Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

malpraktis nedir

Doktor Hatası (Malpraktis) Nedir?

Malpraktis nedir ? Malpraktis; Latince kelimelerden türemiş kötü, hatalı uygulama anlamını taşımaktadır. Tıbbi malpraktis ise tıp alanında hatalı, kusurlu hareketler sonucu ortaya çıkmaktadır.

KOMPLİKASYON NEDİR?

Komplikasyon; tıbbi standartlara uygunluk gösteren bir müdahalede bulunulmasına rağmen, ortaya çıkabileceği tıp çevresi tarafından kabul gören ve her türlü tedbire rağmen meydana gelen zararlar olarak tanımlanmaktadır.

TIBBİ MALPRAKTİSTE KUSUR

Tıbbi malpraktisin söz konusu olabilmesi için hekim, sağlık çalışanları ya da hastanenin kusurlu bir hareketi olması şarttır. Kusur varlığı halinde ceza ve tazminat hukuku açısından sorumluluk ortaya çıkacaktır.

Hastanenin müdahale öncesi verdiği ”aydınlatılan ortam” sağlık personelini koruyucu bir fonksiyon oluşturmayacaktır. Söz konusu ”aydınlatılmış onam” yalnızca ortaya çıkabilecek ”kusursuz bir işlemi” hukuka uygun hale getirecektir. Kusur bulunan bir işlem için söz konusu değildir.

Kusur kavramına tıbbi açıdan bakmak gerekirse, uygulamanın yapıldığı dönemde genel kabul görmüş tıbbi standartlar çerçevesinde ortalama bilgi düzeyi, beceri ve özene sahip bir hekimin göstermesi gereken davranış şekli ortaya çıkar.

TIBBİ MALPRAKTİSTE HUKUKİ SORUMLULUK

Tıbbi malpraktis davalarında karşımıza sağlık kuruluşlarındaki eksikliklerden kimin sorumlu olacağı sorusu da çıkmaktadır. Sorumluluğu aşamalı olarak değerlendirirsek; ameliyathanedeki bir eksiklikten ilk sorumlu tutulan olan ameliyat ekibidir. Hastane yönetiminin bu durumdan sorumlu olması içinse, ameliyat ekibinin söz konusu eksiklik nedeniyle yönetime gerekli uyarıyı yapmış olması gerekmektedir.

Yani, tıbbi malpraktis davalarında ceza ve tazminat sorumluluğu söz konusu olacaktır. Ceza davalarında şahsi sorumluluk söz konusuyken tazminat davalarında müşterek ve müteselsil sorumluluk söz konusudur.

HEKİMİN SORUMLULUĞU 

Bununla birlikte, hekim sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için;

  • hekimin fiilinin hukuka aykırı olması
  • bir zararın meydana gelmesi olması
  • hekimin kusurlu bir davranışına bağlı olması
  • fiil ile sonuç arasında bir illiyet bağı olması gerekmektedir.

Malpraktis hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yazıyı paylaşın: