Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

aile ikamet izni

Aile İkamet İzni Nedir?

AİLE İKAMET İZNİ 

Aile fertleri bir arada yaşama hususunda uluslararası düzlemde korumak görmektedirler. Ancak aile bireylerinin aile ikamet izni talep etme hakları mutlak bir hak değildir. Aile fertleri kural olarak eşlerden ve bu eşlerin ergin olmayan ve bağımı olan çocuklardan oluşmakta olup çekirdek aileyi esas almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca da insanlar aile yaşamını kuracakları ülkeyi seçmekte serbest olmakla birlikte söz konusu ülke bu çifte ikamet izni vermekle yükümlü değildir.

Aile ikamet izni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 34 ila 37’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Aile ikamet izni çerçevesinde Türk vatandaşları ile yabancıların, yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan veya bağımlı çocuklarına ikamet izni verilebilir. Bu izni talep etmek isteyen yabancının bazı koşulları sağlaması gerekmektedir.

Aile ikamet izni yabancının pasaport süresi, destekleyici olan eşin sigorta ve iş durumuna bağlı olarak 1, 2 veya 3 yıllık olarak alınabilmekle birlikte her defasında en fazla 3 yılla sınırlandırılmıştır. Aileye verecek iznin süresi kural olarak aile ikamet iznine dayanak teşkil eden destekleyici yabancının Türkiye’de sahip olduğu ikamet izninden fazla olamamaktadır. Sürenin bitiminde ülkede kalmak için tekrar başvuru yapılmalı ve uzatma talebinde bulunulmalıdır.

AİLE İKAMET İZNİNDE DESTEKLEYİCİ KİMDİR ?

Aile ikamet izni hususunda destekleyicinin bulunması aranan en önemli şarttır. Destekleyici ise Türkiye’ye gelecek olan yabancıların masraflarını üstlenen ve bu yabancıların ikamet taleplerinin dayanağını oluşturan Türk veya yabancı kişidir.

DESTEKLEYİCİ OLABİLECEK KİŞİLER

 • Türk vatandaşları
 • Türk vatandaşlığından izin alarak çıkmış ve başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmiş olanlar
 • Türkiye’de en az 1 yıldır ikamet izni ile kalanlar
 • İkamet izni yere yerine geçen kimlik belgesi olanlar
 • Mülteciler ve ikincil koruma statüsündekiler

DESTEKLEYİCİDE ARANACAK KOŞULLAR 

1.Destekleyicinin aylık geliri asgari ücretten az olmamalıdır.

Destekleyicinin söz konusu yabancı ailesinin aylık giderini karşılayabilecek düzeyde maddi güce sahip olması gerekmektedir.

2.Destekleyicinin barınma şartları uygun olmalı.

3.Destekleyici ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birini karşılayacak oranda aylık gelire sahip olması gerekir.

4.Destekleyicinin hem kendisini hem de ailesinin tüm fertlerini kapsayacak nitelikte sağlık sigortası bulunmalıdır.

5.Desteklenici adli sicil kaydını sunmalıdır. Bu kayıtta başvurudan önceki 5 yılda aile düzenine karşı suçlar işlememiş olmalıdır.

6.Destekleyici en az 1 yıldır ikamet izniyle burada kalıyor olması gerekmektedir.

7.Destekleyicinin adres kaydı doğrulanmış olmalıdır.

8.Evliliğin muvazaalı olmaması gerekmektedir.

9.Eşler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

AİLE İKAMET İZNİ KİMLERİ KAPSAR ?

Aile ikamet izni Türkiye’de yasal ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancıların, mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin ;

 • Yabancı uyruklu eşine
 • Yabancı uyruklu eşinin veya kendisinin reşit olamayan yabancı uyruklu çocuğuna
 • Yabancı uyruklu eşinin veya kendisinin bağımlı yabancı uyruklu çocuğuna verilmektedir.

 

AİLE İKAMET İZNİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR ?

Aile ikamet izni başvurusu yabancının bağlı bulunduğu ilin Göç İdaresine veya İlçe Çalışma Gurup Başkanlıklarına yapılır. Daha sonra gerekli evrakları hazırlayarak randevu alınan gün ve saatte yabancının ikamet edeceği ilin Göç İdaresi Müdürlüğüne verilir. Eşlerin başvuru esnasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Hazır olunmayan durumda se noterlik izin belgesi alınmalıdır. Türkiye aile ikamet izni almak isteyen yabancıların uyruğuna göre ödediği harçlar ise değişkenlik göstermektedir.

AİLE İKAMET İZNİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR ?

Bu başvuru kural olarak vize veya vize muafiyet süresi bitmeden yapılmalıdır. Uzatma başvuru süresi ise ikamet süresinin bitiş tarihinden 60 gün önce yapılabilmekte olup son 60 gün içerisinde yapılmayan uzatma başvuruları sistem tarafından kabul edilmemektedir.

AİLE İKAMET İZNİNİN REDDİ VE İPTALİ

Aile ikamet izni talebi bazı hallerin varlığı halinde ilgili kurumca reddedilir veya iptal edilir ya da süresi uzatılmaz. Bu haller;

1.Yabancı kişi hakkında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağına sahip olması

2.Yabancının bu izni başka amaçla kullanması

3.Evliliğin muvazaalı olması yani sadece bu izni almak için yapılması

Uygulamada aile ikamet izni alabilmek için sahte evlilikler yapıldığı gözlemlenmektedir. Somut olayda anlaşmalı evlilik bulunup bulunmadığı tespit edilmesi gereken bir husustur. Bu bağlamda aile ikamet izni verilmeden önce makul bir şüphe bulunuyorsa bu husus valilik tarafından araştırılmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır.

Anlaşmalı evlilik hususunda makul şüphenin varlığının kabul edildiği örnek durumlar ;

 • Eşlerin ortak dili konuşmaması
 • Evliliğin muvazaalı olduğuna dair ihbar ve şikayetler alınması
 • Makul olmayan yaş farkının varlığı
 • Eşlerin beyanı
 • Vize veya ikamet izni ihlallerinin bulunması

BOŞANMA HALİNDE AİLE İKAMET İZNİNİN DURUMU

Türk vatandaşı ile evli iken aile ikamet izni alıp daha sonra boşanan yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak bu husus söz konusu çiftin 3 yıl evli kalmış olması şartına bağlıdır. Ancak yabancı eş aile içi şiddet gibi durumlardan ötürü mağduriyet yaşamış ise 3 yıllık evli kalma şartı göz ardı edilecektir.

ÇOK EŞLİ EVLİLİKLERDE AİLE İKAMET İZNİ

Çok eşli evlilik kurumu Türkiye’de yasal olmamakla birlikte kimi devletlerce kabul görmektedir. Türk hukuku uyarınca birden fazla eşe sahip olması durumunda sadece bir eş için aile ikamet izni verilebilir. Bu bağlamda diğer eşlerin aile ikamet izni talep etmesi mümkün değildir. Ancak turizm gibi gerekçelerle kısa dönem ikamet izni talep edilmesi diğer eşler için hukuken mümkündür.

Aile ikamet izni konusunda daha detaylı bilgi için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

Yazıyı paylaşın: