Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

sınır dışı etme deport

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararı

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararı Nedir? Türk Hukuku’nda sınır dışı etme ile ilgili hükümler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer almaktadır. Buna göre sınır dışı etme kararıyla, yabancı kişi, menşe ülkesine ya da transit gideceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

SINIR DIŞI ETME KARARINI KİM ALIR?

Ülke içerisinde bulunan herhangi bir yabancıya ilişkin olarak verilecek sınır dışı etme kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınır. Bu karar yabancının kendisine varsa yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilmektedir. Yabancıyı temsil etmekte olan bir avukat bulunmuyorsa, gönderilen tebligatta itiraz usulleri ve süreler ile ilgili olarak yabancıya bilgi verilir. Böylelikle itirazın usulü ve süreleri hakkında bilgisi olan yabancı itiraz edebilecektir.

SINIR DIŞI ETME (DEPORT) KARARINA İTİRAZ

Sınır dışı etme kararına karşı, yabancı veya avukatı ya da yasal temsilcisi kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde idare mahkemesinde itiraz edebilir. Mahkemenin bu itirazı değerlendirip 15 gün içerisinde bir karara bağlaması gerekmektedir. Mahkemenin itiraz ile ilgili olarak vereceği karar kesindir. Dava açılması halinde, sınır dışı etme işlemi dava sonuçlanana kadar yerine getirilmeyecektir.

SINIR DIŞI ETME SEBEPLERİ

Bir yabancının, ülkeden sınır dışı edilmesi; ülke güvenliğinin ciddi tehlike altında olması veya kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı açısından tehlike oluşturması durumunda ve ayrıca yabancının gerek ülkeye girişi gerekse yerleşmesi ve çalışmasında yerine getirmesi gereken idari sorumluluklara aykırı davranması durumunda da söz konusu olacaktır.

Sınır dışı (deport) etme sebepleri şunlardır;

• Türk Ceza Kanunu’nu kapsamında, haklarında iki yıl veya daha uzun süreli hapis cezası uygulanan yabancılar,

• Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,

• Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,

• Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,

• Kamu düzeni, güvenliği, ya da sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,

• Vize süresini veya vize muafiyet süresini 10 günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,

• İkamet izinleri iptal edilenler,

• İkamet izni bulunup da süresi sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini 10 günden fazla ihlal edilenler,

• Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,

• Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,

• Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,

• Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar,

• İkamet iznini uzatma başvurusu reddedilen yabancılardan olup 10 gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar.

Kanun, yukarıda sayılan sınır dışı etme sebeplerinden ancak bazılarına dayanılarak yabancının sınır dışı edilebileceğini belirtmiştir. Buna göre uluslararası koruma statüsü sahibi ve bu koruma için şartları taşıyan başvuru sahibi statüsündeki yabancılar yalnızca;

• Ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda

• Kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınır dışı edilebileceklerdir.

SINIR DIŞI ETME KARARI VERİLEMEYECEK YABANCILAR

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, sınır dışı etme kararının verilmesini gerektirecek sebeplerin varlığı olsa dahi bazı yabancıların sınır dışı edilemeyeceğini belirtmiştir.

Buna göre sınır dışı edilemeyecek yabancılar;

• Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunan,

• Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülen,

• Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayan,

• Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağduru olan,

• Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet mağduru olan yabancılar sınır dışı edilemeyecektir.

TÜRKİYE’Yİ TERKE DAVET SÜRECİ

Hakkında sınır dışı etme (deport) kararı verilen yabancılara Türkiye’yi terk etmeleri için en az 15 günlük süre verilir. Bu süre 30 güne kadar uzatılabilir. Ancak terke davette, kaçma, kaybolma riski olan, yasal giriş ve çıkış kurallarını ihlal eden, sahte belge kullanan, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışan veya almış olanlara ve son olarak da kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı açısından tehlike oluşturan yabancılara süre verilemeyecektir.

Avukat Ozan Soylu Hukuk Bürosu, yabancılara ilişkin olarak verilen sınır dışı etme (deport) kararı ve idari gözetim hususunda müvekkillerine danışmanlık yapmaktadır. Yapılacak itiraz ve açılacak dava süreçlerini yürütmektedir.

Sınır Dışı Etme (Deport) hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yazıyı paylaşın: