenin aslını verecektir. Orijinalini Türkiye’deki avukatınıza göndermeden önce kayıtlarınız için bu belgenin bir kopyasını almalısınız.

Yasal süreçlerin, özel koşullarınıza ve bulunduğunuz ülkedeki yasalara bağlı olarak değişebileceğini unutmayın; bu nedenle emin değilseniz her zaman profesyonel yasal tavsiye alın. Sonuç olarak, siz yurt dışında bulunuyorken Türkiye’deki bir yasal temsilciye etkin bir vekaletname verme süreci, yasal olarak önemli birkaç aşamadan geçen sistematik bir ilerlemeyi gerektirir. Bu aşamalar, vekaletnamenin titizlikle hazırlanması, noter tasdiki, apostil, Türkçe’ye profesyonel tercüme, söz konusu tercümenin tasdiki ve güvenli uluslararası teslimatı kapsar. Bu sürece ilişkin tüm belge, makbuz ve yazışmaların kopyalarını yasal kayıtlarınızın bir parçası olarak saklamanız da çok önemlidir. Süreç, uygun kavrayış ve tavsiye ile başlangıçta göz korkutucu görünse de ulaşılabilir bir prosedürdür ve nihayetinde Türk hukuk konularınızın yurtdışından yönetimini kolaylaştırmak için çok önemli bir mekanizmadır.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Yazıyı paylaşın: