Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

mal paylaşımı davası

Mal Paylaşım Davası Nedir?

Mal Paylaşımı Nedir? Medeni Kanunumuz evlilik birliği içerisinde yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini kanuni mal rejimi olarak belirlemiştir. Eğer ki taraflar Kanun’da sayılan diğer mal rejimlerinin uygulanmasını istedikleri takdirde diğer mal rejimleri devreye girecektir.

Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik birliği içerisinde sahip olunan bütün malların edinilmiş mal olarak sayılmasını öngörür. Bu da demektir ki; eşler kişisel malları haricinde evlilik birliği içerisinde edindikleri malları yarı yarıya bölüşeceklerdir.

Edinilmiş Mallar Şunlardır;

1. a) Çalışmasının karşılığı olan edimler,
b) Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
c) Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
d)Kişisel mallarının gelirleri,
e)Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Kişisel mallar ise ;

TMK Madde 220’de belirtilmiştir.

A-Kanuna Göre Kişisel Mallar

1-Eşlerden birinin yalnızca kişisel kullanımına yarayan eşya

2-Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri

3-Manevi tazminat alacakları

4-Kişisel mallar yerine geçen değerler

B-Sözleşmeye Göre Kişisel Mallar

Eşler mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

MAL PAYLAŞIMI DAVASI NE ZAMAN AÇILIR?

Mal paylaşımı davası Boşanma Davası ile birlikte açılabilir. Tarafların talepleri olması gerekmektedir. Hakim kendiliğinden mal paylaşımına karar veremeyecektir. Davacı, boşanmayı talep ederken bunun yanında Mal Paylaşımı Davası’nın da görülmesini isteyebilir.

Boşanma davası kesinleştikten sonra da Mal Paylaşımı Davası ayrı bir dava olarak açılabilir.

Her iki halde de öncelikle tarafların Boşanma Davası görülecek sonra Mal Paylaşımı Davası görülmeye başlanacaktır.

Boşanma Davası’ndan ayrı bir şekilde talep edilecek olan mal paylaşımında dava zamanaşımı 10 yıldır.

MAL PAYLAŞIMI DAVASI’NDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Mal Paylaşımı Davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri’dir.

Davanın görüleceği ve bu davayı görmeye yetkili mahkeme ise Boşanma Davası açılmış ve kesinleşmişse Boşanma Davası’nın görüldüğü mahkemedir. Aynı zamanda davalı eşin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi ya da eş ölmüşse, eşin ölmeden önce ikametgahının bulunduğu mahkeme de yetkili olabilir.

Mal Paylaşımı hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz

Yazıyı paylaşın: