Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

istanbul boşanma avukatı

İstanbul Boşanma Avukatı

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

İstanbul sınırları içerisinde görülmekte olan boşanma davalarının yürütülmesinde müvekkillerimize İstanbul boşanma avukatı olarak hukuki destek sağlamakta ve danışmanlık yapmaktadır. Boşanma davası, evlilik birliğini sona erdiren bir hukuki müessesedir. Boşanma kararının alınmasıyla evlilik son bulur. Eşler, çeşitli dava türleriyle evlilik hayatlarını sona erdirebilirler. Boşanma davaları aile hukukundan doğan ve uygulamada çok sık rastlanılan bir dava türüdür. Boşanma davaları Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Türk hukuku uyarınca herkes davasını kendi yürütebilir ve avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak hukuki sorumluluk bireylere aittir. Bireylerin hukuki bilgileri olmaksızın yürüttükleri davada zorlanmaları ve hak kaybına uğramaları muhtemeldir. Boşanma avukatları aile hukuku alanında uzmanlaşmış kimselerdir. Bundan ötürü somut davada hangi mahkemede dava açmaları gerektiğini, hangi usuli işlemleri hangi sürede yapmaları gerektiğinin bilincine sahiptirler. Genellikle stresli geçen boşanma sürecinin sağlıklı ilerlemesi için vekil tayin etmeniz önem arz etmektedir. Bu süreci hem daha kolay hem de hak kaybı yaşamaksızın etkili bir şekilde sonlandırmanız için hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR ?

İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı

İstanbul’da görülmekte olan boşanma davaları çekişmeli ya da çekişmesiz şekilde ilerleyebilir. Anlaşmalı boşanma olarak bilinen çekişmesiz boşanma davası türü çekişmeli boşanmaya nazaran daha kısa ve kolay bir sürece sahiptir. Ancak anlaşmalı boşanma protokolünüzün etkili hazırlanması oldukça önemlidir. Bu bağlamda karşı taraftan talep ettiğiniz hususların eksiksiz ve açıkça yazılmasına dikkat edilmelidir. İstanbul boşanma avukatından yardım alarak protokolünüzü eksiksiz şekilde mahkemeye sunabilirsiniz.

İstanbul çekişmeli boşanma avukatı

İstanbul çekişmeli boşanma avukatı ise boşanma davalarında uygulamada en çok yardım alınan dava türüdür. Boşanma avukatları çekişmeli boşanma davası için çok önemlidir. Hangi sürede hangi usuli işlemlerin yapılması gerektiği, savunmaların etkililiği, iddiaların doğru şekilde sunulması ve ispat külfetinin yerine getirilmesi çekişmeli boşanma davasının seyrini değiştiren durumlardır. Genellikle uzun ve karmaşık bir yapıda olan çekişmeli boşanma davasının sağlıklı bir şekilde yönetilmesi açısından boşanma avukatlarından destek almanız kendi menfaatlerinizi korumak için daha isabetli bir karar olacaktır.

İstanbul Boşanma avukatı birlikte maddi veya manevi tazminat davası

Hukukumuzda kusurlu olan eşten maddi veya manevi tazminat talep edilebilmesi mümkündür. Tazminat miktarının hesaplanması ve doğru şekilde vakıaların ispat edilmesi gibi hususların vekil aracılığıyla yerine getirilmesi daha lehinize sonuç yaratabilir. Somut olayda hangi tazminatın talep edileceğini ve gerekli koşulları boşanma avukatınıza danışabilirsiniz.

İstanbul velayet davaları

Boşanma davası sürecini karmaşık hale getiren en önemli hususlardan biri tarafların velayet hususunda anlaşamamalarıdır. Velayet, eşlerin 18 yaşından küçük ergin olmayan çocuklarına ilişkindir. Hakim çocuğun üstün yararını gözeteceğinden kimi zaman velayeti iki tarafa da vermemektedir.

İstanbul nafaka davaları

Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası adı altında hukukumuzca düzenlenmiş çeşitli nafaka davaları mevcuttur. Hakkınız olan nafakayı elde edebilmeniz için hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Bununla birlikte nafakanızı arttırmak için de dava açabilirsiniz. Nafaka ödeyen kişilerin de bu nafaka miktarının indirilmesi veya kaldırılması için hukuki süreç başlatmaları mümkündür.

İstanbul mal rejimi tasfiyesi davaları

Eşler boşanma sürecinde tabi oldukları mal rejiminin tasfiyesi hususunda, mal paylaşımı hususunda anlaşmazlık yaşayabilirler. Katkı payı alacağı hesabı gibi karmaşık hesaplamaların en doğru şekilde yapılması ve olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için boşanma avukatlarından hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Nişanlılığın sona ermesinden doğan maddi veya manevi tazminat alacağı davaları ile hediyelerin geri verilmesine ilişkin davalar

Soybağının reddi davaları

Kural olarak baba ile çocuk arasında soybağı vardır ve bu soybağının çürütülmesi mümkündür. Çocuğun, babasının öz babası olmadığını iddia ettiği veya babanın çocuğun kendi öz çocuğu olmadığı iddia ettiği zorlu süreci aile hukuku avukatları yardımıyla daha sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz.

Babalık davası

Genetik baba, çocuğunu kendi rızası doğrultusunda tanıma yöntemiyle soybağı ilişkisi kurmaz ise çocuk genetik babası olduğunu iddia ettiği kişiye karşı babalık davası açabilir.

Evlat edinme davası

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi

Aile mallarının korunması davası

Boşanan kadının eski eşinin soyadını kullanmasına izin davası

Evlenen kadının kendi bekarlık soyadını kullanmasına izin davası

Aile konutuna şerh koyma ve kaldırma davaları

Vesayet davaları

 

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ?

1.Hukukumuzda boşanma avukatı diye bir müessese düzenlenmemiştir. Boşanma avukatları boşanma hukuku alanında uzmanlaşmış, spesifik olarak bu alanda çalışan avukatlardır. Hukuk fakültesini bitirmiş baroya kayıtlı herhangi bir avukata hukuki sürecinizde size vekalet etmesini isteyebilirsiniz ancak avukatınızın boşanma hukuku alanında çalışıyor olması bu alanın inceliklerini bilmesi oldukça önemlidir. Avukatınızı seçerken bu alandaki kıdemine dikkat etmelisiniz.

2.Avukatınızla etkili iletişim kurabilmeniz çok önemlidir. Sizi dinleyen, süreç hakkında bilgi sahibi eden ve menfaatlerinizi en iyi şekilde gözeten bir avukat seçmenizi önermekteyiz. Bu bağlamda avukatınızın bürosunu ziyaret ederek daha ayrıntılı bilgi sahibi olmanız mümkün.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATININ ÖNEMİ

Boşanma süreci genellikle oldukça stresli bir süreç olarak ifade edilmektedir. Taraflar evlilik birliğini sona erdirirken bu süreçte kendi menfaatlerine en uygun düşecek kararı alma hususunda zorluk yaşayabilirler. Bu süreçte tarafların sağlıklı karar almaları oldukça zorlaşmaktadır. İstanbul’daki boşanma avukatları ise somut davada müvekkillerinin taleplerini eksiksiz şekilde yansıtarak onların hak kaybına uğramasını engellerler. Taraflar kimi zaman hukuki bilgi eksikliğinden ötürü dava açmalarına rağmen yanlış veya eksik usul işlemleri yapmaları nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına sebebiyet verebilirler. Bu durumda hem maddi olarak hem de zamansal olarak kayıp yaşayacaklardır. Boşanma davasının görevli ve yetkili mahkemede açılması kanuni bir zorunluluktur. Taraflar istedikleri herhangi bir mahkemede bu davayı açamazlar. Doğru mahkemenin tespiti avukatlar tarafından yapılmakta ve dayandığınız boşanma sebebinin zamanaşımı süresi geçmeden dava edilmesini sağlamaktadırlar. Örneğin, zina sebebiyle boşanmak istiyorsanız kural olarak eşinizin zinasının öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve her halde zina fiilinin işlenmesinden itibaren 5 yıl içinde hukuki sürecinizi başlatmanız gerekmektedir. Bu süreleri riayet edilmesi gerekmektedir. Avukatınız sizler için gerekli işlemleri süresi içinde ve doğru mahkemede başlatacaktır.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI OLARAK ÇALIŞTIĞIMIZ İLÇELER

İstanbul Adalar ilçesi, Ataşehir ilçesi, Beşiktaş ilçesi, Beykoz ilçesi, Çekmeköy ilçesi, Kadıköy ilçesi, Maltepe ilçesi, Pendik ilçesi, Şile ilçesi, Şişli ilçesi, Üsküdar ilçesi, Ümraniye ilçesinde görülmekte olan boşanma davası, nafaka davası, velayet davası, maddi manevi tazminat davası ve diğer boşanmadan kaynaklanan davalarda avukatlık yapmaktayız.

Hukuk büromuz, İstanbul’daki boşanma davalarında, uzman boşanma avukatı ile süreç yürütmektedir. Ofisimizle buradan iletişime geçebilirsiniz.

 

Yazıyı paylaşın: