Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

iş kazaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları

İş Kazası nedeniyle tazminat davası (maddi-manevi) 4857 sayılı İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda düzenlenmiştir.

İşçinin maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmesi için, ve iş kazasının mevcut olabilmesi için;

  • İşçi
  • İşveren
  • İş kazası

Hallerinin mevcut olması gerekmektedir.

Belirli bir iş yerinde çalışan işçi, işveren adına hareket ediyorken ve çalışması sebebiyle iş kazası geçirebilir. Burada İş Kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat hakkı doğmaktadır. İş yeri kavramını genişçe düşünmek gerekmektedir. Örneğin; başka bir yerde çalışmak suretiyle işveren tarafından götürülürken kaza meydana gelirse dava hakkı doğmaktadır.

İşçi, gerçekleşen kazadan bedenen ve ruhen etkilenmelidir. Belirli oranda iş gücü kaybı da olmalıdır.

İŞ KAZASI MEYDANA GELDİKTEN SONRA NE YAPMAK GEREKLİDİR?

Bu kazalar meydana geldikten sonra ilgili işverenin 3 iş günü içerisinde SGK ve İşkur’a kazayı ihbar etmesi gereklidir. İş kazasının tespiti, kusuru incelemek noktasında asıl iş SGK’ya düşmektedir.SGK iş kazasının incelenmesini yapacak, iş kazası meydana gelip gelmediğinin tespitini yapacak, iş kazası mevcutsa kusuru değerlendirecektir.

SGK’ya başvurmadan dava açma yoluna gidilemiyor. Başvuru yapıldıktan sonra SGK’nın cevabı beklenmektedir. SGK iş kazası değil derse SGK ve işveren aleyhine İş Kazasının tespiti için dava açar. Mahkeme, Tespit Davası’nda iş kazasının varlığı yönünde karar verebilir. Bu durumda ilk olarak uygulanması gereken prosedürler yeniden uygulanır.

İŞ KAZASINDAN NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI KİMLER TARAFINDAN AÇILABİLİR?

Kaza meydana geldikten sonra maddi ve manevi tazminat davasını ilk olarak işçi açar. İş gücü kaybı yüksek orandaysa bu durumdan acı duymuş kimseler de manevi tazminat davası açabilirler. Bunlar; ana, baba, eş ve çocuklardır.

İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA YETKİ VE GÖREV

İş kazalarıyla nedeniyle açılan bu davalarda görev İş Mahkemeleri’ndedir.

Yetkili mahkeme ise işyerinin bulunduğu yer, iş yeri şubeyse genel merkezinin bulunduğu yer ve iş kazası başka bir yerde gerçekleştiyse iş kazasının gerçekleştiği yer olabilir.

İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI İÇİN ZAMANAŞIMI

İş kazalarının tespiti ve İş kazası nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında 10 yıllık zamanaşımı süresi mevcuttur. Bu süre kazanın meydana geldiği andan itibaren başlamaktadır.

İş Kazaları Hakkında Maddi ve Manevi Tazminat Davası hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz

Yazıyı paylaşın: