Bize Ulaşın +90 537 430 75 73

kısa dönem ikamet izni

Kısa Dönem İkamet İzni

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 

Kısa dönem ikamet izni, çeşitli ikamet izinlerinden biridir. İkamet izni, Türkiye’de vize veya vize muafiyetinin sağladığı olanaktan ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların almakla yükümlü olduğu bir izin çeşididir. İkamet izni sayesinde yabancılar bu süre zarfında yasal olarak ülkede kalma hakkı kazanmaktadır. İkamet izinleri bir nevi vize süresinin uzatılması mahiyetindedir. Yabancı kimseye verilen vize sürenin bir idari işlem vasıtasıyla uzatılması suretiyle ikamet izni haline gelir. Bu belge kural olarak yabancının pasaport veya pasaport yerine geçen diğer belgesinin geçerlilik süresinden 60 gün daha kısa süreli olarak düzenlenir. Her yabancı için ayrı ayrı olarak ve iznin türü belirtilerek ilgiliye verilir.

Uygulamada kullanılan çeşitli ikamet izinleri bulunmaktadır. Bunlar;

Kısa dönem ikamet izni; vize veya vize muafiyeti süresinin yeterli olmaması durumunda talep edilen ve uzun süreli kalmaya müsaade etmeyen bir ikamet izin çeşididir. Bu izin her defasında ikişer yıllık süre ile verilmektedir. İstisnaen yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşleri, ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları beşer yıllık süreye tabi olurlar.

Kısa dönem ikamet izninin hangi gerekçelerle talep edilebileceği kanun koyucu tarafından ilgili kanunda tek tek sayılmıştır. Sayılan gerekçeler dışında başka bir gerekçe ile kısa dönem ikamet izni almak isteyen yabancı ayrıntılı bilgi beyan ederek değerlendirmeye alınabilir.

Kısa dönem ikamet izni süresi kural olarak yapılan başvurunun özelliğine göre değişiklik arz etmektedir. Genellikle en fazla 2 yıl olarak uygulama alanı bulurlar.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ GEREKÇELERİ

YUKK gereğince kısa dönem ikamet izni almak için gerekçe kabul edilen hususlar belirlenmiştir.

TAŞINMAZ MAL

Yabancının Türkiye’de taşınmaz malının bulunduğunu ileri sürerek kısa dönem ikamet izni talep etmesi halinde taşınmazın özellikleri araştırılır. Söz konusu taşınmaz muhakkak konut olmalıdır ve konut olarak bu amaçla kullanılmalıdır. Taşınmaz hem yabancının barınmasıyla ilgili hem de maddi durumunun yeterliliğiyle ilgili güçlü bir karine teşkil eder.

TURİZM

Turizm gerekçesiyle kısa dönem ikamet izni talep etmek en çok dayanılan gerekçelerden biridir. Vize süresi bu hususta yeterli olamayan ve turizm için ülkede bulunan kişilerin ülkemizde kalmaya devam etmesi açısından kısa dönem ikamet izni alabilmeleri öngörülmüştür. Yabancının nerede, ne kadar süre kalacağı gibi bilgileri sunması beklenir.

TİCARİ İŞ

Ticari bağlantı ve iş kurma gerekçesi de kısa dönem ikamet izni alma gerekçelerinden biridir. Bu hususta gerek yabancıdan gerekse ilgili kurum ve kuruluşlardan bu gerekçeyi kuvvetlendirici bilgi ve belgeler beklenir. Yabancının bu gerekçeyle 3 aydan fazla ikamet izni talep etmesi durumunda söz konusu yabancının temas kuracağı kişi veya kuruluşlardan davet mektubu alması gerekir.

YATIRIM

Cumhurbaşkanlığı makamınca belirlenecek tutarda ve kapsamda yatırım yapmak isteyen yabancının, eşinin ve ergin olmayan ve bağımlı olan çocuklarının beş yıllık süreyle Türkiye’de ikamet etmesine izin verilir.

TEDAVİ

Kamu sağlığını tehdit etmeyecek nitelikte hastalıklar için tedavi amacıyla kısa dönem ikamet izni alınabilir. Belirtmek gerekir ki, salgın hastalıklar gibi yayılmacı hastalıklar kamu sağlığına tehdit oluşturduğu için izin verilmez. Bunun dışında gelen hastaların hastanelerden kabul almaları da şarttır. Sağlık sigortası da bulunması gerekmektedir ancak tüm masrafları  ödeyebilmesi durumunda muaf tutulur.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Bilimsel araştırmalar amacıyla yapılan başvurularda ayrıca başka bir kurumun iznine tabi olup olmadığı araştırılır. Bunun dışında söz konusu araştırma, arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları kapsamında ise yabancının Türk dış temsilciliklerinden almış olduğu amacına uygun vizesinin olup olmadığına dikkat edilir. Bu vizenin eksikliği halinde başvuru işleme alınmaz. Arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları kapsamı dışında olan diğer bilimsel araştırmalar söz konusu ise yabancının bu talebi ildeki göç müdürlüğüne uygun görülen süre ve verilen izinle birlikte gönderilir. Yabancı araştırma sonucunda hazırlayacağı raporları ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmekle yükümlüdür.

HİZMET İÇİ EĞİTİM

Uygulamada çalışanların iş ve işyerlerinin niteliklerine göre eğitilmeleri için hizmet içi eğitim programlarına katılmak için yabancı ülkelere gönderildiğine rastlanılmaktadır. Bu gerekçeye dayanarak kısa dönem ikamet izni talep eden yabancı söz konusu eğitimi verecek kurum ve kuruluş tarafından sunulan eğitimin içeriği başta olmak üzere süresi, yeri gibi birtakım belgeleri sunmakla mükelleftir.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Üniversitelerin değişim programları son zamanlarda oldukça rağbet görmektedir. Bu programlar aracılığıyla ülkemizde eğitimlerine devam edecek olan yabancı öğrenciler kısa dönem ikamet izni talep edebilirler. Ancak verilecek olan ikamet izin süresi kural olarak eğitim süresinden fazla olamamaktadır.

ADLİ VE İDARİ MAKAMLARIN TALEPLERİ VE KARARLARI

Adli ve idari makamların yabancının Türkiye’de kalmasını talep etmesi durumunda yabancı kısa dönem ikamet iznine tabi olabilir. Bu husus özellikle mahkeme kararı doğrultusunda yargılaması devam eden ve yurt dışına çıkmaması daha doğru bulunan durumlarda söz konusu olmaktadır.

TÜRKÇE ÖĞRENME KURSLARINA GİTMEK

Türkçe öğrenmek için ülkemizde eğitim almak isteyen yabancılar kısa dönem ikamet izni alabilir. Bu izin yılda iki kez verilebilir. İkamet izin süresi kurs süresinden fazla olamaz.

STAJ VE KURS

Kamu kurumları tarafından eğitim, araştırma, staj ve kurs amacıyla Türkiye’de kalmasına öncülük edilmesi durumunda kısa dönem ikamet izni alınabilir. Program süresince yabancıların barınmasını, sağlık giderleri kamu kurumu tarafından karşılanacağına kefil olunursa sağlık sigortası şartı aranmaz.

ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLMA

Ülkemizdeki yükseköğretim programlarından yani üniversitelerden mezun olan yabancılara bir yıl daha ikamet izni verilerek Türkiye’de kalma şansı elde ederler. Mezun olduktan 6a y içinde kısa dönem ikamet izni için talepte bulunan yabancılara bir kereliğine mahsus olarak 1 yıllık ikamet izni verilir.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİTERİ VATANDAŞLARI

KKTC vatandaşlarının Türkiye’de yaşama taleplerine beş yıllık süreyle ikamet izni verilebilir.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

  • Yabancı, ikamet izni için gerekli belgeleri sunmalıdır.
  • Yabancı, genel sağlık ve güvenlik şartlarına sahip olmalı ve bu hususları belgelemelidir.
  • Yabancı, Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek yabancı statüsünde olmamalıdır.
  • Yabancının adli sicil kaydını sunması
  • Yabancının Türkiye’de kalacağı yerin adresini bildirmesi

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURUSU ESNASINDA GEREKLİ BELGELER

1.4 adet biyometrik fotoğraf

2.Pasaport aslı ve fotokopisi

3.Randevu Başvuru Formu

4.Yabancı Sağlık Sigortası

5.Yabancı uyruklu kişiler otelde kalıyorsa rezervasyon belgesi

6.Yabancı uyruklu kişi kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi

7.Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. Vatandaşının noterden taahhütnamesi

8.Talep edilmesi durumunda gerçek nitelikte belgelenebilecek gelir belgesi

9.Harç ödeme dekontları

KISA DÖNEM İKAMET İZNİNİN İPTALİ SEBEPLERİ

Aşağıdaki sebeplerin varlığı halinde kısa dönem ikamet izni verilmeyecek olup verilmiş olan kısa dönem ikamet izni iptal edilecek veya süresi 1 daha uzatılmayacaktır.

Bu haller;

  • Yabancının ikamet izninin verilmesi için gerekli şartlardan birinin veya bir kaçının yerine getirmemesi halinde
  • Yabancının ikamet iznini bu iznin veriliş amacının dışında başka bir amaç için kullanması durumunda
  • Yabancı hakkında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınması halinde

Kısa dönem ikamet izni konusunda daha detaylı bilgi için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Yazıyı paylaşın: