Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

nafaka artırım davası

Nafaka Artırım Davası ve Koşulları

NAFAKA ARTIRIM DAVASI 

Nafaka artırım davası, diğer deyişle nafakanın artırılması davası sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür. Hakim çekişmeli boşanma davası ya da anlaşmalı boşanma davası sonucunda ile birlikte uygun bir miktarda nafakaya hükmetse de değişen hayat koşulları bu miktarın güncellenmesini gerekli kılabilir. Hakim nafaka miktarını belirlerken pek çok etmeni göz önünde bulundurur. Ancak zamanla her şey değişebilir ve nafaka yetersiz kalabilir. Nafaka alan kişinin ve nafaka ödemekle yükümlü taraf bakımından değişen ekonomik ve sosyal şartlar nafaka artırılmasını gerektirebilir. Bu durumda nafaka artırım davası söz konusu olur.

Nafaka genellikle taksit şeklinde ödenmektedir. Toptan ödenmesi istisnaidir. Nafakanın toptan ödendiği hallerde sonradan miktarın artırılması veya azaltılması mümkün değildir. Nafakanın artırılması veya azaltılması kural olarak irat şeklinde yani taksitle ödenen nafakalar için geçerlidir.

Nafakanın ödenmesine karar verilmesi kesin bir hüküm değildir. Yani kimi durumlarda hükmedilen nafakanın artırılması veya azaltılması hukuken mümkündür. Ancak nafakada yapılacak olan bu değişiklik için bazı şartlar vardır. Nafaka alan kişi nafakanın artırılması için dava açabilir. Aynı şekilde nafaka yükümlüsü de nafakanın azaltılması için dava açabilir.

Nafakanın artırılması için açılacak dava herhangi bir süreye tabi değildir. Eğer kanunda aranan gerekli şartlar sağlanmışsa nafakanın artırılması davası açabilirsiniz.

NAFAKA ARTIRIM DAVASI ŞARTLARI

1. Kesinleşmiş yoksulluk nafakası kararı bulunmalıdır.

2. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları değişmeli.

3. Hakkaniyetin gerektirdiği bir hal olmalı.

Nafakanın artırım davası açılması durumunda tarafların ekonomik ve sosyal durumları araştırılır. Nafaka yükümlüsünün ekonomik durumunun önemli ölçüde iyileştiği durumlarda nafakanın artırıldığı görülmektedir. Bu artış Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı ÜFE oranında yapılarak denge korunmaya çalışılır.

Belirtmek gerekir ki, taraflar boşanma davası sırasında ilerideki ekonomik durumlarının sürekli olarak değişeceğini öngörebiliyor iseler nafakanın değişen durumlara uygun olarak artırılmasını talep edebilirler. Örneğin, maaşlı olarak çalışan kişinin maaşının artacağı öngörülebilir bir durumdur ve nafakanın artırılmasını haklı kılar.

Hakim nafakanın her yıl otomatik olarak artırılmasına da karar verebilir.

NAFAKANIN ARTIRILMASI DAVASI SÜRECİ

Nafakanın artırılması ancak dava yolu ile olur. Bu davaya nafakanın artırılması davası denir. Bu dava ile nafaka yükümlüsünün ödediği nafaka miktarını artırılması amaçlanır. Gelişen ve değişen hayat koşullarının nafaka yükümlüsünün maddi durumunu iyileştirdiğine dair kanıtlarınız varsa İstanbul aile avukatı ile hukuki sürecinizi başlatabilirsiniz. Uygulamada özellikle alım gücünün düşmesi karşısında nafaka miktarının yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Nafakanın artırılması davası ise bu soruna bir çözümdür. Tek sebep bu da değildir. Günümüzde çok çeşitli sebeplerden ötürü nafakanın artırılması davasına başvurulmaktadır. Bu sebeplere örnek olarak;

– Nafaka alacaklısının ihtiyaçların artması

– Hayat pahalılığının artması

– Verilen nafakanın ihtiyaçları karşılayamaması

– Nafaka yükümlüsünün maddi durumunun olumlu olarak değişmesi

NAFAKA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Nafaka miktarını hakim takdir eder. Mahkeme aynı zamanda nafaka artış oranını da belirler. Bu oran Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ÜFE oranına göre belirlenir. Ancak mahkeme bu oranla bağlı değildir. Mahkeme artış oranını kendisi tayin eder. Mahkeme belirlenmiş olan artış oranından daha fazla bir artışa karar verebilir. Tüm bu hususlar somut olayın özelliğine göre hakim tarafından belirlenir. Hakkaniyetin gerektirmesi halinde daha önce belirlenen orandan daha yüksek bir oranda nafaka miktarı artırılabilir.

Mahkeme nafakaya hükmettiğinde taraflar nafaka miktarının diğer yıllarda tabi olacağı artış miktarını da mahkemece tespitini isteyebilir. Bu durumda artış her yıl otomatikman yapılacaktır. Bu durumda nafaka artırımı davası eğil artış oranının belirlenmesine dair bir talepte bulunması gerekecektir.

NAFAKANIN ARTIRILMASI DAVASI NEREDE AÇILIR ?

Nafakanın artırılması davası için aile mahkemeleri görevlidir. Kural olarak nafaka alan kişi kendi oturduğu yerdeki aile mahkemesine başvurarak nafaka artırım davası açabilir. Basit yargılama usulünde yapılan nafakanın artırılması davası genellikle dosya üzerinden görülmektedir. Dolayısıyla dava dosyanızı eksiksiz ve etkili bir şekilde hazırlamanız gerekmektedir.

NAFAKA ARTIRIM DAVASI SIKÇA SORULAR SORULAR

1. Nafakanın artırılması davasını ne zaman açmalıyım ?

Kural olarak nafakanın artırılması davası herhangi bir süreye tabi değildir. Yani bu dava için öngörülmüş herhangi bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Gerekli şartların sağlanması halinde dava açabilirsiniz.

2. Anlaşmalı olarak boşandım ve nafaka miktarında anlaştık. Boşandıktan sonra artırabilir miyim ?

Anlaşmalı boşanmada kural olarak eşler nafaka miktarında da anlaşırlar. Ancak koşulların sağlanması halinde nafakanın artırılması davası açılabilir. Anlaşmalı olarak boşanmak bu davaya engel değildir. Anlaşmalı boşanma davası protokolü o zamanın koşullarına göre hazırlanacağından koşulların değişmesi her daim mümkündür. önemli olan hakkınızı kötüye kullanmamanızdır.

3. Sağlık sorunlarım yüzünden işe gidemiyorum. Nafakamın artırılmasını talep edebilir miyim ?

Evet, bu durumda da nafakanın artırılması davası açabilirsiniz.

4. Nafaka artırılması davası harcı ne kadar ?

Nafakanın artırılması davası nisbi harca tabidir. Dolayısıyla harç miktarı kural olarak nafakanızın miktarına göre değişiklik arz edecektir.

5. Nafakanın artırılması davası ne sıklıkla açılabilir ?

Kural olarak bununla ilgili bir sınır yoktur. Ancak sıklıkla bu davayı açmak davanızın kabul oranını olumsuz olarak etkileyebilir. Aranan şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla davanızı açabilirsiniz.

6. Nafakanın artırılması davası ne kadar sürer ?

Nafakanın artırılması davası dosya üzerinden görüldüğü için genellikle 1 yılı bulabilmektedir.

 

Nafaka artırım davası konusunda daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazıyı paylaşın: