Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

i
  /  İŞ HUKUKU ÇALIŞMA ALANI

İş Hukuku Davası, Avukatı

İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkinin düzenlendiği bir hukuk dalıdır. Ayrıca işçinin hak ve sorumluluklarını ve işverenin hak ve sorumluluklarının da kanunla belirlendiği bir alandır. Gelişen ve değişen sistemlerle birlikte İş Hukuku da alanını genişletme ve değiştirmektedir. İş Kanunu’na göre, işçi ‘’bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi’’ olarak tanımlanmaktadır. İşçinin, işverene bağımlı olarak iş görmeyi üstlendiği, işverenin de buna karşılık olarak işçiye ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme, iş sözleşmesidir.

iş hukuku çalışma alanları

İş Hukuku alanında doğabilecek uyuşmazlıklar Türkiye’de İş Mahkemeleri aracılığıyla görülmektedir. İş davalarında arabuluculuk da hukukumuza yeni girmiş sayılmaktadır. Belirli bazı davalar dava yoluna gitmeden önce arabuluculuk müessesine tabiidir. İş davalarında arabuluculuğun (iş hukuku avukatı) amacı ise işçi ve işverenin dava sürecinde yıpranmalarını engellemektir. Bu sayede hızlı bir yolla haklarını elde edebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca İş Mahkemelerinde biriken dava yoğunluğunu azaltmak da diğer amaç olarak görülmektedir.

İŞ HUKUKU KAPSAMINA GİREN DAVALAR

  • İşçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi tazminat alacaklarına ilişkin davalar
  • Ücret alacağı, fazla çalışma (mesai) alacağı, yıllık ücretli izin alacağı gibi alacaklarının talep edildiği davalar
  • İş yapılmasından kaynaklanan maluliyet ya da ölümün gerçekleşmesi halinde de İş mahkemeleri görevlidir.
  • Diğer işveren ve işçi ilişkisinden kaynaklanan tespit ya da diğer tür davalar da İş Hukuku alanına girmektedir.

Çalışma sistemlerinin değişik göstermesiyle birlikte artık yeni çeşit çalışma düzenleri ortaya çıkmakta tam zamanlı, serbest zamanlı, uzaktan çalışma gibi farklı tarzda düzenler ortaya çıkmaktadır. Hukukun da bu çeşitlilik de uyarlanması zorunlu hale gelmektedir.

İşverenlerin de işçi-işveren ilişkilerini belirli bir standart çerçevesinde kanunlara uygun şekilde sürdürmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hem maddi hem de manevi olarak zarara uğrayacak ve sektörel çalışması sekteye uğrayacaktır.

Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu, İstanbul sınırları içerisinde ya da Türkiye çapında işçi ve işveren uyuşmazlıkları konusunda uzman bir ekiple çalışmaktadır. İşçinin kıdem tazminatı, işçinin ihbar tazminatı, işçinin fazla mesai alacağı, işe iade davası gibi davalar başta olmak üzerek SGK ile bağlantılı Hizmet Tespiti Davası konusunda da hukuki danışmanlık vermektedir.

İş Hukuku hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.