Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

evliliğin iptali davası

Evliliğin İptali Davası ve Şartları

Evliliğin İptali (Butlan) Davası Nedir ve Şartları Nelerdir? Evliliğin iptali davası denildiği zaman şeklen meydana gelmiş bir evliliğin daha sonra ortadan kaldırılmasını gerektirecek belli başlı eksikliklerle sakatlanmış olması akla gelmektedir. Evlenme sözleşmesinde bütün esaslı ve kurucu unsurlar mevcuttur ancak yasaların eşlerde ve onların iradelerinde aradığı nitelikler gerçekleşmiş değildir. Bu şekilde butlanla sakatlanmış evlilikler, hakim tarafından evlilik iptal edilinceye kadar geçerlidir.

EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI HALLERİ 

Medeni Kanun, evliliğin iptalini ”mutlak butlan” ve ”nisbi butlan” olmak üzere ikiye ayırmıştır. Bu iki butlan sebebinden herhangi birinin varlığı halinde ”evliliğinin sona erdirilmesi gerekmektedir.

MUTLAK BUTLAN SEBEPLERİ

Medeni Kanun, mutlak butlanı gerektiren halleri sayıca sınırlandırmıştır. Mutlak butlan halleri şunlardır;

1. ​Mevcut bir evliliğin bulunması

2. Ayırt etme gücünden sürekli yoksunluk

3. Yasak derecede hısım olmak

4. Evlenmeye engel nitelikte akıl hastalığı

NİSBİ BUTLAN SEBEPLERİ

Nisbi butlan da evliliği ortadan kaldıran hallerdendir.  Mutlak butlandan ayıran özellik ise ilgili olan herkes tarafından değil yalnızca eşler ile yasal temsilciler tarafından ileri sürülebilmesidir.

Evliliğin iptali halleri şunlardır;

1. Ayırt etme gücünden geçici olarak yoksunluk

2. İrade bozukluğu (Yanılma, Aldatma, Korkutma)​​

3. Yasal temsilcinin izninin bulunmaması

MUTLAK BUTLAN DAVASINDA DAVACI VE DAVALI TARAFLAR

Medeni Kanun’un 146. maddesinde davacı ve davalı taraflar belirlenmiştir. Bu madde hükmüne göre mutlak butlan davası Cumhuriyet savcısı tarafından kendiliğinden açılabilir ya da taraflar ve ilgili kişiler de mutlak butlan davasının açılmasını isteyebilirler.

Mutlak butlan davasında davalı taraf ise eğer davayı Cumhuriyet savcısı ya da ilgili kişiler açıyorsa her iki eştir. Ancak eşlerden birinin davayı açması halinde davalı taraf diğer eştir.

MUTLAK BUTLAN DAVASINDA SÜRE

Mutlak butlan davasında süre bakımından herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Evliliğin her aşamasında iptal davası açmak mümkündür. Bazı durumlarda evlilik bitmiş olsa dahi ilgililer mutlak butlan davası açabilmektedirler.

NİSBİ BUTLAN DAVASINDA  DAVACI VE DAVALI TARAFLAR

Nisbi butlan davası şartları oluştuğu takdirde bu dava ancak eşler ve yasal temsilciler tarafından açılabilmektedir. İlgililer ya da Cumhuriyet savcısının bu davayı açmaya yetkisi yoktur.

Davada davalı taraf diğer eştir.

NİSBİ BUTLAN DAVASINDA SÜRE

Nisbi butlan davasında hak düşürücü süre olarak Medeni Kanun; 6 aylık ve evlilik tarihinden itibaren her halde 5 yıllık bir süre öngörmüştür. Bu sürenin dolumuyla birlikte dava açma hakkı da kaybedilir.

BUTLAN DAVASINDA GÖREV VE YETKİ

Mutlak ve nisbi butlan davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Mutlak butlan ve nisbi butlan davalarında ise görevli mahkeme Aile Mahkemeleri’dir.

Evliliğin iptali davası hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

Yazıyı paylaşın: